Turism

Turismutbildningar på universitet, högskola & yh utbildningar i turism. Studera Tourism management utomlands. Turismprogram & kurser. 1 termin – 3 år

Turismutbildning & utbildning i Tourism management

Studera turism utomlands. Turism och besöksnäringen är en av världens snabbast växande sektorer. Det finns ett stort behov av kvalificerade och välutbildade medarbetare på alla nivåer. Turismprogrammet ges på ett flertal universitet, college och högskolor.   

Vad är en utbildning i Turism

En turismutbildning eller utbildning i Tourism Management förbereder dig för en yrkeskarriär inom besöksnäringen och turismindustrin. Ett kandidatprogram i turism kan vara en specialinriktning inom en bred ekonomiutbildning ( business management) eller ha en mer samhällsvetenskaplig inriktning där fokus ligger mer på bl.a kulturgeografi, samhällsplanering och nationalekonomi (economics).

Flera högskolor och college har 1-2 åriga yh utbildningar inom turism och tourism management. YH utbildningarna i turism har en mer praktisk läroplan som ger dig yrkesspecifika kunskaper och färdigheter.   

Flera universitet och högskolor utomlands har kurser med specialiseringar som bl.a Ekoturism
, Outdoor Adventure Leadership, Adventure tourism / Äventyrsturism
 eller Resort Management.turismutbildning

Vad kan du arbeta med efter en utbildning i turism  

Utbildningar i turism ger dig förutsättningar för att kunna arbeta i besöksnäringen och turism med alltifrån utveckling och planering av turism, resurser och destinationer på strategisk eller samhällsnivå eller i turismföretag till ledning och operativ drift av turismanläggningar, reseföretag, tour operators mm.  

Flexibla utbildningar utomlands i Turism & Tourism management

Utbildningar turism finns på universitet & högskolor i hela världen. Du kan studera en hel utbildning till examen eller välja att studera kurser i ämnesområdet under en termin med utlandsstudier. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i hela världen som har både kurser i turism och hela turismutbildningar. 

Kandidatutbildningar i Tourism management

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. 

På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

YH utbildningar i Tourism Management

1-2 åriga praktiska yh utbildningar i Tourism Management ges på yrkeshögskolor, hotellskolor och college utomlands. På flera skolor är betald praktik en del av utbildningen, vilket ger dig värdefull internationell arbetslivserfarenhet och stora fördelar när du skall påbörja din yrkeskarriär. Utbildningarna kan oftast byggas vidare till en universitetsexamen.

Masterutbildning i Turism

Flera universitet ger möjlighet att specialisera sig inom turism efter en kandidatexamen i t.ex ekonomi/ business eller samhällsvetenskap. Masterprogrammen ger dig spetskompetenser och starka fördelar på den mycket internationella arbetsmarknaden.

Kurser i Turism

Om du studerar turistprogrammet kan du välja att studera kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

Utvalda skolor med turismutbildningar