Berlin Medical College

LÄS EN PRE-MED KURS I MEDICIN INFÖR LÄKARSTUDIER UTOMLANDS – BERLIN MEDICAL ACADEMY

Pre-med kurserna förbereder dig för läkarutbildning, tandläkarutbildning och veterinärutbildning på medicinska universitet utomlands i bl.a Polen, Ungern, Rumänien, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien. Du förbereds intensivt och grundligt för att kunna komma in på en utbildning samt klara av de framtida medicinstudierna.

Skolan

 

premed kurs berlin

Berlin Medical Academy

Berlin Medical Academy förbereder dig för antagningsproven till europeiska universitet med utbildningar på engelska till läkare, tandläkare, veterinär, i bl.a Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Litauen.

Med en kurs på skolan garanteras du en plats på en utbildning till läkare, tandläkare eller veterinär på ett medicinskt universitet utomlands.

studera-medicin-utomlands

Garanterad antagning till medicinska universitet

Du förbereds metodiskt och grundligt genom relevanta studier i främst fysik, kemi och biologi. Du läser även anatomi och matematik. Med avslutad och godkänd kurs är du kvalificerad och garanterad att klara av inträdes- och antagningsproven till en medicinutbildning utomlands.

studera-medicin-utomlands

Utrustad för att klara av medicinstudierna

Kursen gör dig också mycket väl förberedd för att klara av läkar-, tandläkar-, eller veterinärstudierna – du kommer att ha många fördelar och ett stort försprång under ditt första år på en medicinsk utbildning.

Till Berlin Medical Academy kommer studenter från hela världen för att försäkra sig om en studieplats på en läkarutbildning, en tandläkarutbildning eller en veterinärutbildning på engelska i Europa.

medicinstudier-utomlands

Förbereder för utbildning till läkare, tandläkare och veterinär utomlands

Kurserna på Berlin Medical Academy förbereder dig systematiskt och intensivt inför studier i allmänmedicin, veterinärmedicin och odontologi.

Kursplanen är baserad på och utvecklad efter de akademiska inträdeskraven vid europeiska medicinska universitet med utbildningar på engelska. Den täcker in merparten (cirka 70%) av det du kommer att studera under den första terminen på en läkarutbildning, ett tandläkarprogram eller ett veterinärprogram.

antagning-medicinstudier-utomlands

Intensiva studier i små klasser

All undervisning sker på engelska. Du studerar i små klasser (cirka 20 elever per klass.)
Du har lektioner i form av föreläsningar, seminarier och övningar på skolan 3 – 4 dagar i veckan.
Under resten av tiden måste du vara beredd på en hel del självstudier.
Dina framsteg och resultat följs noggrant upp av skolan genom hemuppgifter, tester och övningsprov varje vecka.

Under hela studietiden har du stort stöd av skolans lärare som ger dig mycket individuell handledning, både under lektionerna och efter lektionstid.

medicinstudier-polen-tjeckien-ungern

Ledande skola för Pre-Med utbildningar

Berlin Medical Academy håller en mycket hög profil. Utbildningsnivån och kvaliteten på undervisning är hög. Kurserna leds av kvalificerade tyska och europeiska universitetslärare med lång internationell erfarenhet.
Du undervisas av lärare som är verksamma på bl.a det berömda Charité (Berlins medicinska universitet, ett av Europas mest framstående medicinska universitet) och Humboldt universitetet i Berlin.

plugga-medicin-utomlands

Samarbete med medicinska universitet

Berlin Medical Academy samarbetar med flera av de viktigare europeiska medicinska fakulteter som har utbildningar på engelska.

Bl.a samarbetar man med Medical University Warsaw och Pomeranian Medical University Szczecin i Polen, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas i Litauen, Palacky University Olomouc och Charles University, Faculty of Medicine Hradec Kralove i Tjeckien, Pavol Jozef Safarik University i Kosice, Slovakien, Pleven Medical University i Bulgarien.

pre-med-kurs-utomlands

Försäkra dig om en utbildningsplats

Med en godkänd kurs på skolan kommer du att klara av antagningsproven till medicinutbildningarna.
Skolans terminskurs på 24 veckor kvalificerar dig dessutom direkt för utbildningarna på de populära universiteten i Stettin, (Pomeranian), Lublin i Polen, alla medicinska universitet i Rumänien, samt Nicosia (Cypern). Du behöver alltså inte göra antagningsprovet för dessa skolor.
Terminskursen på 24 veckor ersätter även första steget för antagning till medicinutbildningen i Gdansk, Poznan och Jagiellonian University Medical College i Krakow Polen.

medicinutbildning-utomlands-pre-med

Studera till läkare i Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien…

I Europa finns ett stort antal medicinska universitet med utbildningar till läkare, tandläkare och veterinär på engelska.
Pre Medical kurserna i Berlin förbereder dig för alla och ger dig en stor valfrihet när du sedan skall välja skola och studieland.

Du kan plugga till läkare, tandläkare eller veterinär i bl.a Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien, Lettland, Litauen, Italien, Cypern, Slovakien, Moldavien, Ukraina, Kroatien, Bulgarien, Ryssland.

På skolan ges även kurser som förbereder för antagning till läkarstudier i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Dessa kurser är på tyska och det krävs att du har tysk gymnasieexamen eller motsvarande.

studera-medicin-berlin

Hjälp med ansökan och att komma igång med medicinstudier utomlands

Under din tid på skolan får du studievägledning och råd om alla de olika medicinska universiteten i Europa med program på engelska. Du får råd om utbildningsmöjligheter, kostnader och vad som krävs för att komma närmare just ditt drömjobb inom allmän medicin (läkare) odontologi (tandläkare) eller veterinärmedicin.

Du får även praktisk handledning och hjälp med alla delar i den ganska komplicerade ansökningsprocessen till de olika medicinska universiteten.

Berlin Medical Academy hjälper dig med alla formaliteter och du förbereds på bästa sätt för en bra studiestart!

plugga-lakare-utomlands

Gör antagningsproven på skolan

Efter kursen kan du skriva antagningsproven till flera av de medicinska universiteten på Berlin Medical Academy. Flera av de stora universiteten (bl.a Warsaw Medical University, Lithuanian University of Health Studies) håller sina antagningsprov på skolan i samband med kursernas slut.
Detta gör att du direkt kan ha en studieplats klar när du lämnar skolan och Berlin.

pre-medical-school

Vem kan läsa en Pre-Med kurs?

Kurserna riktar sig till:

 • motiverade studenter som har svårt att få en studieplats på en medicinsk utbildning
 • motiverade studenter som inte har de rätta kvalifikationerna
 • studenter som vill förbereda sig för att klara av en medicinutbildning utomlands

Du behöver inte ha några förkunskaper inom naturvetenskap. Målet med kurserna är att förmedla tillräcklig kunskap inom naturvetenskapliga ämnen så att du kan klara av antagnings- och inträdesproven samt att ge dig grunden så att du klarar av medicinstudierna när du väl har kommit in på en utbildning.

pre-medical-skola-berlin

Garanterad studieplats – annars pengarna tillbaka

Om du har genomfört en kurs med godkänt resultat garanterar skolan att du klarar antagningsproven till medicinska studier på engelska och får en studieplats. Det gäller läkarutbildning, tandläkarutbildning och veterinärutbildning. Om du skulle stå utan utbildningsplats påföljande år så återbetalar skolan hela kursavgiften till dig.

Berlin Medical Academy Video

Kursplan - Syllabus

Läroplanen är anpassad efter de medicinska universitetens inträdes- och antagningsprov och de kurser som du kommer att läsa under den första terminen vid de medicinska fakulteterna. Den omfattar anatomi, biologi, kemi, fysik/matematik.

Terminskursen på 24 veckor täcker i stort sett hela första terminen på en medicinsk utbildning.
Intensivkursen på 12 veckor fokuserar på inträdesprovens akademiska krav och ämnesområden. Du läser bl.a inte anatomi under intensivkursen.

Se mer om skolans läroplan – curriculum i fliken nedan.

Kursorten

studera-tysklandStudera i Berlin

Berlin Medical Academy ligger mitt i Berlin. Undervisningen bedrivs i moderna fullt utrustade klassrum i lokaler på Friedrichstrasse i Berlin Mitte.
Du kommer att studera i en kulturell, livlig och mycket internationell metropol.
Som student i Berlin lever du både bättre och billigare än i Sverige. Kostnader för boende och uppehälle, mat, lokalresor etc är förmånligare än i Sverige.

Berlin är en stad full av kultur, aktiviteter och sevärdheter.
Utöver dina studier så kommer du att få en fantastisk upplevelse och erfarenhet.

studera-berlin

Kurser

Utbildningar Berlin Medical Academy

Pre-Medical, terminskurs

24 veckor, terminskurs, 400 lektionstimmar, 3 dagar per vecka, 6 lektioner / dag
Biologi, Kemi, Fysik, Anatomi
Undervisning sker helt på engelska

Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att komma in på en engelskspråkig medicinutbildning i Europa. Med godkänd avslutad kurs är du dessutom garanterad plats på medicinutbildningarna på universitetet i Stettin, Polen (Pomeranian), Wroclaw, Lublin, samt Nicosia (Cypern)
Avslutad och godkänd kurs ersätter även kravet på att ha läst naturvetenskaplig program för att ansöka och göra inträdesprovet till medicinutbildningen i Gdansk, Polen.

Kursen täcker större delen av det du studerar under första terminen på en medicinutbildning. Studier i anatomi samt laboratorieövningar i medicinskt laboratorium ingår.

Intensive Pre-medical

12 veckor, 350 lektionstimmar, 4 dagar per vecka, 6 lektioner / dag
Biologi, Kemi, Fysik
Undervisning sker helt på engelska.

Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att komma in på en engelskspråkig medicinutbildning i Europa. Kursplanen är baserad på och utvecklad efter de formella antagnings- och inträdesproven vid engelskspråkiga medicinutbildningar. Med avslutad och godkänd kurs är du garanterad att klara inträdesprovet till en medicinutbildning i Polen, Tjeckien, Litauen, Ungern etc.

Intensive Training HAM-Nat och MedAT,

12 veckor, tyska, 350 lektioner, 4 dagar per vecka, 6 lektioner / dag

Kursen förbereder för antagning till medicinutbildningar på medicinska universitet i Tyskland och Österrike.
Denna kurs är helt på tyska och du bör ha tysk studentexamen / Abitur eller motsvarande.

Boende

Berlin Medical Academy har inget eget studentboende men hjälper dig till ett boende under studietiden genom ett nätverk av lokala bostadsförmedlingar för studenter.
Vanligtvis väljer studenter boende i eget rum i delad lägenhet med andra studenter i områden som t.ex Friedrichshain och Prenzlauer Berg.
Kostnad för boende (eget rum i delad lägenhet med studenter) är omkring 450 EURO / månad.
Vi hjälper med boende i Berlin inför dina studier.

Priser & Datum

Kursavgifter

STUDIN är officiell representant för Berlin Medical Academy i Sverige och hjälper dig helt kostnadsfritt med hela ansökningsprocessen. Kursavgifterna betalar du direkt till skolan.

När du anmäler dig genom STUDIN har du dessutom en extra rabatt på 200 EURO på kursavgiften! 

Terminskurs, 24 veckor, 5 500 EURO
Intensivkurs, 12 veckor, 4 400 EURO

Rabatt vid tidig anmälan:
500 EURO (anmälan 90 dagar innan kursstart intensivkursen)
600 EURO (anmälan 150 dagar innan kursstart terminskursen)

Extra rabatt vid anmälan genom STUDIN: 200 EURO

Finansiering

Studier vid Berlin Medical Academy berättigar för närvarande inte till studiemedel från CSN.

Du måste kunna finansiera både kursavgift och uppehälle på egen hand.

Startdatum 2017-2018

Terminskurs, 24 veckor:
Oktober 2017
Februari 2018

Intensivkurs, 12 veckor:
April 2018

Förkunskaper & Ansökan

Förkunskaper

Det finns inga formella krav på förkunskaper för att anmäla sig till kurserna.
Om du vill läsa intensivkursen (12 veckor) bör du dock ha studerat med naturinriktning på gymnasiet eller ha någon förkunskap.

Engelska

Studierna är helt på engelska och du bör ha en god nivå på engelskan.

Om du vill ha hjälp med engelska kan du läsa en förberedande kurs på någon av de språkskolor vi samarbetar med.
Språkstudierna berättigar till CSN och påverkar vanligtvis inte dina lån för högre studier.

Ansökan

Studievägledning

Vi är officiell representant för Berlin Medical Academy och hjälper dig helt kostnadsfritt med anmälan, studievägledning, information om kurserna, boende etc. Kontakta oss för kostnadsfri studierådgivning!

Anmälan

Du anmäler dig genom att välja Ansök här på websidan. Vi kontaktar dig då och hjälper dig vidare!
När du anmäler dig genom STUDIN har du en speciell rabatt på 200 EURO samt tillgång till skolans övriga rabatter och förmåner!

 

 •  

  studera utomlands ansökan

  vagledning utlandsstudier

  examen-i-sverige

  forsakring

  visum

  spraktest

  csn

 • Karta

  Map of trip location