Studera i England

Studera i England & London på universitet. Info om universitet & skolor i England & London. Kostnad, CSN. Guide om att studera utomlands i England & London.

England är ett av världens mest populära länder för studier utomlands. Här finns universitet och utbildningar som räknas bland världens främsta. Studenter från hela världen kommer till England och London för att få en internationellt gångbar utbildning och påbörja en internationell karriär. I denna guide hittar du all info om att studera på universitet och skolor i London, England och Storbritannen. Utbildningar, kostnader, stipendier, CSN och ansökan.

studera i england

Studera i England och London

England med världsmetropolen London är många svenskars favoritland nr 1.
Det är lätt att göra sig hemmastadd i den sociala brittiska kulturen och England är ett mångkulturellt samhälle med invånare och influenser från världens alla hörn.Studera i England

Berömda och framstående universitet i England

Brittiska och engelska universitet, skolor och utbildningar håller en hög kvalitet och räknas bland världens bästa.
 En brittisk eller engelsk universitetsutbildning värdesätts högt och är mycket gångbar i internationella sammanhang.
 Storbritannien är också det land, näst efter USA, som lockar flest internationella studenter i världen.

Plugga i London

London är en världsmetropol och en av världens huvudstäder när det gäller bland annat finans, business, media, design, mode och musik.
När du studerar i London pluggar du i en kosmopolitisk smältdegel som attraherar talanger, förmågor och kapital från hela världen.

Mängder av internationella och multinationella företag har sina huvudkontor i London, så det är en perfekt språngbräda för att starta en internationell karriär.

Hitta rätt utbildning på ett universitet i England & Storbritannien

STUDIN representerar en rad engelska universitet och andra högskolor i Storbritannien. Brittiska universitet har en hög utbildningskvalitetet och är generellt mycket moderna. Standard på faciliteter, utrustning och anläggningar är ofta i världsklass. På många universitet är studenternas framtida anställningsbarhet i absolout fokus; employment rate, andelen studenter som har ett kvalificerat arbete alternativt fortsätter till avancerade studier, mäts årligen och följs upp. Utbildningarna ligger i framkant och är utformade i samarbete med branschorganisationer och näringsliv. I Storbritannien kan du studera för en (yrkes)karriär inom de flesta yrkesområden och branscher som t.ex:

Här finns även populära utbildningar inom bland annat:

Utvalda universitet i England & Storbritannien

Med STUDIN kan du studera på universitet och högskolor i England och London där utbildningskvaliteten är hög, undervisningen på toppnivå och där du som internationell student blir väl omhändertagen och får support under hela din studietid.
Universiteten är populära och hamnar högt på rankinglistor bland annat avseende utbildningskvalitet, studentnöjdhet och andelen studenter som går rakt in i en yrkeskarriär efter examen.
STUDIN har direktkontakt med universitetens antagningsenhet vilket gör att du ibland inte behöver ansöka genom Storbritanniens centrala antagningsenhet, UCAS.
STUDIN är även ett registrerat UCAS Centre vilket innebär att vi kan följa upp och stödja din ansökan genom UCAS.

Läsa en hel utbildning eller studera en termin

I England och Storbritannien kan du bland annat välja mellan att studera:

Varför studera i London och England

Vi hjälper dig hitta rätt universitet och utbildning i England

När du vill satsa på en utbildning i England eller Storbritannien utgår vi från dina mål, din profil och just dina förutsättningar. Genom ett nära samarbete med universiteten och skolorna kan vi hjälpa dig till rätt utbildning.

Välj mellan att studera på universitet i London eller på universitet i städer som t.ex Brighton, Portsmouth, Bournemouth och Leicester. Vi representerar även flera universitet strax utanför London, där du kan dra fördelen av lägre kostnader för boende och uppehälle men samtidigt ha världsmetropolen Londons hela utbud inom nära räckhåll (ofta på mindre än 1 timmas avstånd).


Skolor och universitet i England med STUDIN

STUDIEGUIDE ENGLAND

College och universitet i England

I England finns flera olika sorters skolor, colleges, högskolor och universitet. STUDIN samarbetar med:

 • public universities, statliga universitet
 • privata universitet
 • statliga och privata colleges
 • högskolor och skolor med specialist & branschutbildningar (BIMM Institute SAE Institute, Le Cordon Bleu)

Utbildningssystemet i England & Storbritannien

Eftergymnasial, högre utbildning i Storbritannien ges på universitet, college och en rad andra eftergymnasiala skolor. De eftergymnasiala utbildningarna räknas som antingen Further Education (FE) eller Higher Education (HE).

Further Education

Kurser och program som inte är en del av ett examensprogram på universitetsnivå betecknas som further education. Dessa utbildningar är oftast mer praktiska och yrkesmässigt inriktade. En stor del av further education bedrivs på colleges (som också kallas FE Colleges) men även många universitet har utbildningar som räknas som further education.

Higher Education

Kurser och program inom higher education är på antingen undergraduate nivå eller postgraduate nivå och leder till examen:

 • Bachelor (undergraduate)
 • Master, PhD etc (postgraduate)

Program på higher education nivå ges inte enbart på universitet i Storbritannien. Det finns hundratals colleges och andra skolor som bedriver utbildning på higher education nivå. Vissa av dessa skolor är recognised bodies och kan utfärda examen (bachelor eller master) i eget namn. T.ex musikskolan BIMM Institute som utfärdar både kandidatexamen och masterexamen. Andra skolor är listed bodies och kan inte utfärda examen själva. En examen från skolan utfärdas då av en skola som är awarding body. T.ex en Bachelor examen på SAE Institute som utfärdas av Middlesex University London.

Kvalitetsutbildning inom alla ämnesområden

Alla de universitet i England och Storbritannien som STUDIN samarbetar med kontrolleras och kvalitetssäkras av QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education) som är den oberoende instans som godkänner och kontrollerar standarden på all högre utbildning i Storbritannien.

Utbildningsnivåer och examen på universitet i England

På de större engelska universiteten finns oftast en stor bredd av olika utbildningar inom en mängd ämnesområden.

Beroende på din studiebakgrund kan du studera som antingen undergraduate (grundnivå eller kandidatnivå) eller postgraduate (avancerad nivå, master).

Examensnivåerna i England och Storbritannien är flera. När du studerar på universitet är de vanligaste examen:

 • Bachelor degree, 3 år (ibland 4 år), motvarar en kandidatexamen
 • Master degree, oftast 1 helt kalenderår

På några universitet och flera college kan du även välja att studera en mer praktisk inriktad utbildning till ett

 • Higher National Certificate, HNC (1 år)
 • Higher National Diploma, HND (2 år).

Higher National Certificate och Higher National Diploma är ofta likvärdiga med de första 1-2 åren på en kandidatutbildning (bachelor).

Läsåret och terminstiderna på universitet i England

Läsåret i England börjar vanligtvis i mitten eller slutet av september och har antingen två eller tre terminer.
Många universitet har start endast en gång om året (på hösten) men på vissa universitet finns även möjlighet att påbörja en utbildning på våren.

På de universitet som ger möjlighet att studera 1-2 terminer fristående kurser (study abroad) går det att starta både på hösten och våren.

Terminsavgifter på universitet i England

Alla universitet, colleges och skolor i England och Storbritannien har undervisningsavgifter, tuition fees.
Sedan Storbritanniens utträde ur EU genom brexit räknas svenskar och EU medborgare som internationella studenter och betalar international fees till skillnad från UK fees eller Home fees.

Stipendier efter Brexit

Flera engelska universitet har därför infört en rad stipendier, scholarships och awards, bl.a EU scholarships, Transitional EU Awards etc, som automatiskt reducerar den internationella undervisningsavgiften markant för EU studenter.

Stipendierna och avdragen gör att du på flera universitet fortsätter att betala samma undervisningsavgift som innan brexit, dvs home fees eller UK fees under hela den tid som utbildningen pågår.

CSN och studiemedel när du studerar i England

Samtliga universitet, college och skolor som STUDIN representerar ger utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt merkostnadslån för terminsavgifter, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Stipendier i England & Storbritannien

För dig som skall studera i England och Storbritannien finns flera möjligheter till stipendier utöver de övergångsstipendier som universiteten genomfört i samband med brexit.

De universitet STUDIN samarbetar med har flera egna stipendier som kan vara värda att söka. Stipendierna kan vara merit based, baserade på akademiska meriter eller baserade på talang, talent based. Dessutom har universiteten och brittiska staten speciella stipendier för utländska studenter. Det finns även möjlighet att söka svenska stipendier för studier i Storbritannien.

Förkunskaper

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå i Sverige är du oftast behörig att studera på universitet i England.

De exakta kraven på förkunskaper varierar från utbildning till utbildning. Det kan krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning.

Vi hjälper dig rätt i samband med ansökan!

Foundation Year – förberedande basår

Om du inte blir antagen till den utbildning du ansökt till kan du många gånger bli erbjuden plats på ett foundation year. Foundation year är ett integrerat förberedande år eller basår. Efter att framgångsrikt ha genomfört det förberedande året är du vanligtvis garanterad plats på den utbildning du vill läsa. Kandidatprogrammet genomförs då på fyra år istället för tre år.

Top up Degree, bachelor på 1 – 2 år för dig som studerat tidigare

Du som har studerat på ett universitet, en högskola eller en YH utbildning kan ibland tillgodoräkna dig kurserna och läsa till en Bachelor på 1-2 år inom ditt ämnesområde.
På flera av de universitet i England som STUDIN representerar finns möjligheten att göra en sk. Top up Degree.

Krav på engelska

Vanligtvis måste internationella studenter som vill studera på universitetsnivå i England först klara ett språktest i engelska som t.ex IELTS. De nivå du måste ha på din engelska kan variera mellan universiteten, men även mellan programmen samt beroende på om du studerar på undergraduate/kandidatnivå eller masternivå.

När du ansöker genom STUDIN behöver du oftast inte göra språktestet i engelska om du har minst C/VG i engelska A och/eller B från gymnasiet.

Vi hjälper dig med mer information och vägledning kring engelskanivåer och engelskatester i samband med ansökan. STUDIN kan även hjälpa dig till förberedande kurser i engelska, t.ex  om dina betyg inte är tillräckliga.

Urvalskriterier vid antagning till universitet i Storbritannien

De brittiska universiteten gör en helhetsbedömning av din profil och motivation och det är inte bara dina betyg som räknas.

Engelska universitet använder sig av följande antagningskriterier:

 • Gymnasiebetyg och ev andra kurser och akademiska meriter
 • Personligt brev/ motivationsbrev / personal statement/  statement of purpose
 • Akademisk referens eller rekommendationsbrev från lärare och/eller arbetsgivare
 • Intervju, portfolio, arbetsprover eller demo för kreativa utbildningar
 • Din resume/ CV

När du ansöker till ett universitet i England hjälper vi dig och ger råd kring personligt brev och annat nödvändigt för din ansökan.

Antagning till utbildningar på postgraduate/ masternivå sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå samt ibland även relevant arbetslivserfarenhet.

Ansökan till universitet i England

Du kan ansöka löpande under hela året.
När universitetet fått in din ansökan behandlas den direkt, så det lönar sig alltid att ansöka tidigt!
Du får oftast ett antagningsbesked inom 1 – 2 veckor från ansökan.

Ansökan genom UCAS

UCAS (University and Colleges Admissions Service) är den centrala antagningsenheten för alla universitet i Storbritannien. När du ansöker genom UCAS måste detta göras i god tid och det finns ett flertal fasta hålltider under året, det kan ta lång tid att få ett antagningsbesked.

När du ansöker med STUDIN behöver du inte gå via UCAS (med några enstaka undantag).
Vi har istället direktkontakt med universitetets antagningsenhet och du kan söka och få antagningsbesked året om.

Vad är skillnaden mellan universitet och college i Storbritannien?

Det finns en rad olika slags college för eftergymnasial utbildning i Storbritannien. Många är anslutna till ett universitet; universitetet kan ha ett sk branch college som ger mer praktiska further education kurser eller förberedande program. Det finns även oberoende, statliga och privata college som bedriver både praktisk yrkesutbildning samt program och utbildningar på universitetsnivå.

På college ges ofta nästan alla utbildningar som på ett universitet men med en mer praktisk yrkesinriktad fokus. På en del college ges hela kandidatutbildningar men här finns även Higher National Diplomas (HND) som ofta kan leda till en top-up på ett universitet.

För att komplicera saken ytterligare så finns det universitet som heter college som t.ex Imperial College London eller UCL University College London eller London College of Fashion och London College of Communication som är delar av University of the Arts London

Fördelen med en utbildning på college i England & Storbritannien kan vara

 • Generellt avsevärt lägre undervisningsavgifter
 • Mindre klasser än på universitet
 • Mer praktisk fokus för dig som snabbt vill komma ut i arbetslivet
 • Korta program som ger möjlighet till top up degree på ett universitet

STUDIN representerar bl.a Edinburgh College i Skottland som är ett av Storbritanniens största college. Här ges både program och kurser både inom Further Education och Higher Education.

På college kan du studera bl.a

 • Business, Administration
 • Media & Kommunikation
 • Teknik & IT
 • Design, Film & Scenkonst

Praktik och internships i London och England

Vid de flesta av de college och universitet STUDIN representerar kan praktik i form av ett internship ingå som en del av utbildningen. Praktik är en enastående möjlighet att skaffa internationell arbetslivserfarenhet inom din framtida bransch eller framtida yrkesområde.

På många universitet kan du välja att göra ett sk sandwich year – en 1 årig praktikperiod mellan år 2 och 3 i en kandidatutbildning.

Jobba i London, England & Storbritannien vid sidan om studierna

Som student i England är det mycket vanligt att ha ett jobb vid sidan om studierna. Det är förhållandevis enkelt att hitta ett deltidsjobb och att jobba är förutom ett tillskott till din ekonomi ett mycket bra sätt att verkligen lära känna landet, skaffa erfarenheter och bygga upp ett nätverk.

På många universitet finns job centres och career centres som hjälper till med deltidsjobb vid sidan av studierna, praktik och internships under eller efter utbildningen samt karriärrådgivning efter examen.

Stanna kvar och arbeta i London och Storbritannien

Reglerna för rätten att stanna kvar i England och Storbritannien efter en examen har förändrats i och med brexit. De nya reglerna kring post study work visum i Storbritannien är ännu inte helt klara.

Den uttalade målsättningen är ett regelverk liknande Australiens och som innebär att internationella studenter som tar examen kan stanna kvar och arbeta i England under några år efter examen.

Boende i London

När du blivit antagen till ett av våra utvalda universitet får du erbjudande om boende på universitetens studenthem, i student residences eller student halls.

Studentboende på engelska universitet är ganska likt svenska studentbostäder. Studentbostäderna brukar ligga nära eller på campus.

Eftersom studentbostäderna är mycket populära bör du ansöka om boende så snart du blivit antagen på en utbildning.
Förstaårsstudenter och internationella studenter har ofta förtur.

Utöver studentbostäder kan universitetets housing office hjälpa dig med andra typer av boende.
Det är mycket vanligt att hyra ett rum i en lägenhet eller ett hus som delas med andra studenter.

Studin Stories