Recensioner

Studentnöjdhet är vår ledstjärna – som student är du 100% i fokus för allt vi gör!

Uppföljning av dina utlandsstudier

För att försäkra oss om att vi samarbetar med rätt skolor gör vi regelbundet uppföljningar av våra studenter på plats.
Vi håller kontakten med dig genom studentgrupper och i alumninätverk när du har gått vidare i din karriär.

Utvärdering av vår tjänst och service

Vi vill bli ännu bättre på det vi gör och din feedback hjälper oss framåt.
Vi gör kontinuerligt utvärderingar av våra tjänster, vår service och vårt utbud. 

Några facts and figures från vår senaste enkät:

Läs gärna våra recensioner på Facebook