Studera Speldesign & Spelutveckling

Utbildningar i speldesign & spelutveckling, Game design och Game development 

Älskar du dataspel och vill arbeta med att skapa virtuella världar och karaktärer? En utbildning i Games Design eller Speldesign ger dig förutsättningarna för att kunna arbeta professionellt inom speldesign och med spelutveckling.

Utbilda dig för en yrkeskarriär i Games Design och spelutveckling

Dataspelsbranschen är en miljardindustri som omsätter mer än både film- och musikindustrin tillsammans.  Game designers, speldesigners, spelutvecklare och visual effects designers är idag några av de mest efterfrågade i underhållningsindustrin.

Men en utbildning i speldesign och spelutveckling är användbar också inom en mängd andra sektorer som bl.a kommunikation, information, utbildning, reklam och marknadsföring.

Dataspel och digital animering har blivit en integrerad del av hela underhållningsindustrin och sk. gamification, användandet av spelelement inom andra områden än dataspel, gör en utbildning inom game design och spelutveckling relevant för arbeten inom alltifrån reklam, information, marknadskommunikation till utbildning och vård/hälsa/omsorg. studera speldesign

Stor efterfrågan på välutbildad kompetens

Den snabba teknikutvecklingen har lett till ökad komplexitet och kvalitet på både spel och underhållning, vilket i sin tur innebär en växande efterfrågan på välutbildad arbetskraft med de färdigheter, kunskaper och den kvalificerade tekniska expertis som krävs.  

Vad du studerar i en utbildning i speldesign och spelutveckling

En utbildning i speldesign och spelutveckling kan vara inriktad mot game art, game development eller game design.

Du lär dig bl.a character design, character animation, game project development, texture painting and sculpting. Inom spelutveckling utforskar du bl.a AI, Artificial Intelligence, spelmotorer, engine development, game networking, software engineering, structure of game production, level design, game mechanics, prototyper.

Genom en utbildning i speldesign och spelutveckling får du verktygen och färdigheterna för en lyckad yrkeskarriär i ett spännande och snabbt växande område. Du får tekniska kompetenser och förutsättningar att omvandla kreativa idéer till verklighet.

En utbildning förbereder dig med både den teoretiska grunden och praktiska färdigheter genom studioarbeten i labb. Du får en portfolio med värdefulla arbetsprover inför din väg in på arbetsmarknaden. 

Vad du kan jobba med efter en utbildning i speldesign & games development

Det finns ett stort behov av kvalificerade och välutbildade medarbetare i dataspelsbranschen men även i rad andra branscher och sektorer.

Typiska yrkesroller efter en utbildning i speldesign och spelutveckling kan vara som bl.a Game Designer, Game Producer, Creative Director, Concept Artist, Level Designer, Texture Artist, Environment Artist, Character Artist, Animator, Modeller, Technical Director, Interface Artist, Story Writer  

Studera speldesign, game design utomlands

Utbildningar i Game Design och Game Development finns på nästan alla större universitet och högskolor STUDIN samarbetar med.

En grundutbildning till kandidatexamen/bachelor varar vanligtvis tre år. På specialhögskolor inom Creative Industries ges även 1-2 åriga praktiska yh utbildningar i Game Design. 

Skolornas nära anknytning till dataspelsbranschen, möjlighet till praktik samt lärare som är yrkesverksamma proffs öppnar din väg in i branschen. Under utbildningen får du den praktiska yrkes- och branscherfarenhet som krävs.

Utvalda skolor med utbildningar i speldesign & spelutveckling