Community College

Community College i USA

Vad är ett community college i USA? Vad kan du studera på community college och vad är skillnaden mot ett universitet i USA?

Community college i USA

Community college är amerikanska offentliga högskolor som erbjuder eftergymnasial högre utbildning. Community college finns i hela USA, från mindre college på landsbygden till stora välkända colleges med campus i storstäderna.

Bland internationella studenter har det under senare decennier blivit alltmer populärt att studera på community college. Den relativt låga undervisningsavgiften och den ”smidiga genvägen” till en amerikansk kandidatexamen är några av anledningarna.

Vad är ett community college?community college usa

Community colleges startades ursprungligen för att tillgodose lokalsamhällenas behov av högre utbildning och vidareutbildning. Community colleges finns därför över hela USA, i små samhällen såväl som i storsstäder.

Det finns community college med tiotusentals studenter på storslagna campus med en rad olika akademiska avdelningar och små community college med knappt ett hundratal studenter. I storstadsområden som t.ex Los Angeles finns en mängd olika community colleges, båda stora och små.

Eftersom community college ligger i samhället och från början är till för lokala studenter finns sällan studentbostäder eller boende på campus.

Community colleges finansieras offentligt (av staden eller kommunen) och undervisningsavgiften (tuition fee), är därför avsvärt lägre än på amerikanska universitet, speciellt för de lokala studenterna.

Vad kan du studera på ett community college?

På community college kan du ofta studera samma ämnen och kurser som på ett universitet, skillnaden är att du bara kan studera grundkurser upp till en viss nivå.

De flesta community college erbjuder program och utbildningar inom en mycket stor bredd av ämnesområden, i allt från naturvetenskaper, IT och teknik till samhällsvetenskaper, humaniora, design eller konstnärliga utbildningar.

Nästan alla community college erbjuder även mer yrkesinriktad högre utbildning och vidareutbildning vid sidan av akademiska ämnesområden.

Examen på community college – Associate degree

Den vanliga examen på community college är associate degree vilket är en 2-årig examen som kan leda antingen till fortsatta studier mot kandidatexamen på ett universitet eller fungera som en kvalifikation i sig själv.

Många väljer att läsa de två första åren av sin kandidatutbildning på ett community college genom att ta en associate degree och sedan flytta över (transfer) till ett universitet för att där ta sin kandidatexamen, bachelor degree.

Utöver associate degrees for transfer (inriktade på fortsatta studier på universitet) erbjuds i regel många applied associate degrees samt certifikatsutbildningar (certificates) på community college.

Dessa utbildningar kan mer liknas vid yh-utbildningar och ger praktiska färdigheter och kompetenser för ett särskilt yrkesområde eller en specifik bransch. De mer yrkesmässiga utbildningarna finns inom allt från t.ex skönhetsvård, fitness, kock- och konditor till webbdesign, real estate eller business.

Här kan du läsa mer om vad en associate degree innebär

Vem studerar på community college?

På community college studerar alla slags studenter i alla olika åldrar. Eftersom högskolornas uppdrag är att vidareutbilda lokalsamhället kan du utöver studenter som kommer direkt från high school även träffa äldre som t.ex vidareutbildar sig genom att läsa en yrkesutbildning.

De flesta studenter är amerikanska men att studera på community college har blivit mycket populärt även bland internationella studenter.

På stora populära community college som t.ex Santa Monica College i Los Angeles eller Santa Barbara City College studerar tusentals internationella studenter varje år.

Hur fungerar det att studera på ett community college?

De flesta community college har en open admission policy vilket i praktiken innebär att den som blivit antagen i stort sett är fri att själv välja inriktning. Du väljer själv vad du vill studera till och kan ta kurser inom kemi, biologi, data eller dans…

För att kunna erhålla en examen (associate degree) inom ämnesområdet krävs dock att du har läst de kurser som ingår i den specifika examen du vill ta. För dig som vill studera vidare till en bachelor examen krävs att du läser de kurser inom ämnet som är överförbara till ett universitet och kan tillgodoräknas i en bachelor.

Academic counselor

Detta kan framstå som komplicerat och för att kunna planera din utbildningsväg har du som student alltid tillgång till en studievägledare, academic counselor, som hjälper dig välja rätt kurser efter dina akademiska mål.

Under en normal termin på college läser du vanligtvis 3-4 olika kurser parallellt.
Varje kurs är värd mellan 3-5 credits, amerikanska högskolepoäng. Totalt läser du 12-15 credits per termin.

Undervisningen håller vanligtvis en hög kvalitet och ges i mindre klasser än på ett universitet. Som student har du möjlighet till nära kontakt med lärare, stödlärare och annan akademisk personal.

Vad är skillnaden mot att studera på ett amerikanskt universitet?

Den största skillnaden är att du som mest kan läsa till en associate degree och alltså inte till en amerikansk kandidatexamen. På ett community college erbjuds inga avancerade masterutbildningar. Det bedrivs inte heller någon forskning på ett community college, högskolornas primära uppdrag är att utbilda.

Att studera till kandidatexamen i USA via ett community college

Att studera på community college är en smidig väg till en amerikansk kandidatexamen, Bachelor degree.

2 + 2 modellen som finns på nästan alla community college innebär att du studerar 2 år på college till en Associate degree for transfer och sedan flyttar över (transfer) till ett universitet där du studerar ytterligare 2 år för att ta ut din amerikanska kandidatexamen.

De flesta community college har sk. transferavtal som garanterar en smidig övergång till de universitet som ingår i avtalet, förutsatt att du uppfyller de akademiska kraven.

Att studera en termin på college efter gymnasiet

Community college är ett utmärkt val för dig som vill uppleva hur det är att studera på college i USA. Du har möjlighet att ta valfria kurser i de områden som intresserar dig och sätta samman din egen kursplan.

Om du vill studera mer än en termin kan du enkelt förlänga dina studier genom att säga till på skolan.

Stanna kvar och jobba i USA ett år

De flesta community college erbjuder möjligheten att ansöka om Optional Practical Training (OPT) efter minst ett års heltidsstudier. Detta ger dig möjligheten att stanna kvar i USA och jobba under ett års tid.

Läs mer om OPT och hur det fungerar här

Lägre undervisningsavgift

Undervisningsavgiften, tuition fee, på ett community college är i regel 40-50% lägre än på ett publikt statligt universitet vilket gör att det oftast räcker med studielån för att täcka kursavgifterna.

Enklare att bli antagen

De flesta community college tillämpar en open admission policy, vilket innebär att det räcker med gymnasiexamen eller ibland ett studiebevis från gymnasiet, samt att du uppfyller engelskakraven, för att bli antagen.

När du väl är antagen till college är du i stort sett fri att välja bland alla utbildningar, program och ämnen som erbjuds.

Antagning direkt till första året på ett universitet i USA kan annars vara en komplicerad och utdragen process som ibland innebär att du behöver göra SAT (amerikanskt högskoleprov).

Fördelar med att studera på community college

 • Avsevärt lägre undervisningsavgift än på universitet i USA
 • Enklare att bli antagen än till ett amerikanskt universitet
 • En smidig genväg till en amerikansk kandidatexamen
 • Utmärkt för dig som vill uppleva amerikanskt college 1-2 terminer efter gymnasiet

Några av de community college STUDIN företräder

Kontakta STUDIN om du vill veta mer om community college och andra möjligheter att studera i USA!

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!