Ansök Universitet & CollegeDin ansökan är inte bindande.
När vi mottagit din ansökan kontaktar vi dig, du får en personlig kontaktperson på STUDIN som hjälper dig med ansökan.

Din kontaktperson på STUDIN kommer att skicka e-mail till dig samt eventuellt kontakta dig per telefon på det telefonnnummer du anger här.

Du bör se efter i din skräppost / spam så att e-mail från oss inte hamnat där

Universitet/College

Ditt val av skola

Ämne/Inriktning/typ av utbildning

Önskad start, termin / år

Dina uppgifter

För- och efternamn*

Kön
ManKvinnaAnnan

Födelsedatum

Nationalitet

Adress

Postnummer

Ort

Land

Mobilnummer*

Epost*

Studiebakgrund, välj i listan

Annat:

Övrigt

Jag avser att söka CSN för studierna:
JaNej

Hur kom du i kontakt med Studin

Jag har läst och accepterat Study Internationals Personuppgiftspolicy* och accepterat Study Internationals Allmänna Villkor Högre Studier*

Din ansökan är inte bindande.
När vi mottagit denna anmälan kommer vi att kontakta dig.
Din kontaktperson på STUDIN kommer att skicka e-mail till dig och eventuellt kontakta dig per telefon.
Du bör se efter i din skräppost / spam så att e-mail från oss inte hamnat där.