Studin är ett UCAS Centre

UCAS Centre

UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) är den centrala organisationen för ansökan till universitet i Storbritannien. UCAS har samma funktion som antagning.se för en ansökan till universitet och högskolor i Sverige.

UCAS har bland annat portaler för online ansökan, samt informationsguider och verktyg för studievägledning vid ansökan till universitet i England och hela Storbritannien.

STUDIN är ett registrerat UCAS Centre

Detta innebär bland annat att vi kan administrera och hantera hela din ansökan genom UCAS.
Vi kan ge dig råd kring utbildningar, program och studievägar i Storbritannien samt hantera din ansökan till ett universitet i England så att den blir korrekt.

Snabbare svar

När du ansöker till ett engelskt universitet med STUDIN behöver din ansökan oftast inte gå via UCAS.
Vi samarbetar istället direkt med universitets egen antagningsenhet.

Du kan då mycket snabbare få ett svar och ett antagningsbesked.

När det gäller vissa utbildningar (eller om du vill söka till flera olika brittiska universitet samtidigt) så måste din ansökan ibland göras via UCAS.
Ansökan genom UCAS har flera steg och upplevs av de flesta som lite krånglig och med mycket långa svarstider.

Hjälp med UCAS

Som UCAS Centre kan vi hantera och administrera din ansökan genom UCAS .
Vi hjälper dig med all information om UCAS samt vägleder dig genom ansökningsprocessen.

Vi ser till att din UCAS ansökan blir korrekt och ger dig vägledning och råd kring personligt brev och akademiska referenser.

STUDINS utvalda universitet och skolor i England, Storbritannien: