Ansök Universitet & College    Din ansökan är inte bindande.
    När vi mottagit din ansökan kontaktar vi dig, du får en personlig kontaktperson på STUDIN som hjälper dig med ansökan.

    Din kontaktperson på STUDIN kommer att skicka e-mail till dig samt eventuellt kontakta dig per telefon på det telefonnnummer du anger här.

    Du bör se efter i din skräppost / spam så att e-mail från oss inte hamnat där

    Universitet/College

    Ditt val av skola

    Ämne/Inriktning/typ av utbildning

    Önskad start, termin / år

    Dina uppgifter

    För- och efternamn*

    Kön
    ManKvinnaAnnan

    Födelsedatum

    Nationalitet

    Adress

    Postnummer

    Ort

    Land

    Mobilnummer*

    Epost*

    Studiebakgrund, välj i listan

    Annat:

    Övrigt

    Jag avser att söka CSN för studierna:
    JaNej

    Hur kom du i kontakt med Studin

    Jag har läst och accepterat Study Internationals Personuppgiftspolicy* och accepterat Study Internationals Allmänna Villkor Högre Studier*

    Din ansökan är inte bindande.
    När vi mottagit denna anmälan kommer vi att kontakta dig.
    Din kontaktperson på STUDIN kommer att skicka e-mail till dig och eventuellt kontakta dig per telefon.
    Du bör se efter i din skräppost / spam så att e-mail från oss inte hamnat där.