Engelska Online

Engelska kurs online – Lär dig engelska online

Lära sig engelska online kurs. Studin erbjuder kurser i engelska online inför IELTS test, studier, arbete eller nöje. Förbättra engelskan med en online kurs!

Lär dig engelska med en online kurs i engelska

Vill du förbättra din engelska inför jobb eller studier utomlands? Behöver du ha en professionell engelska i ditt yrkesliv? Vill du förbereda dig inför ett språktest, IELTS, i engelska? Eller behöver du och din familj förbättra engelskan inför en resa eller flytt till ett engelsktalande land?

STUDIN erbjuder ett flertal online kurser i engelska på alla nivåer och med olika inriktningar. Alla onlinekurser i engelska kan väljas med eller utan tutor, personlig lärarledd handledning online.

kurs engelska online

Online kurser i Engelska med STUDIN & Net Languages

Letar du efter en effektiv online-lösning för att lära dig engelska?

STUDIN samarbetar med Net Languages som erbjuder engelskakurser online för privatpersoner, företag, kommuner och statliga organisationer, skolor och utbildningsinstitutioner.

Net Languages onlinekurser i engelska är utformade av pedagoger och språkexperter. De interaktiva, modernt designade onlinekurserna finns inom en stor bredd av områden och på ett flertal nivåer.

Till alla kurser finns möjlighet att välja personlig lärarledd handledning.

Kurser i engelska

Online kurser i engelska för vuxna

 • General English / Allmän Engelska
 • English for Work
 • English for International Tourism
 • Medical English for Health Professionals
 • Methodology for Teachers

IELTS kurser, examensförberedande / Online exam preparation courses

 • IELTS preparation material
 • First Certificate of English Practice Tests

Kompletterande online övningsmaterial för att lära sig engelska

 • Grammar Practice
 • Listening Practice
 • Pronunciation Practice
 • Vocabulary Practice
 • Writing Practice

Young learners / Onlinekurser för barn och unga

 • English for Very Young Learners
 • English for Kids
 • English for Teens
 • English for 15 +

Anmäl dig online och plugga när du vill

De interaktiva kurserna är modernt utformade av lärare och språkexperter.

Läs mer och anmäl dig här

IELTS kurser, examensförberedande / Online exam preparation courses

Skall du göra IELTS examen? Förbered dig och förbättra dina testresultat inom IELTS speaking, IELTS writing, IELTS listening & IELTS reading test.

 • Över 85 timmar effektivt, interaktivt studiematerial
 • Med eller utan handledare (handledare är erfarna IELTS-lärare)
 • Lär dig tekniker för att förbättra ditt resultat
 • Ett brett utbud av extra verktyg och funktioner
 • Hjälp och användbara tjänster
 • Effektiv metodik

Läs mer och anmäl dig här

Online engelska kurser för vuxna – General English / Allmän Engelska

Lär dig engelska online med en högkvalitativ kurs på 8 olika språknivåer, från grundläggande till avancerad. Finns i fyra versioner: Essential, Essential Plus, Premium och Premium Plus. Välj den version som bäst motsvarar dina behov.

 • Mer än 1000 timmar av interaktivt studiematerial
 • 8 nivåer från Pre-Elementary (A1) till Proficiency (C2)
 • Med eller utan personlig lärarledd handledning
 • Strukturerad och engagerande design av kursen
 • Effektiv metodik
 • Garanterad förbättring
 • Nivåtest

Läs mer och anmäl dig här

Affärsengelska – Business English & English for Work

Vill du bättra på din engelska för en professionell engelska i din yrkeskarriär? Lär dig Business English och English for Work med en onlinekurs. För en professionell engelska vid affärsmöten, presentationer, engelska för förhandling och försäljning, bank och finans, offentlighet och skrift. Finns i 3 versioner: Essential, Premium och Premium Plus. 

 • 500 timmar interaktivt studiematerial
 • 9 olika arbets- och yrkeslivsrelaterade moduler
 • Från Lower Intermediate (B1) till Upper Intermediate (B2) nivå
 • Med eller utan personlig lärarledd handledning
 • Strukturerad och engagerande design av kursen
 • Effektiv metodik
 • Garanterad förbättring
 • Nivåtest

Läs mer och anmäl dig här

Onlinekurser i engelska för barn – English for Very Young & English for Kids

Vill du hjälpa dina barn till att tidigt lära sig engelska och komma in i det engelska språket. Vi erbjuder ett flertal onlinekurser för barn och unga. De roliga och engagerande online kurserna i engelska för barn och mycket unga är interaktiva och bygger på spel, sånger och berättelser. Kurser finns för 4 – 7 åringar och uppåt.

 • Engelska för 4-7 åringar
 • Roligt, engagerande interaktivt material
 • Sånger, spel och videos med dockor
 • Engelska för 8-12-åringar
 • Nivå A1
 • 160 roliga interaktiva aktiviteter per kurs
 • Sånger, spel och berättelser

Läs mer och anmäl dig här

Online engelska för företag, myndigheter, universitet, skolor och andra utbildningsinstitutioner.

Utöver online kurser i engelska för enskilda studenter har Net Languages utvecklat ett antal onlineprogram för bland annat universitet, skolor, företagskunder och myndigheter.

Hör av dig till STUDIN för att få veta mer om hur din skola eller organisation kan få hjälp med skräddarsydda online kurser i engelska.

 

Om Net Languagesläsa sig engelska online kurs

Net Languages skapar och licensierar högkvalitativa online kurser i engelska förstärkta genom effektiva pedagogiska, administrativa och tekniska supporttjänster. Net Languages startade online utbildning och online kurser i engelska redan 1998. Under åren har Net Languages utvecklat ett mycket brett utbud av engelska språkkurser som tillgodoser studenter i alla åldrar och på alla språknivåer. Net Languages har också ett antal mer specialiserade kurser, framför allt de framgångsrika och populära kurserna som förbereder för IELTS – International English Language Testing System, världens största och mest populära språktest inom engelska.

Metodologilära sig engelska online kurs

Utformat av experter
Online kurserna är utformade av experter inom språkundervisning.

Målet är att motivera, vägleda och utrusta dig för att uppnå dina mål att kunna kommunicera effektivt också utanför läromiljön. Kurserna är utformade av erfarna lärare och språkexperter. Online kurserna är systematiskt upplagda – du instrueras och motiveras för att uppnå dina personliga språkinlärningsmål.

Kursernas utformning

Lär dig alla språkfärdigheter – läsa, skriva, lyssna och tala

Online kurserna fokuserar alltid på språket i ett verkligt sammanhang och du övar alla aspekter av språket på ett meningsfullt sätt. Den text- och uppgiftsbaserade kursplanen sammanväver grammatiska, lexikala och fonologiska komponenter samtidigt som den fokuserar på var och en av de fyra språkkunskaperna: läsa, skriva, att tala samt hörförståelse. Språk studeras alltid i ett verkligt sammanhang och du lär dig praktisera språket på ett meningsfullt sätt.

Praktisk uppgiftsbaserad approach

Noggrant strukturerad för att uppnå dina inlärningsmål

Onlinekurserna är noggrant strukturerade för att hjälpa dig att uppnå dina inlärningsmål och genomföra framgångsrika uppgifter i realtid. Du tar en aktiv roll i ditt eget lärande. Språkfokus i varje del är baserat på skriftliga eller muntliga texter relevanta för delkursens ämne. Ett brett utbud av texttyper, ämnen och situationer ingår och kurserna täcker naturligtvis en stora bredd av olika sorters språkbruk; allt från vardagsspråk till mer professionella och formella sammanhang.

Du lär dig använda språket naturligt och på ett meningsfullt sätt

Delkurserna är ämnesbaserade. Detta innebär att du lär dig språk som är kopplat till varje ämne och har möjlighet att använda det du lär dig på ett meningsfullt och naturligt sätt.

Varje delkurs är uppbyggd kring ett allmänt ämne och utforskar det från ett antal olika aspekter. Detta gör att du fortlöpande återanvänder det språk och ordförråd som du tar till dig under delkursen. Du lär dig använda de nya språkkunskaperna i meningsfulla sammanhang.

En holistisk inställning till språkfokus

Du lär dig alla aspekter av engelska språket

I våra online kurser ingår en mängd olika sorters skriftliga och muntliga texter och situationer. Fokus är på funktioner som stil och diskurs snarare än att bara fokusera på isolerade meningar.

Genreanalys utförs på de skriftliga och talade texterna som valts för varje delkurs, för att upptäcka de språkområden som den innehåller och vilka som är viktiga för texttypen.

En erfarenhetsbaserad approach till grammatik

Du lär dig aktivt

I våra kurser upptäcker du hur språket fungerar och lär dig förstå språket i praktiken.

En erfarenhetsbaserad approach till grammatik, så kallad discovery learning, innefattar processen att förstå språkreglerna och grammatiken genom exempel.

Det erfarenhetsbaserade lärandet anses vara det sätt som reglerna för ett förstaspråk är internaliseras.
Den mentala ansträngningen som du satsar på att utarbeta regler för dig själv hjälper dig att på lång sikt minnas regler och assimilera språket.

En mångsidig kursplan

Använd språket kreativt

I våra kurser är fokus på vokabulär, grammatik, funktionellt språk, uttal, att läsa, skriva, lyssna och tala. Du kan använda språket på ett kreativt, personligt sätt. Du lär dig inte bara standardsvar på standardfrågor.

Inlärning är en framväxande process där individer upptäcker och lär sig språk efter sina egna behov. Inlärningen maximeras när du har verktyg och möjligheter att använda språket kreativt och inte bara upprepar standardsvar på standardfrågor. Den mångsidiga kursplanen ger dig verktyg och möjligheter och täcker alla viktiga ämnesområden med fokus på de fyra språkfärdigheterna och de huvudsakliga språk- och ordförrådsområdena.

En uttalsmodul ledsagar varje delkurs och ger konstant fokus på ett brett utbud av olika språkfunktioner från enskilda ljud och betoningar i ord till funktioner i tal och intonation. På detta sätt fokuserar du alltid på språket i dess användningsområde.

Design

Övningar designade för att hjälpa dig att lära

I våra kurser får du feedback som vägleder dig till förståelse. Övningsuppgifterna hjälper dig att lära, mer än att bara testa vad du lärt dig. Ju mer du utvecklas och gör framsteg, desto mer utmanas du med ett brett utbud av nya engagerande övningsuppgifter.

Kursmaterialet har utformats så att du hela tiden utvecklar ditt språk, du får löpande feedback både under och efter övningarna, i motsats till en enkel återkoppling på vad som är rätt eller fel som i de flesta andra onlinekurser.
Övningarna du genomför är inte vanliga testuppgifter utan fungerar som moduler i sig själva. Ett brett utbud av övningsuppgifter används: fylla i luckor, dra ord / fraser, matcha meningar, skriftkontroll, flervalsfrågor, kategoriserande aktiviteter, textrekonstruktionsövningar, dikteringar, pussel och quiz.

Studin Stories