Vad är en Bachelors Degree

Vad är en Bachelors Degree?

Bachelors degree motsvarar kandidatexamen. Här förklaras vad en bachelor examen på universitet i USA, England, Australien & andra universitet utomlands innebär

Vad är en Bachelors degree

Bachelor’s degree är en akademisk examen som motsvarar kandidatexamen. En Bachelors degree är en sk undergraduate, grundutbildning, som vanligtvis tar mellan 3-4 år att genomföra, beroende på typ av utbildning och studieland. 

I USA och i Kanada innebär en utbildning till bachelor degree nästan alltid 4 års helttidsstudier på universitet eller högskola. I England, Australien och Europa är utbildningslängden vanligtvis 3 år men inom ett antal ämnesområden och inriktningar kan den vara 4 år.   

På några av de universitet STUDIN representerar kan du genomföra en bachelorexamen på 2 år genom att läsa i avancerad studietakt. vad är en bachelor-examen

Olika former av bachelor examen

Det finns flera olika sorters bachelor degrees och en rad olika examensbenämningar: vanligast är Bachelor of Arts (BA) för inriktningar inom humaniora och samhällsvetenskaper etc och Bachelor of Science (BS, BSc) för mer vetenskapliga eller tekniska inriktningar.  

På universitet i bl.a England finns t.ex specialiserade bachelorexamina som LLB (Bachelor of Laws) och BEng Bachelor of Engineering. BBA eller Bachelor of Business Administration är en vanlig benämning på en bred gedigen amerikansk utbildning i företagsekonomi och management. 

I England görs även distinktionen mellan en Honours degree (t.ex BA Hons) och en vanlig Bachelor. Honours degree innebär att ett specialprojekt eller uppsats gjorts under det avslutande tredje året. 

En Bachelors degree eller kandidatexamen är i regel förutsättning för fortsatta avancerade studier till masterexamen. 

Att studera till en Bachelors degree i USA

En amerikansk bachelor degree innebär nästan alltid 4 års helttidsstudier på amerikanskt universitet eller college. Amerikanska kandidatutbildningar är flexibla och baseras på utbildningskonceptet Liberal Arts.

Detta innebär att de första 2 åren bl.a innehåller allmänna kurser eller sk. general education courses, bl.a kurser i matematik, engelska, samhällsvetenskap, humaniora och historia. Med den breda grundutbildningen fokuserar du först under de 2 sista åren på din major (ditt valda huvudämne).

Denna flexibla modell gör att studenter kan byta major/huvudämne under de första åren på universitetet. I USA är det även vanligt att ha en minor i ett annat ämnesområde för att få en ännu fler valmöjligheter i den fortsatta karriären eller yrkeslivet.

I en amerikansk bachelorexamen ingår även en rad sk electives, valfria kurser i ämnesområden som intresserar dig. Du skräddarsyr på sätt din kandidatexamen.

De fyra åren i en amerikansk kandidatexamen kallas freshman, sophomore, junior och senior.

Många studenter, både amerikanska och internationella, väljer att läsa de 2 första åren på ett community college och där ta en Associate degree och sedan flytta över till ett amerikanskt universitet under de sista 2 åren.

Att tillgodoräkna sig kurser från gymnasiet i en amerikansk Bachelor degree

I vissa fall går det att tillgodoräkna sig kurser från gymnasium eller ett IB program (International Baccalaureate) och på så sätt påbörja en amerikansk bachelor på år 2 (sk. Advanced Placement). STUDIN kan hjälpa dig med detta på bl.a Mercy College i New York och på Berkeley College i New York.

Här kan du läsa mer om att studera i USA

Att studera till en Bachelors degree i England, Storbritannien

En BA eller Bachelors degree från ett engelskt eller brittiskt universitet är en välkänd examen i hela världen. Kandidatprogram på universitet i England är i regel 3 år långa, med undantag för vissa specialiseringar som bl.a tekniska ingenjörsutbildningar.

På de brittiska universiteten finns en rad mycket specialiserade och fokuserade program. Praktiska inslag som praktikplaceringar är vanliga och kan ingå som en del i kandidatprogrammet, kandidatexamen.

Vanliga bachelorexamen är Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Education (BEd) Bachelor of Engineering (BEng) och Bachelor of Laws (LLB).

En BA eller BSc kan tas inom en rad olika ämnesområden.

Att tillgodoräkna sig tidigare studier och göra en Top up degree

Ibland går det att tillgodoräkna sig tidigare studier på högskola eller yrkeshögskola och göra en sk. top up degree. Du startar då kandidatprogrammet på år 2 eller 3, beroende på vad du har studerat tidigare.
Denna variant är vanlig även bland de som studerat till ett diplom (HND) på ett college i Storbritannien.

Här kan du läsa mer om att studera i England / Storbritannien

Att studera till en Bachelors degree i Australien

En Bachelor degree i Australien och Nya Zeeland motsvarar helt en brittisk eller engelsk Bachelor och förbereder dig för en yrkeskarriär eller vidare studier på masternivå.

Vanliga Bachelor examen som Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Business etc tar i regel 3 år att genomföra.

Nivåindelningen av högre utbildning i Australien innebär att ett kandidatprogram kan indelas i Diploma (år 1), Advanced Diploma/Associate Degree (år 2) och Bachelor (år 3). På många universitet går det även att läsa till bachelorexamen på 2 år i avancerad studietakt.

Det är även vanligt att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier på college eller en yrkeshögskola i Australien (TAFE etc) och sedan flytta över till ett universitet för att slutföra kandidatexamen. Även du som studerat på en yrkeshögskola eller ett college

Här kan du läsa mer om att studera i Australien

Att studera till en Bachelors degree på universitet i Europa

I Europa har man försökt harmoniera de olika examina på grundnivå (genom Bolognaprocessen, ett europeiskt samarbete om högskoleutbildning) och infört Bachelor eller kandidatexamen på de flesta högskolor och universitet i Europa. Vanligast är att en utbildning till bachelor varar 3-4 år (beroende på ämnesinriktning och universitet). 

I flera länder och på olika universitet finns dock parallelt andra äldre examina kvar. På universitet och högskolor i t.ex Spanien finns ibland både spanska Grados ( 4 år) och Bachelorexamen (3 år).

Flera av de universitet och högskolor i Europa som STUDIN samarbetar med ger kandidatprogram på engelska, dessa är många gånger validerade av ett brittiskt universitet, vilket gör att den kandidatexamen / bachelor du tar ut är både nationell och brittisk.

Här kan du se några av de universitet i Europa STUDIN samarbetar med

Att studera till en Bachelors degree i Kanada

De flesta bachelor program i Kanada varar 4 år. Eftersom högre utbildning i Kanada regleras av varje provins så kan det skilja en hel del beroende på var i Kanada du studerar samt på vilken typ av universitet, högskola eller college.

I Kanada är det vanligt (och mycket uppskattat) att längre praktikperioder som många gånger är fullt betalda utgör en del av examensutbildningen. Detta innebär att du jobbar inom ditt ämnes- eller branschområde redan under utbildningen, samt tjänar pengar.

Här kan du läsa mer om att studera i Kanada

Beställ information

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter
  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!