Läkarutbildning

Läkarutbildning utomlands. Studera till läkare på universitet utomlands i Polen, Lettland & Litauen. Information om läkarprogram utomlands

Läkarutbildning utomlands

En läkarutbildning eller medicinsk utbildning till läkare (medical doctor eller doktor i vardagligt språk) är eftertraktad bland många studenter. Eftersom utbildningsplatserna i Sverige är få och med många ansökande till varje plats är antagningskraven mycket höga.   

Att studera till läkare utomlands är mycket vanligt bland svenska läkarstudenter.

Många svenskar pluggar till läkare utomlands på läkarutbildningar i bland annat Danmark, Polen, Tjeckien, Ungern, Litauen, Riga i Lettland och i Rumänien. läkarutbildning utomlands

Läkarutbildningar utomlands 

De medicinska universiteten i Centraleuropa och Östeuropa satsar stort på att ta emot internationella studenter och har utvecklat läkarprogram som ges helt på engelska och är godkända i EU.

Läkarutbildningarna attraherar studenter från hela världen och utöver studenter från länder som Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien kan du träffa läkarstudenter från bl.a Israel, Sydkorea och USA.

Studera till läkare utomlands i Polen, Lettland och Litauen.

De medicinska skolorna i Polen, Lettland och Litauen håller en hög utbildningskvalitet, skolorna är moderna och har allmänt en mycket hög standard.

De medicinska universiteten samarbetar med, eller har egna universitetssjukhus. På skolorna bedrivs även kvalificerad medicinsk forskning i samarbete med andra medicinska skolor och universitetssjukhus i Europa och övriga världen. 

Vad du studerar i ett läkarprogram utomlands

En läkarutbildning utomlands är vanligtvis 6 år och leder till en läkarexamen, Medical Doctor (MD). Läkarprogrammens struktur och upplägg kan skilja sig avsevärt mellan de olika medicinska universiteten vilket kan göra det svårt att byta skola under utbildningens gång.

Alla läkarprogram varvar kliniska studier, praktiskt medicinska studier, med teoretiska kunskaper under de sex år som utbildningen pågår. 

Vad krävs för att komma in på en läkarutbildning utomlands 

Eftersom antalet platser på läkarutbildningar utomlands är större än i Sverige ökar möjligheterna att få en plats på en läkarutbildning utomlands.

På flera universitet görs ett antagnings- eller inträdesprov för att avgöra om du är kvalificerad för en utbildningsplats.

Du behöver alltså inte ha lika höga betyg som vid ansökan till läkarprogrammen i Sverige utan kan satsa på att klara av skolornas inträdesprov som testar dina kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, i främst biologi, kemi, fysik/matematik samt anatomi. 

Antagningsprov i Sverige 

När du ansöker genom STUDIN till läkarutbildningen utomlands på LSMU i Litauen och PUMS i Polen görs bedömningen efter ett antagningsprov. Med ett bra resultat på antagningsprovet kan du komma in på din drömutbildning utan att ha toppbetyg. 

Antagningsprovet anordnas 1-2 gånger varje vår i Stockholm och Göteborg. 

Hjälp med ansökan och antagningsprov när du vill studera till läkare utomlands 

STUDIN hjälper dig kostnadsfritt med alla delar i ansökan till en läkarutbildning utomlands.
Vi hjälper dig också med hur du skall förbereda dig för att klara antagningsprovet. 

Varför studera till läkare utomlands med STUDIN 

  • Moderna och framstående medicinska universitet 
  • Antagningsprovet ökar dina chanser att komma in 
  • Du får en läkarexamen som gäller i Sverige och hela EU 

Läkarutbildningar utomlands med STUDIN