Studera i Australien

Studera i Australien på universitet och college. Info om universitet & college i Australien. Utbildningar, CSN, stipendier – Guide om att studera i Australien

studera i australienStudera i Australien

Australien är känt för hög utbildningskvalitet och universitet med utbildningar i världsklass. En examen från ett universitet i Australien är gångbar i hela världen.

Australiens goda rykte för både universitetsutbildning och yrkesutbildning har gjort landet till ett av de mest populära länderna i världen för internationella studenter.

Utbildningskvalitet och livskvalitet

Australien har en mängd att erbjuda studenter både akademiskt och kulturellt såväl som socialt och upplevelsemässigt.

I Australien möts du av en avslappnad livsstil i en öppen och vänlig kultur. Med soliga dagar året runt har du möjlighet till upplevelser i en storslagen och mångsidig natur med regnskogar, öken, bergskedjor och milslånga vita stränder.

Här finns dessutom världsmetropoler som Sydney och Melbourne samt vackra städer och orter som Cairns, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Adelaide och Perth längs med landets kuster.

Studera på universitet i Australien

Att studera på ett universitet i Australien är en värdefull merit och en lärorik erfarenhet som du bär med dig hela livet, oavsett om du vill studera en termin, ta en examen eller läsa en mer praktiskt inriktad yh-utbildning.

Läsa till examen eller studera kurser termin

I Australien kan du bland annat välja mellan att:

 • Läsa 1-2 terminer fristående kurser på ett universitet (sk. study abroad termin)
 • Läsa ett program till en examen: Kandidat/Bachelor (3 år) eller Master (1-2 år)
 • Läsa en yrkesutbildning eller yh-utbildning på en yrkeshögskola (1-2 år)

Vad kan du plugga i Australien?

I Australien finns utbildningar och kurser finns inom alla slags ämnesområden.
Populärt är att studera i Australien är bl.a

 • Ekonomi, Business Management, Marknadsföring, Marketing
 • Digital Media, Kommunikation & Creative Technologies
 • Design, inredning, Fashion, Mode
 • Hälsa, Sport, Fitness
 • Environmental Studies & Ekologi
 • IT, Computer Science & Engineering
 • Hospitality, Events, Turism
 • Psykologi, Sociologi, Internationella relationer

Varför studera i Australien?

 • Hög undervisningskvalitet
 • Examen är erkänd i hela världen
 • Härligt klimat och en avslappnad livsstil
 • Bra nivå på levnadskostnaderna
 • Möjlighet att jobba under och efter studierna

Utbildningar och universitet i Australien – informationguide

Hur är det att studera i Australien? Hur fungerar det att ansöka till ett universitet och vad kostar det att studera i Australien?

I guiden om att studera i Australien här nedan får du svar på de flesta av dina frågor om studier i Australien bl.a utbildningsnivåer och examina, kostnader, antagningskrav, språkkrav, ansökan och visum, möjligheten att jobba i Australien under och efter studierna med mera.

Varför ta hjälp av STUDIN när du vill studera i Australien? 

STUDIN är utsedda av universitet i Australien att företräda dem.
I vårt uppdrag ingår bl.a att 

 • besvara frågor och lämna information om program och kurser 
 • ge studievägledning och utvärdera potentiella studenter 
 • assistera med eventuella ansökningar

STUDIN är en helt kostnadsfri tjänst! 

Vår tjänst finansieras av de universitet vi företräder och är därför helt kostnadsfri.
Om du är intresserad av något av de universiteten skall du därför alltid vända dig till oss med dina frågor & ansökningshandlingar. 

 • Du får en snabb, pålitlig och personlig service  
 • Du får direktkontakt med ditt valda universitet 
 • Du förbinder dig inte till någonting


Universitet i Australien

GUIDE – STUDERA I AUSTRALIEN

Australien erbjuder fantastiska studiemöjligheter för alla slags utlandsstudier. Du kan bl.a

 • läsa fristående kurser på ett universitet en termin (study abroad)
 • studera till en examen (kandidat eller master)
 • läsa en yrkesutbildning på en yrkeshögskola inom t.ex marknadsföring, media, IT, design, hotell, turism eller sport och hälsa

När du vill studera i Australien är det bra om du har en förståelse för hur utbildningssystemet fungerar.

Denna guide över utbildningssystemet för högre utbildning i Australien förklarar olika slags universitet, högskolor och utbildningsmöjligheter, utbildningsnivåer och examina, kostnader, antagningskrav, språkkrav, ansökan och visum, möjligheten att jobba i Australien under och efter studierna med mera.

Utbildningssystemet i Australien

I Australien är all utbildning reglerad och administrerad på statlig nivå av Department of Education, Skills and Employment.

Kvalitetssäkring av utbildning i Australien

All eftergymnasial utbildning i Australien kvalitetssäkras och regleras på nationell nivå av Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA).

Den eftergymnasiala utbildningen inkluderar både högre utbildning på universitet och praktiska yh- och yrkesutbildningar, som i Australien går under benämningen VET (Vocational Education and Training)

I Australien skyddas dessutom internationella studenters rättigheter enligt lag under Education Services for Overseas Students (ESOS).
Bland annat skyddas:

 • The well-being of all international students
 • The quality of students’ education experience
 • The provision of up-to-date and accurate information

Vilka slags högskolor och universitet finns i Australien?

I Australien finns omkring 40 universitet, varav de flesta är offentligt finansierade eller sk public universities. Det finns även en handfull privata universitet.

Universitetsutbildning (kandidatprogram mm) erbjuds även på en mängd andra slags utbildningsinstitut: högskolor, yrkeshögskolor, college, akademier och andra institut för specialist och branschutbildningar.

De ledande mer traditionella forskningsuniversiteten i Australien ingår i den sk. Group of Eight (Go8):

 • The University of New South Wales (UNSW)
 • The Australian National University
 • The University of Adelaide
 • The University of Melbourne
 • Monash University
 • The University of Queensland
 • The University of Sydney
 • The University of Western Australia

Utbildningsnivåer och examen på universitet i Australien

Högre utbildning på universitetsnivå följer brittisk modell och indelas i

 • undergraduate level
 • postgraduate level

Undergraduate

Detta är alla studier på grundnivå som påbörjas direkt efter gymnasiet.
Dessa kan leda till examina eller kvalifikationer som:

 • Bachelor Honours Degree, 4 år
 • Bachelor Degree, 3 år
 • Associate Degree, 2 år
 • Advanced Diploma, 2 år
 • Diploma, 1 år

Postgraduate

Postgraduate är alla studier som är på avancerad nivå, alltså efter en kandidatexamen.
Universitetsutbildning på avancerad nivå kan leda till kvalifikationer eller examen:

 • Higher Doctoral Degree
 • Doctoral Degree
 • Masters Degree
 • Graduate Diploma
 • Graduate Certificate

Kandidatutbildning i Australien, Bachelor

En kandidatexamen i Australien, bachelors degree, innebär normalt 3 års helttidsstudier men på flera universitet och college finns möjlighet att läsa i avancerad studietakt och ta en kandidatexamen på 2 år.

Kandidatprogrammen är vanligtvis flexibelt upplagda vilket ger dig som student stora möjligheter att inrikta dina studier och din examen efter egna akademiska och karriärmässiga mål.

Efter en kandidatexamen finns möjlighet att läsa ytterligare 1 år för en Honours degree, vilket innebär ytterligare fördjupning och specialisering vanligen genom ett längre självständigt arbete i form av en thesis eller uppsats.

Kandidatprogram erbjuds inte bara på universitet, även en rad privata högskolor, college och yrkeshögskolor erbjuder kandidatutbildningar.
I regel har dessa högskolor lägre terminsavgifter än universitet vilket kan göra en hel kandidatutbildning i Australien överkomlig kostnadsmässigt.

Läs mer om vad en bachelor degree innebär här

Studera till en master i Australien

Masterexamen erbjuds på alla universitet samt även på flera specialhögskolor. Precis som med kandidatprogrammen följer masterprogrammen i Australien den brittiska modellen vilket gör en masterexamen från Australien gångbar i hela världen.

Masterprogrammen innebär mellan 1-2 års heltidsstudier. Vanligtvis kan du välja mellan att studera ett kursbaserat masterprogram eller ett mer fritt upplagt forskninginriktat masterprogram.

Här kan du läsa mer om masterprogram utomlands

Study abroad i Australien – att studera fristående kurser en termin

Att studera fristående kurser en termin i Australien är ett fantastiskt sätt att uppleva Australien och samtidigt förvärva nya kunskaper.
De flesta universitet i Australien erbjuder internationella studenter möjligheten att läsa fritt valda kurser i olika ämnesområden under en termin.

Du kan göra det antingen för att prova på universitetsstudier utomlands efter gymnasiet eller som freemover för att tillgodoräkna dig kurserna i din pågående examensutbildning.

Du väljer fritt ett antal olika kurser inom ett eller flera ämnesområden och efter terminens slut kan dina credits överföras till högskolepoäng ECTS.

Att ansöka och bli antagen till fristående kurser en termin är mycket enklare än att ansöka och bli antagen till ett examensprogram.

Läs mer om fristående kurser och study abroad här

Yrkeshögskolor och praktisk yrkesutbildning i Australien

Att läsa en mer yrkesmässigt inriktad utbildning eller yh-utbildning i Australien är populärt. Omkring 250 000 internationella studenter studerar vanligtvis varje år inom australisk Vocational Education and Training (VET).

Yrkes- och yh-utbildningarna erbjuds dels på ett nätverk av statliga yrkeshögskolor som kallas TAFE – Technical and Further Education, dels på en rad privata college och institutioner.

Det fina med australisk yh-utbildning är att den fungerar både för dig som vill förbereda dig för arbetsmarknaden och för dig som vill ta ett första steg i en universitetsutbildning.

Yh utbildningarna ingår i Australian Qualifications Framework och beroende på nivå går det många gånger att överföra kurser från en australisk yh-utbildning till ett kandidatprogram på ett universitet i Australien.

Hur fungerar YH utbildning i Australien?

Ett program på en yrkeshögskola i Australien ger dig yrkesmässiga färdigheter inom ett specialiserat bransch- eller yrkesområde. Du får de praktiska erfarenheter du behöver för att kunna arbeta i branschen eller yrkesområdet och tränas i att utföra arbetsuppgifterna i ett branschsammanhang. Praktik på en arbetsplats är i regel en del av utbildningen.

Under utbildningen får du branschkontakter och kan sedan välja att antingen gå ut i arbetslivet eller att fortsätta genom att läsa till en kandidat/ bachelor på ett universitet eller annan högskola.

Yh-utbildningarna delas in i fyra olika nivåer av certifikat (Certificate I, II, III och IV) samt Diploma och Advanced Diploma.

Kvalifikationerna Diploma och Advanced Diploma är jämförbara med det första respektive andra året på ett kandidatprogram på ett universitet.

Vad kostar det att studera i Australien?

Alla universitet, colleges och andra högskolor i Australien har terminsavgifter eller undervisningsavgifter, sk tuition fees.
Terminsavgifterna varierar avsevärt mellan de olika universiteten och beror även på vilken slags program det är.

En längre universitetsutbildning, t.ex bachelor degree i Australien, kan vara mycket kostsam på ett visst universitet medan du på ett annat universitet kan klara dig helt med hjälp av studielån.

Att studera 1-2 terminer (study abroad) på ett universitet eller läsa en yh utbildning är oftast överkomligt och kan många gånger finansieras med hjälp av studielån samt någon del egna sparade medel.

Ett sätt att finansiera en längre kandidatutbildning är att studera de första 1-2 åren på en yrkeshögskola som t.ex TAFE och sedan flytta över till ett universitet för att ta examen.

STUDIN hjälper dig med kalkyl och kostnadsuppskattning samt ger dig förslag på lösningar när du vill studera i Australien.

CSN och studiemedel för att studera i Australien

Samtliga universitet, college och skolor som STUDIN representerar erbjuder utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt ta ett merkostnadslån för terminsavgifterna, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Mer om CSN här

Stipendier för att studera i Australien

Flera universitet i Australien har stipendier som kan reducera terminsavgiften avsevärt. Stipendierna är många gånger merit- eller talangbaserade men kan även vara utformade som incitament för att attrahera internationella studenter.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i Australien som erbjuder särskilda stipendier för internationella studenter.

Läs mer om stipendier för studier utomlands här

Vad krävs för att komma in på ett universitet i Australien?

Generellt gäller att du skall ha en gymnasieexamen för ett kandidatprogram eller en yh-utbildning och en kandidatexamen för att ansöka till en master i Australien. Den högskola eller det universitet du ansöker till gör en bedömning av dina översatta betyg.

Språkkrav

Många universitet kräver ett språktest för att visa att din engelska är på tillräcklig nivå tex TOEFL eller IELTS.

När du tar hjälp av STUDIN kan det i många fall räcka med att visa upp bra betyg i engelska från gymnasiet, du kan alltså slippa att göra ett test i engelska. Alternativt kan du göra universitetets egna engelskatest.

Essay, statement of purpose, rekommendationsbrev och referenser

För ansökan till en del universitet kan ett statement of purpose eller personal statement vara nödvändigt. Akademiska referenser eller rekommendationsbrev kan också vara nödvändiga. För ansökningar till masterprogram är CV och resume i regel nödvändigt.

Antagning till utbildningar på postgraduate-nivå (master) sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå och ofta även relevant arbetslivserfarenhet.

När du ansöker till ett universitet eller college med hjälp av STUDIN får du råd och hjälp med hur du skriver ett statement of purpose och sätter samman ditt CV eller din Resume.

Hur fungerar ansökan till ett universitet eller college i Australien?

Ansökan till universitet och college kan ta lite tid och verka komplicerad.
När du ansöker med hjälp av STUDIN får du därför assistans och vägledning under hela ansökningsprocessen.

När skall ansökan göras? 

Det är bra att vara ute i god tid med en ansökan till ett universitet i Australien eftersom det tar tid innan du har ett bekräftat antagningsbesked och kan påbörja ansöka om studentvisum till Australien.

Många universitet tillämpar löpande antagning, dvs din ansökan bedöms direkt när den skickats in. På ett universitet som tillämpar löpande antagning kan du få ett första preliminärt antagningsbesked på ganska kort tid (4-5 dagar upp till 4 veckor). 

Det finns många gånger möjlighet att ansöka till en start längre fram i tiden, alltså inte bara till nästa förestående terminsstart.

Hur ser läsåret och terminerna ut på universitet i Australien?

Läsåret i Australien startar normalt i slutet av februari och löper fram till slutet av november med 2 terminer.
Sommarlovet ligger under dec – januari.

 • Termin 1, feb – juni
 • Termin 2, juli – nov

Det brukar gå bra att starta vid varje terminstart.
Flera universitet har 3-terminssystem, trimesters, läsåret indelas då i 3 terminer cirka 12-13 veckor långa, med möjlighet att starta varje termin.

Att jobba i Australien som student

Australien har generösa regler för internationella studenter på studentvisum. Du kan jobba upp till 40 timmar varje 2 veckors period under terminerna och heltid under studieuppehåll och lov. I Australien finns det gott om jobb och internationella studenter är attraktiva på arbetsmarknaden.

De flesta universitet och högskolor har career services eller job centres som hjälper studenter till jobb, internhips och annan arbetslivserfarenhet.

Stanna kvar och jobba i Australien efter examen

Många studenter tar möjligheten att stanna kvar i Australien och jobba några år efter att ha tagit en examen. Som utexaminerad internationell student kan du vara berättigad till ett temporärt arbetsvisum under 2-4 år sk. Post-Study Work stream.

För att ansöka om arbetsvisumet måste du ha studerat i Australien minst 2 år och tagit minst en kandidatexamen (Bachelors degree). Utöver det temporära arbetsvisumet finns ett antal andra möjligheter att stanna kvar i Australien för att jobba.

Läs mer om detta på Australiens myndigheters webbsida

Praktik i Australien

Vid flera universitet ges utbildningar där praktik eller ett internship kan ingå som en del av utbildningen.
STUDIN kan även hjälpa dig som vill göra din praktik i Australien.
Vår partnerorganisation i Sydney kan hitta en praktikplats eller ett intership på ett företag eller organisation i Australien efter dina önskemål och/eller din högskolas krav.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Krävs studentvisum för Australien?

Ja, ett studentvisum krävs för studier i Australien. Först när du är antagen och har ett ovillkorat bekräftat antagningsbesked från ett universitet eller college kan du ansöka om studentvisumet.

Här kan du läsa mer om studentvisum för Australien

Att hitta studentbostad i Australien

I Australien finns det gott om studentboenden av alla slag. Universiteten kan vanligtvis erbjuda mycket bekväma och prisvärda studentbostäder i anslutning till campus. Utöver detta finns en uppsjö av boendemöjligheter i privata studentresidens och shared houses (delade studentlägenheter) mm. 

När du blivit antagen till ett universitet eller college får du vanlitvis hjälp av universitetets Housing Office som hjälper dig att hitta olika typer av boende.

Läs mer om studentboende vid utlandsstudier här

Språkkurser i Australien – studera engelska

Det är mycket vanligt att internationella studenter i Australien förbättrar sin engelska genom en språkkurs.
Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier eller för språktest som TOEFL, IELTS eller Cambridge examen. Det finns även språkkurser i affärsengelska Business English för dig som behöver profesionell engelska i din yrkeskarriär.

STUDIN kan hjälpa dig med språkkurser om du vill plugga engelska i Australien!

Vill du veta mer om att studera i Australien?
Kontakta oss gärna!

FAQ – Studera i Australien – Vanliga frågor och svarHögskolor och universitet i Australien har undervisningsavgifter både för australiska studenter och internationella studenter. Avgifterna för universitet i Australien ligger på mellan 20 000 – 45 000 AUD. Kurser och program på yrkeshögskolor i Australien ligger på mellan 4 000 och 22 000 AUD. Undervisningsavgifterna varierar mellan olika universitet samt beror även på typ av utbildning eller program. Många universitet i Australien har stipendier och rabatter på undervisningsavgiften för internationella studenter.

Levnadskostnaderna i Australien är överkomliga och det är lätt att hitta studentboende till rimliga priser framförallt om du inte studerar i Sydney eller Melbourne.

Ja, om du inte har tillräckliga betyg så kan du antingen läsa ett foundation program (förberedande basår) eller en yh utbildning i Australien. Efter avklarat foundation program eller med ett diplom från en australisk yrkeshögskola kan du flytta över till ett universitet i Australien för att ta examen.

För att plugga på ett universitet i Australien krävs i regel att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Du måste även ha en tillräcklig nivå på din engelska. För att studera en yh utbildning på yrkeshögskola behövs inte alltid fullgjord gymnasieexamen, för att plugga en språkkurs i engelska i finns inga krav på förkunskaper.

Studin Stories