Försäkringar

Oavsett om du skall ut i världen och studera, volontärarbeta eller jobba är det A och O att du har en riktig försäkring om något skulle hända. Vi hjälper dig med försäkringar anpassade speciellt till just din utlandserfarenhet!

Försäkringar för studier, språkresor volontär- och äventyrsresor och jobb utomlands

Vi samarbetar med GOUDA och tecknar genom dem mycket förmånliga och heltäckande försäkringar för hela din utlandserfarenhet. Oavsett om du skall iväg på en universitetsutbildning, en språkresa, ett volontärprojekt eller på jobb eller internship utomlands så måste du se till att du har en försäkring som verkligen gäller och som täcker allt det som kan, men helst inte skall hända.

Vi på Study International har lång erfarenhet av att hjälpa svenskar till utlandserfarenheter och kan också hjälpa dig med exakt den försäkring du verkligen behöver.

Våra försäkringar har tagits fram av GOUDA som är specialister på rese-och utlandsförsäkringar för studenter och det är genom dem som försäkringen tecknas.

Studera Utomlands försäkringen

Samtliga av de skolor och universitet vi samarbetar med kräver att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studievistelse.

Försäkringen Studera Utomlands är en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Försäkringen kan tecknas av samtliga studenter som skall studera vid skolor, universitet, college och språkskolor. Du kan låna till försäkringskostnaden av CSN om du avser att söka studiemedel. I det fall du anländer tidigare, eller har för avsikt att stanna kvar längre efter terminens slut kan du förlänga försäkringen.

Studera Utomlands försäkringen har ingen självrisk och täcker:

Läkarvård och sjukhuskostnader
Resor för vård och behandling
Hemtransport
Rese till nära anhörig
Invaliditet/olycksfall (10 prisbasbelopp)
Dödsfall
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Kristerapi
Återbetalning av utbildningskostnader
Egendom (gäller vid stöld, rån och inbrott)

Försäkringen har ett mycket förmånligt pris, jämför gärna med ditt vanliga försäkringsbolag.

Pris

För att teckna en försäkring så är det först en grundavgift om 200 SEK.
Alla priser är baserade på exakta av- och hemresedatum.

Därefter gäller:

Studera Utomlands Europa
15 SEK/ per dag
Exempel: 6 månader 2 930 SEK

Studera Utomlands Världen (exklusive USA):
25 SEK /dag
Exempel: 6 månader 4 750 SEK

Studera Utomlands Världen (inklusive USA):
27 SEK / dag
Exempel: 6 månader 5 114 SEK

Läs mer här om Studera Utomlands försäkringen

Reseförsäkringar, Ungdomsreseförsäkringen

Detta är försäkringar för dig som ska resa runt en hel del. Försäkringar som du ska teckna om du ska åka på en av våra äventyrsresor eller på ett jobbprogram i Australien, Kanada eller Nya Zeeland.

Försäkringarna finns i flera varianter och har ingen självrisk, bl.a följande ingår:

Vård
Hemtransport
Olycksfall
Ansvarssskydd
Överfallsskydd
Rättsskydd
Krishjälp
Evakuering
Egendomsskydd (kan väljas bort mot en rabatt)

Vi skickar dig mer information om försäkringarna när du bokat ett program med oss. Kontakta oss sedan för att beställa en försäkring. För bokningar mindre än 7 dagar innan avresa tillkommer en expeditionsavgift på 200 kr.

Leva Utomlands – försäkringen för arbete utomlands

Leva utomlands är försäkringen för dig som ska jobba eller
volontärarbete utomlands och vara stationär på en ort en längre tid. Den kan dock inte tecknas av dig som skall använda ett Working Holiday visum.
Försäkringen är betydligt billigare än traditionella
reseförsäkringar och den ger dig ett mycket bra skydd. Försäkringen
bokas per dag.

Läs mer om alla försäkringar på GOUDA:s websida här

Kontakta sedan oss om du vill ha hjälp att teckna en försäkring för din utomlandsvistelse.