Studera i Australien

Studera i Australien på universitet och college. Info om universitet & college i Australien. Utbildningar, CSN, stipendier – Guide om att studera i Australien

Australien har på kort tid blivit en av världens mest attraktiva studiedestinationer. I denna guide hittar du all info om att studera på universitet, skolor och college i Australien.

studera i australien

Plugga i Australien

Australien har på kort tid blivit ett av världens mest attraktiva länder för högre studier utomlands.
Med en hög standard på universitet och skolor och en stor bredd av internationellt högt rankade utbildningar lockar Australien tiotusentals internationella studenter varje år.

Bland svenska studenter har det också blivit alltmer populärt och vanligt att studera i Australien.

Många väljer att studera valfria kurser på ett universitet under 1-2 terminer, sk Study abroad men allt fler väljer också att läsa en hel utbildning och ta en examen i Australien.

studera på universitet i australien

Australien – studiekvalitet och livskvalitet

Australien har ett underbart och soligt klimat, tusentals milslånga stränder och ett överflöd av unika naturupplevelser i tropiska och subtropiska miljöer.

I det enorma landet sker det mesta av livet längs med kusterna. Beachliv, surf och vattensporter är en naturlig del av landets kultur. Men i detta fascinerande land ”down under”  finns också kosmopolitiska storstäder som pulserar av kultur- och nöjesupplevelser.

Det unga landet har en öppen kultur med influenser från hela världen och det är lätt att bli förälskad i den avslappnade och tillbakalutade livsstilen. Australien är ett gästfritt land med öppna människor och många svenskar blir kvar i Australien längre än de trodde eller försöker återvända hit så ofta de kan.

studera i australien sydney

Australien satsar stort på internationella studenter

Australien har medvetet satsat stort på att bli ett av världens mest attraktiva studieländer.
På universiteten och skolorna finns internationella studentcenter som ger stöd och support.
Visumreglerna är enkla och ger dig som student möjlighet att arbeta under studietiden.

Du som tar en examen i Australien har möjlighet att stanna kvar och jobba i Australien.

Före kursstarterna anordnas introduktionsveckor där du sätts in i hur det är att leva och studera i Australien.

Under läsårets gång arrangeras oftast speciella program med utflykter och sociala aktiviteter för att du som student skall lära känna Australien och invånarna.

Utbildningar i Australien plugga i australien

I Australien finns utbildningar inom alla ämnesområden. Här finns också unika branschanpassade utbildningar inom bland annat:

 • Turism och event
 • Hotell och hospitality
 • Sport och hälsa
 • Design, grafisk design och inredning
 • Multimedia och Creative Industries
 • Film, TV och musik

Varför studera i Australien

 • Hög utbildningskvalitet, stor bredd av internationellt erkända utbildningar
 • Möjligheten att välja en yrkesutbildning där du skaffar dig branschkunskaper så att du direkt kan gå ut i arbetslivet
 • Möjligheten att jobba under studietiden och skaffa arbetslivserfarenhet
 • Härligt klimat och en avslappnad livsstil
 • Naturupplevelser och äventyr i överflöd
 • Bra nivå på levnadskostnaderna 

STUDIN:s utvalda skolor och universitet i Australien

STUDIN samarbetar med speciellt utvalda universitet och skolor i Australien.
Vi har valt ut de universitet och skolor där vi vet att du verkligen får en bra utbildning och en fantastisk studietid.
Utbildningskvaliteten skall vara hög, undervisningen på toppnivå och som internationell student skall du bli väl omhändertagen och få support under hela din studietid.

Du kan välja mellan att studera i storstäderna Sydney, Melbourne, Brisbane eller Perth, på de underbara stränderna på Sunshine Coast och Gold Coast eller i tropiska Cairns vid Stora Barriärrevet.


Utvalda utbildningar och universitet i Australien med STUDIN

STUDIEGUIDE OM ATT PLUGGA I AUSTRALIEN

Typer av skolor och universitet i Australien

I Australien finns bland annat:

 • publika och privata universitet
 • privata colleges och fackhögskolor
 • TAFE-skolor (Technical and Further Education, statliga yrkeshögskolor)
 • turism- och hotellskolor

STUDIN samarbetar med publika universitet, privata colleges och fackhögskolor (inom bl.a design, hotell, multimedia, musik, film) och TAFE.

Utbildningssystemet i Australien

I Australien är alla utbildningar, examina, universitet och skolor kvalitetssäkrade genom statliga regleringar.
Systemet har bidragit till att utbildningarna håller en hög standard och har ett mycket gott internationellt rykte.

Stor valfrihet och bredd

På universitet och högskolor i Australien kan du:

 • läsa en hel utbildning på grundnivå mot en examen (advanced diploma, associate, bachelor)
 • läsa en master eller postgraduate degree på avancerad nivå
 • läsa fristående kurser i valfria ämnen 1-2 terminer, sk study abroad
 • läsa en kortare praktiskt inriktad yrkesutbildning mot ett Diploma inom bl.a design, inredning, foto, hotell, turism, sport fitness, business, marknadsföring, media, hälsa och IT .

Många väljer yrkesinriktade branschutbildningar

Möjligheten att välja en yrkesutbildning där du skaffar dig praktiska, branschanpassade färdigheter som gör dig eftertraktad hos arbetsgivarna är stor i Australien.
Under utbildningen får du kontakter inom branschen och du kan sedan välja att gå rakt ut i arbetslivet eller att fortsätta att läsa till en kandidat/ bachelor.

Utbildningsnivåer och examen

Beroende på vad du studerat tidigare kan du studera på antingen undergraduate (grundnivå) eller postgraduate-nivå (avancerad nivå).
I Australien finns flera olika examensnivåer:

 • Certificate, 1 års studier
 • Diploma, 1 års studier
 • Advanced Diploma, 2 års studier
 • Bachelor Degree, 3 års studier
 • Master Degree, påbyggnad 1-2 år
 • Graduate Certificate, påbyggnad 1 år
 • Graduate Diploma, påbyggnad, 1-2 år

Studera 1-2 terminer

På våra utvalda universitet kan du under 1 – 2 terminer helt fritt välja ämnen och kurser och sätta ihop ditt eget program, sk Study abroad.
Vill du stanna kvar kan du oftast tillgodoräkna dig kurserna i en examen i Australien.
Om du studerar i Sverige kan studievägledaren på din institution hjälpa dig med vilka kurser du kan tillgodoräkna dig i din svenska utbildning.

Engelsk språkkurs i Australien

Det är mycket vanligt att internationella studenter i Australien deltar på engelska språkkurser.
Som student kan du välja att läsa en förberedande språkkurs på en språkskola eller på det universitet du vill studera på.
Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier och engelska språktest (IELTS, Cambridge) eller kurser i Business English för dig som behöver bra engelska i en internationell yrkeskarriär.

Vi hjälper dig med engelskan om du vill plugga i Australien!

Läsåret och terminstiderna på universitet i Australien

Australien har sina årstider tvärtemot oss med sommarlovet i december – januari.

 • Termin 1: februari – juni
 • Termin 2: juli – november

Det går att påbörja utbildningar i både februari och juli.

Trimester på vissa colleges och fackhögskolor

Fackhögskolorna har ofta läsår med tre terminer (trimester).
Startdatum brukar då finnas vid minst tre tillfällen per år.
Trimester läsåret ger dig också möjlighet att slutföra en utbildning på kortare tid om du vill (du kan t.ex slutföra en Bachelor degree på två år genom att hoppa över loven).

Terminsavgifter och kostnader i Australien

Alla universitet och högskolor i Australien har undervisningsavgifter, tuition fees.
Avgifterna varierar beroende på typ av skola och utbildning.

En kortare yrkesinriktad utbildning eller 1-2 terminer på universitet kan ofta helt finansieras med CSN.

Många studerar en hel utbildning i Australien med hjälp av både studiestöd och egna sparade medel eller genom att arbeta vid sidan om studierna.

Vi hjälper dig med en kalkyl och uppskattning inför dina studier.

CSN och studiemedel vid studier i Australien

Samtliga universitet, college och skolor som vi samarbetar med i Australien ger utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.

Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt merkostnadslån för terminsavgifter, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Stipendier i Australien

Vi kan ofta hjälpa dig till stipendier som kan reducera terminsavgiften på våra speciellt utvalda college och privata högskolor.

På de publika universiteten i Australien finns ibland stipendier som är öppna för internationella studenter att söka.

Förkunskaper

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå i Sverige är du behörig att plugga på universitet i Australien.

De exakta kraven på förkunskaper varierar från utbildning till utbildning.

Det kan krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning.
Vi hjälper dig rätt i samband med ansökan!

Foundation

Om du inte uppfyller antagningskraven för en viss utbildning finns oftast möjlighet att läsa ett foundation program som garanterar dig plats på utbildningen.

Krav på engelska

Vanligtvis måste internationella studenter som vill studera på universitetsnivå i Australien först klara ett språktest i engelska som t.ex IELTS eller TOEFL.

När du ansöker med STUDIN behöver du inte göra språktest i engelska om du har C/VG eller över i engelska A och/eller B från gymnasiet.

Vi kan också hjälpa dig med förberedande kurser i engelska om dina betyg inte är tillräckliga.

Urvalskriterier vid antagning

Det kan vara enklare att komma in på den utbildning du verkligen vill läsa i Australien än i t.ex Sverige eftersom utbudet av universitet och utbildningar är mycket större och antalet studieplatser därmed fler.
De australiska universiteten använder sig av följande antagningskriterier:

 • Gymnasiebetyget
 • Personligt brev/ Statement of purpose

 • Intervju eller portfolio kan behövas för vissa utbildningar 

Antagning till utbildningar på postgraduate-nivå sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå och ibland även relevant arbetslivserfarenhet.

Ansökan

Antagning sker löpande under hela året.
När universitetet fått in din ansökan behandlas den direkt, så det lönar sig alltid att söka tidigt!

Praktik och internship i Australien

Vid våra utvalda skolor och universitet ingår praktik ofta som en del av utbildningen eller så finns det en möjlighet att i anslutning till utbildningen göra internship/praktisera.
Detta är en enastående möjlighet att direkt få internationell arbetslivserfarenhet inom ditt område.

Visum vid studier i Australien

Studentvisum krävs för studier i Australien.
Vi hjälper dig med studentvisum när du bekräftat och fått ditt antagningsbesked.

Jobba i Australien vid sidan om studierna

Som student i Australien har du rätt att arbeta deltid (20 timmar/ vecka) under terminen och heltid (40 timmar/ vecka) under lov och ledigheter.

Det är förhållandevis lätt att hitta ett jobb vid sidan om studierna och mycket vanligt bland svenska studenter i Australien.

Stanna kvar och jobba i Australien efter dina studier

Många som studerar i Australien vill gärna stanna kvar och jobba efter sina studier.
Svenskar mellan 18 och 30 år kan ansöka om ett Working Holiday visum.
Du kan då stanna kvar efter studierna och jobba i Australien i 12 månader.

Om du har läst till en Bachelor- eller Masterexamen i Australien kan du också ansöka om ett arbetstillstånd som är giltigt mellan 18 månader och 4 år.
Kriterierna för arbetsvisumet beror på bl.a vad du studerat, hur länge du studerat och när du fick ditt första studentvisum.

Att jobba i Australien är ett perfekt sätt att skaffa sig internationell arbetslivserfarenhet och ett professionellt nätverk som kan leda till en internationell karriär eller möjligheten att etablera dig i Australien under en längre tid.

Boende i Australien

Att få tag på boende som student i Australien är lätt och kostnaden för studentboende är i allmänhet lägre än i Sverige.

De skolor och universitet vi samarbetar med har ett Accommodation Center som hjälper dig med olika boendealternativ när du blivit antagen.

Universiteten har bekväma och moderna rum i studenthem eller studentkorridorer på campus.

De flesta svenska studenter delar lägenhet eller hus med andra studenter i närheten av campus och denna boendeform är oftast den mest ekonomiska.
Möjlighet att bo i värdfamilj finns också.

Studin Stories