Studera design utomlands

Studera design utomlands på designskolor och designutbildningar på universitet i USA New York London England Italien Barcelona och Australien. Med en utbildning i grafisk design, inredning, mode eller digital design kan du använda din kreativitet och konstnärlighet i en lyckad yrkeskarriär.

 

Studera design utomlands

Design är ett mycket brett område och spänner över en mängd olika ämnesområden och möjligheter till inriktningar.
Du kan studera modedesign i London eller Barcelona, inredning i Australien, digital design i New York och Los Angeles eller grafisk design i Italien…

Större möjligheter utomlands

I Sverige är utbudet av designskolor och designutbildningar begränsat och konkurrensen om de få utbildningsplatserna är oftast stenhård.studera design utomlands

När du väljer att studera utomlands så finns det en mångfald av spännande skolor och innovativa designutbildningar att välja bland.
Möjligheten att hitta och bli antagen till en utbildning som verkligen passar med dina intressen och mål är större, eftersom antalet designskolor och universitet med specialiserade designutbildningar är mycket större.

Praktiska och yrkesinriktade branschutbildningar inom design

En utbildning i design ger dig både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap för en yrkeskarriär. Skolorna och universiteten samarbetar med designbranschen och lärarna är yrkesverksamma designers. Som ett led i din utbildning ingår branscherfarenheter, ofta i form av praktik eller designuppdrag för välkända designföretag.
Under utbildningens gång arbetar du fram en gedigen portfolio och efter avslutad examen är du redo för en lyckad karriär inom design.

Utbildningar i design

Bredden av kurser och program på högskolenivå inom design är stor. Du kan bland annat välja att studera:

Varför studera design utomlands med STUDIN

Valfrihet och flexibilitet

Inom design finns allt från korta ettåriga program till längre kandidatutbildningar på 3-4 år.
Valfriheten och flexibiliteten är stor och du kan välja att först läsa en kortare utbildning, t.ex diploma, för att sedan bestämma om du vill gå vidare och läsa till en kandidatexamen.

Du som har studerat design tidigare, t.ex en YH utbildning, kan tillgodoräkna dig studierna i en sk. top up degree och läsa till en bachelor på kort tid.

Om du redan har en kandidatexamen inom design kan du läsa en master och skaffa dig specialiserad spetskompetens.

Vad krävs för att komma in på en designutbildning utomlands

De flesta designskolor och universitet vill se prov på din kreativa förmåga och ambition.
Det vanligaste är att du ombeds skicka in en portfolio med skisser eller arbetsprov. Ibland kan skolan vilja intervjua dig.
Vi hjälper dig alltid med portfolio och andra förberedelser i samband ansökan.
STUDIN samarbetar även med designskolor där du kan läsa ett basår inom design utan portfolio. Då är det din motivation och ditt stora intresse som är avgörande i din ansökan.

Hitta rätt utbildning

Med STUDIN kan du välja att plugga design på internationellt välkända designskolor och på universitet med erkända designutbildningar i hela världen. När du kontaktar oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar just dig!

 


STUDIN:s utvalda utbildningar och universitet inom design:

Utvalda universitet, skolor och utbildningar med STUDIN

STUDIN har valt ut universitet där utbildningskvaliteten är hög, undervisningen på toppnivå och där du som internationell student blir väl omhändertagen och får support under hela din studietid.
Skolorna är populära och hamnar högt på rankinglistor bland annat avseende utbildningskvalitet och studentnöjdhet och där andelen studenter som får ett jobb efter examen är hög.

Hur vi hjälper dig

När du vill satsa på en utbildning inom design utgår vi från dina mål, din profil och just dina förutsättningar. 
STUDIN har direktkontakt med antagningsenheten på skolorna. Vi vägleder dig och hjälper dig att ta fram allt som behövs för en lyckad ansökan.

Kostnadsfri tjänst

Vi hjälper dig med alla delar i din ansökan, visum, CSN, boende – allt tills du är på plats.
Vi representerar universiteten och skolorna i Sverige och vår tjänst är helt kostnadsfri. Alla terminsavgifter och eventuella ansökningsavgifter betalas direkt till universiteten.