Ansök STUDIN CHOICE

När vi mottagit din ansökan kontaktar vi dig per e-post och / eller telefon. Du får ansökningshandlingar och en kontaktperson på STUDIN kommer att hjälpa dig med ansökan.

Program

Välj program

Fyll i önskad termin eller startdatum

Dina uppgifter

Förnamn*

Efternamn*

Kön
ManKvinnaAnnan

Födelsedatum

Adress

Postnummer

Ort

Land

Mobilnummer*

Eventuell annan telefon

Epost*

Nationalitet

Ev anhörig att kontakta under kurstid

Namn

Epost

Mobil

Studiebakgrund

Annat:

Övrigt

Jag avser att söka CSN för studierna:
JaNej

Jag vill få hjälp med översättning av gymnasiebetyg till engelska (500 SEK)
JaNej

Försäkring Studera Utomlands Länk
JaNej

Hur kom du i kontakt med Studin

Jag vill få Studins nyhetsbrev
JaNej

Study International/STUDIN representerar universitet och college. Jag godkänner att Study International handlägger min ansökan till universitetet/skolan samt har rätt att ta del av och till tredje part utlämna de personuppgifter, betygshandlingar och andra dokument som är nödvändiga för handläggning av min ansökan.

Jag har läst och accepterat Study Internationals Allmänna Villkor Högre Studier*

När vi mottagit denna anmälan kommer vi att kontakta dig