Utlandsstudier i England och Storbritannien efter Brexit

Utlandsstudier i England och Storbritannien efter brexit och Storbritanniens utträde ur EU

Utlandsstudier i England och Storbritannien efter brexit och Storbritanniens utträde ur EU

Hur påverkas möjligheterna att studera i England och Storbritannien efter Brexit?

Möjligheten att studera på ett universitet i England förändras inte genom brexit. Du kommer att kunna studera i Storbritannien och ta del av kvalitetsutbildningar på engelska universitet även efter att England lämnat EU. 

Den stora skillnaden är att studenter från EU betraktas som internationella studenter från och med läsåret 2021/22. Detta innebär bland annat att du måste ha studentvisum om du skall studera mer än 6 månader. Terminsavgifterna på engelska universitet blir högre men samtidigt har ett flertal engelska universitet infört automatiska EU stipendier som reducerar den nya internationella terminsavgiften avsevärt – flera universitet behåller genom stipendierna samma undervisningsavgifter som innan brexit.

Här nedan är en kort sammanfattning av de huvudsakliga förändringarna när det gäller utlandsstudier i England och Storbritannien efter Brexit.

Studentvisum för England & Storbritannien

För dig som påbörjar studier i England och Storbritannien från och med läsåret 2021 /22 kommer det vara nödvändigt med studentvisum om du skall studera en längre tid än 6 månader. Du kan ansöka om studentvisum först när du blivit antagen och erbjudits en plats på ett universitet eller en skola. När du har ett ovillkorligt antagningsbesked (unconditional offer of acceptance) från ett universitet eller skola utfärdas ett Confirmation of Acceptance for Studies (CAS). Med detta kan du ansöka om studentvisumet. Kostnaden för det nya studentvisumet är för närvarande 348 GBP.

STUDIN kommer att assistera och hjälpa dig med visumansökan till Storbritannien, precis som vi idag hjälper med studentvisum till USA, Australien, Kanada och många andra länder.

International fees på universiteten

EU studenter har tidigare haft samma undervisningsavgift som engelska studenter, sk home fees eller EU fees. I samband med utträdet ur EU kommer alla studenter från EU (utom studenter från Irland) att betraktas som internationella studenter och måste därmed betala den högre undervisningsavgiften: international fees.

Det stora flertalet av de engelska universitet STUDIN samarbetar med har därför infört övergångsstipendier som reducerar den nya internationella avgiften och gör att du som EU student betalar nästan samma terminsavgift som innan brexit.

Stipendierna och avdragen varierar mellan de olika universiteten. De största och mest fördelaktiga stipendierna finns för dig som vill läsa ett kandidatprogram, alltså en 3-årig examensutbildning till Bachelor (BA/BSc)

Du kan läsa mer om de aktuella stipendierna för studier i Storbritannien efter brexit här.

Studera en termin i England, study abroad

Det är även fortsättningsvis lika enkelt att studera 1-2 terminer fristående kurser på universitet i England och Storbritannien.

Undervisningsavgiften för en study abroad termin kommer att vara något högre än innan (cirka 15-20%). Flera universitet som t.ex University of Sussex i Brighton har speciella stipendier även för fristående kurser en termin.

När du studerar en termin, dvs kortare tid än sex månader, behövs inte heller något studentvisum.

Studera i Skottland efter brexit

Det har tidigare varit populärt att studera i Skottland och Edinburgh eftersom Skottland inte haft några undervisningsavgifter för EU studenter. I samband med utträdet ur EU kommer EU studenter att betraktas som internationella studenter även i Skottland och därmed betala International tuition fees vid universitet i Skottland från läsåret 2021/22.

Ett alternativ för dig som ändå vill studera i Skottland men till avsevärt lägre terminsavgifter än på universitet är att studera på college. STUDIN är representant för Edinburgh College i Skottland där du kan studera till ett HND (Higher National Diploma) på 2 år för att sedan läsa vidare 1 år till en kandidatexamen på University of Edinburgh eller annat universitet i Skottland eller England (sk. Top up degree)

Möjligheten att jobba i England och Storbritannien efter brexit

Tidigare var studenter från EU fria att jobba hur mycket som helst och med vad som helst under tiden i Storbritannien.

Som student med studentvisum kommer du att ha rätt till deltidsarbete vid sidan om studierna även efter Brexit. Internationella studenter har sedan tidigare haft möjlighet att ta ett deltidsjobb under studietiden i England, men antalet timmar samt vilka sorts arbeten som är tillåtna kan vara reglerat av respektive universitet. Vanligtvis kan du jobba cirka 20 timmar / vecka vid sidan om studierna samt heltid under lov. Alla universitet vi representerar har Career Services eller Job Centers som ger stöd och support med jobbmöjligheter för internationella studenter.

Om du skall studera kortare tid än 6 månader i England, t.ex göra en study abroad termin, läsa fristående kurser eller göra en utbytestermin i England kan du inte arbeta vid sidan av studierna eftersom du då inte behöver studentvisum.

Möjligheten att stanna kvar i England och jobba efter att du tagit en examen

Storbritannien har sedan tidigare regler för internationella studenters möjligheter att stanna kvar i England efter att de tagit en brittisk examen. Dessa sk. post study work rights har nu ytterligare förbättrats och Storbritannien har som målsättning att ha ett poängbaserat system som liknar det Australien har. Med en examen kan du stanna kvar och arbeta under två års tid. Om du under den tiden hittar ett jobb som passar dig kan du ansöka om arbetsvisum.

Erasmus och utbytesstudenter

Storbritannien kommer att lämna Erasmus samarbetet från 2022. Detta innebär att ditt hemuniversitet måste ha förhandlat ett eget utbytesavtal med ett universitet i Storbritannien för att du skall kunna göra dina utlandsstudier i England.

Alternativt kan du på egen hand som freemover göra en termin med kurser på ett universitet. STUDIN kan hjälpa dig som vill göra dina utlandsstudier på egen hand (study abroad termin) på bl.a Regents University London, University of Sussex i Brighton, University of Essex, London South Bank University, University of Portsmouth.

CSN för studier i Storbritannien

Studier på universitet och skolor i England och Storbritannien berättigar till studiemedel från CSN. Du kan fortfarande ansöka om bidrag och lån för uppehälle, samt merkostnadslån för undervisningsavgifter, resa t.o.r och försäkring.

Eftersom Storbritannien nu räknas som ett land utanför EU så kommer det att krävas att du studerar minst 13 veckor för att kunna använda dig av CSN. Detta kan påverka dig som vill läsa sommarkurser på ett universitet samt språkkurser – du kommer att behöva studera minst 13 veckor.

Det kommer inte heller vara möjligt att använda sig av CSN för distanskurser /online utbildningar på engelska universitet.

Obligatorisk sjukvårdsavgift

Genom Storbritanniens utträde ur EU kommer du inte längre att ha rätt till gratis sjukvård i England. För att få tillgång till NHS, det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet, behöver studenter med studentvisum betala en avgift sk. immigration health surcharge.

När du betalat immigration health surcharge har du samma tillgång till det statliga sjukvårdssystemet NHS, som brittiska medborgare har, under hela den tid du studerar i England. För närvarande är årsavgiften 470 GBP.

Du kan läsa mer om sjukvårdsavgiften här

Sveriges ledande representant för engelska universitet

STUDIN är Sveriges ledande representant för engelska universitet och hjälper dig helt kostnadsfritt med information, studievägledning, ansökan, CSN när du vill studera i Storbritannien. När du ansöker genom STUDIN har du dessutom tillgång till särskilda stipendier på flera av universiteten i England.

Kontakta oss så hjälper vi dig till studier i England och Storbritannien.

Dela inlägget

Kontakta oss om du har frågor gällande artikeln

Läs vidare