Studera i England

Studera i England & London på universitet. Info & guide om universitet & utbildningar i England, examen, antagningskrav, ansökan, kostnad, stipendier, visum

studera i england

Studera i England och London

England med världsmetropolen London är många studenters favoritland nr 1. 
Det är lätt att göra sig hemmastadd i den sociala brittiska kulturen och England är ett mångkulturellt samhälle med invånare och influenser från världens alla hörn.

 

Berömda och framstående universitet i England

Engelska universitet håller en hög kvalitet och brittiska utbildningar räknas bland världens bästa.
En engelsk universitetsutbildning och brittisk examen värdesätts därför högt och är erkänd i hela världen.
 

Storbritannien är också det land, näst efter USA, som lockar flest internationella studenter i världen. 

Plugga i London

London är en världsmetropol och en av världens viktigaste centra när det gäller bland annat finans, business, media, design, mode och musik.

När du studerar i London pluggar du i en kosmopolitisk smältdegel som attraherar talanger, förmågor och kapital från hela världen. 

Mängder av internationella organisationer och multinationella företag har sina huvudkontor i London, så det är en perfekt språngbräda för att starta en internationell karriär. 

Läsa en hel utbildning eller studera kurser termin 

I England och Storbritannien kan du bland annat välja mellan att: 

 • Läsa 1-2 terminer fristående kurser på ett universitet (sk. study abroad termin)
 • Studera ett program till en examen: Kandidat/Bachelor (3 år) eller Master (1 år) 
 • Läsa en yrkesinriktad diplomutbildning (1-2 år) 
 • Tillgodoräkna dig tidigare studier för att göra en top up degree (1-2 år)  
 • Studera ett basår (foundation year) om dina betyg är för låga för att komma in på den utbildning du vill läsa 

Vad kan du studera i England? 

Utbildningar och kurser finns inom alla ämnesområden.
Populärt att studera på universitet i England är
 

 • Ekonomi, Management, Bank & Finans, Marknadsföring  
 • Fashion, Mode 
 • Design, Arkitektur 
 • Juridik, Kriminologi, Internationell rätt 
 • Psykologi & Sociologi, Internationella relationer  
 • Media & Kommunikation 
 • Scenkonst, Film, Drama, Musik 

Varför studera i England? 

 • En brittisk examen är erkänd i hela världen 
 • Hög undervisningskvalitet  
 • Perfekt startpunkt för en internationell karriär 
 • Träffa människor från hela världen 

I guiden om att studera i Storbritannien och England här nedan får du svar på de flesta av dina frågor om studier i England bl.a utbildningsnivåer och examina, kostnader, antagningskrav, språkkrav, ansökan och visum, möjligheten att jobba i England under och efter studierna med mera.

Varför ta hjälp av STUDIN när du vill studera i England? 

STUDIN är utsedda av brittiska universitet och högskolor att företräda dem.
I vårt uppdrag ingår bl.a att 

 • besvara frågor och lämna information om program och kurser 
 • ge studievägledning och utvärdera potentiella studenter 
 • assistera med eventuella ansökningar 

STUDIN är även ett registrerat UCAS Centre vilket innebär att vi kan följa upp och assistera din ansökan genom UCAS.

STUDIN är en helt kostnadsfri tjänst! 

Vår tjänst finansieras av de universitet vi företräder och är därför helt kostnadsfri.
Om du är intresserad av något av de universitet vi företräder skall du därför alltid vända dig till oss med dina frågor & ansökningshandlingar

 • Du får en snabb, pålitlig och personlig service  
 • Du får direktkontakt med ditt valda universitet 
 • Du förbinder dig inte till någonting

Universitet i England & Storbritannien

Guide – Studera i England & Storbritannien

En brittisk utbildning är gångbar i nästan hela världen. Högskolor och universitet i England och Storbritannien är internationellt erkända för akademisk briljans och hög undervisningskvalitet.

I England och Storbritannien finns omkring 150 olika universitet och en mängd andra högskolor som erbjuder utbildning inom i stort sett alla ämnesområden och inriktningar.

Denna guide ger en förenklad överblick över högre utbildning i England, olika slags universitet och högskolor, vad du kan studera i England, de vanligaste examina, vad som kännetecknar en utbildning på universitet i England och Storbritannien. Info om undervisningsavgifter, stipendier,  antagningskrav och hur ansökan fungerar etc

Att studera på universitet i England

Flera av världens främsta universitet finns i England. Utöver topprankade University of Oxford och University of Cambridge är Storbritannien hemland för en lång rad högt rankade universitet och högskolor.

Majoriteten av universiteten och högskolorna i England är offentligt finansierade, sk public universities. Men det finns även ett antal privata universitet, college och andra utbildningsinstitutioner.

Vilka slags skolor för högre utbildning finns i England?

I England finns en rad olika slags högskolor för utbildning på eftergymnasial nivå, bl.a

 • public universities (offentliga statligt finansierade universitet)
 • privata universitet
 • offentliga och privata colleges
 • högskolor och andra institut för specialist & branschutbildningar

Flera av de mer välkända större universiteten tillhör den sk Russell Group, ett nätverk av 24 public universities som har fokus på världsledande forskning.

Många universitet i England är tidigare tekniska högskolor (polytechnics) och välrenommerade designinstitut- och konsthögskolor samt andra institutioner för högre utbildning som fick sin universitetsstatus 1992.

Dessa kallas därför ibland modern universities och är något mindre forskningsintensiva än universiteten i Russel Group men erbjuder istället mer fokus på undervisning och fler yrkes- och branschinriktade program.

Kvalitetssäkring av utbildning och universitet

Högre utbildning i Storbritannien kontrolleras och kvalitetssäkras av QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 

Utbildningssystemet i England & Storbritannien

Eftergymnasial utbildning i Storbritannien skiljer sig något mellan de olika riksdelarna, där främst Skottland avviker något, men all eftergymnasial utbildning kan indelas i Further Education som är mer yrkesmässigt inriktad och Higher Education som är akademisk.

Kurser och program inom Higher education är på antingen undergraduate nivå eller postgraduate nivå och leder till examen: Bachelor (undergraduate), Master (postgraduate)

Bachelor och masterprogram erbjuds inte bara på universitet i Storbritannien.
Det finns hundratals olika slags college och andra institut som erbjuder kandidatutbildningar och masterprogram.

Kandidatprogram i England

Ett kandidatprogram kallas Bachelors degree i England och tar i regel 3 år att genomföra (i Skottland 4 år). En Bachelor degree kan utdelas med beteckningen Honours (Hons) vilket vanligtvis innebär att ett större självständigt arbete utförts, annars kallas examen ordinary.

Här kan du läsa mer om vad en Bachelors degree innebär

Andra kvalifikationer på undergraduate nivå är Foundation degree, Diploma of Higher Education (DipHE), Certificate of Higher Education och Higher National Diploma (HND). Dessa program har i regel en mer praktisk eller yrkes- och branschinriktad fokus och tar 1-2 år att genomföra.

Ett diploma eller annan kvalifikation kan vanligtvis överföras till ett kandidatprogram eftersom de ger akademiska högskolepoäng (credits).
Att göra detta kallas vanligtvis top-up degree.

Masterprogram i England

All utbildning på avancerad nivå, efter en kandidatexamen, kallas postgraduate.

De vanligaste examina på postgraduate nivå är Master (Master of Arts, MA, Master of Science MSc etc) men du kan även läsa till ett Post graduate Diploma eller Post graduate Certificate. En examen efter doktorand- eller forskarstuderande benämns PhD, Doctor of Philosophy.

Att studera till en master i England

Ett masterprogram i England varar i regel 1 år (jämfört med 2 år i de flesta andra länder). Detta är en stor fördel för dig som snabbt vill ha en erkänd kvalifikation i ditt valda ämnesområde för att komma ut yrkeskarriären.

På engelska universitet erbjuds specialiserade och nischade masterprogram som ger unika konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.
Det finns även masterprogram som är inriktade på fortsatta studier och forskning.

Läs mer om masterprogram utomlands här

Vad är ett foundation year på universitet i England?

Ett foundation year är ett förberedande basår inför en kandidatutbildning. Foundation programmet förstärker studenter med grundläggande ämneskunskaper och akademiska färdigheter, som analytiskt och kritiskt tänkande, samt skrivförmåga. Ett kandidatprogram blir på så sätt 4 år istället för 3 år.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att läsa ett foundation year för att bli antagen till ett kandidatprogram, t.ex om om dina meriter och kvalifikationer (betyg eller arbetsprover) inte möter universitetets krav.

När du ansöker till ett utbildningsprogram inom konst, scenkonst eller design förutsätts det många gånger att du har gjort ett foundation år eller motsvarande.

Hur fungerar det att studera på universitet i England?

Storbritannien och England är internationellt erkänt för hög kvalitet på undervisning. Traditionella föreläsningar, seminarier och diskussioner i klassrum kombineras med olika innovativa undervisningstekniker, utformade för att uppmuntra självständigt tänkande och problemlösningsförmåga.

Under läsåret arbetar du både självständigt och i mindre grupper med verklighetsbaserade problem och uppgifter. Du har uppgifter “assignments” som lämnas in löpande och bedöms av din lärare. Vanligtvis läser du flera olika kurser parallellt under en termin.

Tentamensperioden ligger vanligtvis i slutet av varje läsår.

Under studierna har du tillgång till faciliteter, utrustning och teknik som är toppmodern.

Vad kännetecknar en utbildning på universitet i England?

En examen i världsklass som förbereder dig för din karriär 

Världsledande forskning, hög undervisningskvalitet samt fokus på employability, anställningsbarhet, kan sägas känneteckna en utbildning på universitet i England.

Employability – din anställningsbarhet och framtida yrkeskarriär

En brittisk examen ger dig mer än bara en enastående akademisk kvalifikation. Många universitet i Storbritannien har en stark fokus på studenternas framtida anställningsbarhet, employability.

Genom modern undervisningsmetodik, praktisk tillämpning av akademisk forskning och faciliteter och utrustning i toppklass förbereds du för din framtida karriär. Utexaminerade studenters anställningsbarhet följs upp årligen och mäts i employability rate, som också vägs in universitetets rankningar.

Praktik och internships

Universiteten har starka band till branscher och industri inom allt från musik eller mode till vetenskap och teknik. Genom praktikplaceringar och internships får du yrkesfärdigheter, bygger upp kontaktnät och tillämpar dina kunskaper i en verklig professionell miljö.

Career advice och Job Centres

De flesta universitet har karriärsrådgivning med mentorer som vägleder studenter inför yrkeslivet, många universitet har även job centres som hjälper med deltidsjobb under studierna, samt internhips, praktikplaceringar, trainee platser etc.

Hur är campus på universitet i England?

Campus på engelska universitet är generellt mycket moderna och välutrustade. Faciliteter, tekniska lab, studios, verkstäder etc brukar vara i absolut världsklass.

Endast en handfull universitet är typiska campusuniversitet, dvs att allting från undervisning och forskning till boende och studentliv är samlat på en och samma plats.

Två typiska campusuniversitet är University of Essex samt University of Sussex i Brighton

Läsåret och terminstiderna på universitet i England

Läsåret i England börjar normalt i september-oktober och slutar i juni. Läsåret indelas i två eller tre terminer, vanligtvis med en längre ledighet kring påsk.

Många universitet har start endast en gång om året (på hösten) men det finns även universitet med start i januari.
Masterprogram kan ha terminsstart vid flera olika tillfällen under läsåret.

Vad kostar det att studera i England?

Alla högskolor och universitet i England har undervisningsavgifter, tuition fees, som betalas per termin eller läsår. Engelska studenter betalar UK fees eller Home fees och sedan brexit (utträdet ur EU) betalar alla internationella studenter International fees.

Undervisningsavgifterna varierar avsvärt mellan olika universitet och kan även bero på typ av utbildningsprogram. Ett program som kräver mycket resurser i form av teknik, faciliteter och teknisk personal (t.ex en medicinsk eller teknisk utbildning) har vanligen högre avgifter än ett mer teoretiskt program.

Stipendier för utlandsstudier i England

Flera universitet har stipendier i form av rabatter eller avdrag på undervisningsavgiften. En rad stipendier har införts till följd av EU utträdet för att reducera den internationella undervisningsavgiften för studenter från EU.

Många universitet har även andra stipendier som utdelas baserat på merit eller talang.

Läs mer om stipendier för utlandsstudier i stipendieguiden

CSN & studiemedel för studier i England

Samtliga universitet som STUDIN företräder ger utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN. Du kan ha bidrag och lån för uppehälle under studietiden samt merkostnadslån för terminsavgiften, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Alla utbildningar som räknas som eftergymnasiala berättigar i regel till studiemedel från CSN, men även vissa gymnasiala utbildningar kan berättiga till CSN.

Läs mer om CSN för studier utomlands här

Ranking av universitet i England

Det finns en rad olika inofficiella rankinglistor för universitet i England och Storbritannien, bl.a publicerar de större brittiska dagstidningarna rankinglistor varje år.

Det är viktigt att tänka på vad rankinglistorna mäter då de alltid är uppbyggda kring en rad olika kriterier. Kanske är antalet publicerade forskningsrapporter i akademiska journaler det viktigaste för ditt val av universitet?

Beroende på vad ditt mål med studierna är kan det därför vara värt att även titta på t.ex undervisningskvalitet, andelen studenter som får jobb efter examen samt student satisfaction.

Mätningar som Teaching Excellence Framework (TEF) och National Student Survey (NSS) kan vara bra för detta.

Vilka är antagningskraven till universitet i England?

Det allmänna antagningskravet är en gymnasiexamen med högskolebehörighet. T.ex högskoleförberedande gymnasieexamen, IB examen eller motsvarande. I vissa fall kan även en yrkesförberedande examen fungera.

För varje program finns sedan specifika antagningskrav som anges av respektive universitet. Det kan krävas att du har läst vissa ämnen och kurser på gymnasiet för att kunna bli antagen till en viss utbildning.

STUDIN hjälper dig i samband med studievägledning och ansökan!

Urvalskriterier vid antagning till universitet i England

Varje universitet fattar beslut om hur den jämför dina utländska betyg med engelska betyg och det finns ingen officiell jämförelsetabell.
Universiteten gör en helhetsbedömning av din profil, förmåga och motivation och det är inte bara dina betyg som räknas.

Engelska universitet använder sig bl.a av följande kriterier:

 • Gymnasiebetyg och ev andra kurser och akademiska meriter
 • Personligt brev: ett personal statement eller statement of purpose
 • Akademisk referens eller rekommendationsbrev från lärare och/eller arbetsgivare
 • Din resume/ CV
 • Intervju, portfolio, arbetsprover, demo eller audition för t.ex konstnärliga utbildningar

När du ansöker till ett universitet i England med hjälp av STUDIN får du råd kring personligt brev och annat nödvändigt för din ansökan.

Antagningskrav för masterprogram

I regel krävs en kandidatexamen samt ibland även arbetslivserfarenhet. Det är inte alltid nödvändigt att ämnesområdet för din kandidatexamen behöver vara relaterad till det masterprogram du ansöker till.

Språkkrav engelska

För universitetetsstudier i England måste du behärska engelska språket på tillräcklig nivå.

Varje universitet sätter sina krav. Generellt gäller att du på den europeiska referenskalan för språk CEFR skall ha en B2 nivå för kandidatprogram och C1 nivå för masterprogram.

Du kan vanligtvis ansöka och få ett villkorat antagningsbesked, conditional offer, utan att ha bevisat din engelskanivå men för ett ovillkorat antagningsbesked, unconditional offer, krävs att du kan visa din engelskanivå genom ett språktest som t.ex IELTS, TOEFL eller annat test.
En del universitet har egna språktest.

Här kan du läsa mer om olika språktest i engelska

När du ansöker genom STUDIN behöver du många gånger inte göra språktestet i engelska om du har höga betyg i engelska från gymnasiet.
Det kan dock ändå komma att krävas ett språktest i samband med visumansökan.

STUDIN hjälper dig med information om engelskatest i samband med studievägledning eller ansökan.
Vi kan även hjälpa dig till förberedande språkkurser i engelska.

När görs ansökan till ett universitet i England?

Till många universitet går det bra att ansöka löpande under hela året. När universitetet har fått in din ansökan behandlas den i regel direkt, så det kan löna sig att ansöka tidigt. Du behöver inte ha slutfört en gymnasieexamen för att ansöka, det är vanligt att ansöka under sista året i gymnasiet.

Hur fungerar ansökan genom UCAS?

UCAS (University and Colleges Admissions Service) är en portal för att kunna ansöka till alla universitet i Storbritannien. UCAS används bara för ansökan till kandidatprogram och många universitet tar även emot direktansökningar.

STUDIN är ett UCAS Registered Centre som hjälper med UCAS ansökan.

Du kan läsa mer om UCAS här

Hjälp med ansökan till alla universitet i Storbritannien

Är du intresserad av att ansöka till ett universitet i England som inte finns bland de universitet STUDIN företräder?

Vi kan hjälpa dig med ansökan till i stort sett alla universitet i England och Storbritannien, även de mest eftertraktade och högst rankade universiteten. Som UCAS Centre kan vi genom vår partnerorganisation i Storbritannien hjälpa dig med ansökan till alla universitet och högskolor.

Läs mer här om hur det fungerar

Vad är en Top up Degree i England?

Du som har studerat på ett universitet, en högskola eller en YH utbildning kan ibland tillgodoräkna dig kurserna och läsa till en Bachelor examen på 1-2 år inom ditt ämnesområde.

Du kan läsa mer om hur Top up degree fungerar här

Att jobba i England vid sidan om studierna

Som student (med studentvisum) i England kan du i regel arbeta deltid (upp till 20 timmar per vecka) vid sidan av studierna.
Det kan dock finnas begränsningar i vilka slags arbeten du kan ta.

Det är mycket vanligt att studenter i England har ett deltidsjobb vid sidan om studierna. Det är förhållandevis enkelt att hitta ett arbete och att jobba innebär inte bara ett tillskott i studentbudgeten, det är även ett mycket bra sätt att verkligen lära känna landet, skaffa erfarenheter och bygga upp ett nätverk.

På många universitet finns job centres och career centres som hjälper till med deltidsjobb vid sidan av studierna, praktik och internships under eller efter utbildningen samt karriärrådgivning efter examen.

Går det att stanna kvar och jobba i England efter en examen?

Ja, efter att ha tagit en kandidatexamen eller masterexamen kan du stanna kvar och jobba i England under upp till 2 års tid, sk Graduate route.
Efter dessa 2 år finns det möjlighet att ansöka om arbetsstillstånd via sk skilled work routes.

Mer information om att arbeta i England finns på UK Council for International Student Affairs webbsidor här.

Hur fungerar studentboende i England?

De flesta större universitet erbjuder studentbostäder i student residences eller student halls. Dessa kan ligga i universitetets närområde eller på ett behändigt avstånd. Vanligast är att du har ett eget rum och badrum och delar kök och andra gemensamma ytor med 5-10 studenter. Ofta finns även mer exklusiva alternativ för dig som vill bo på egen hand. Normalt är studentbostäderna främst för förstaårsstudenter.

Universiteteten har en accomodation service eller housing office som även hjälper med alternativa privata boendealternativ.

Här kan du läsa mer om studentboende vid utlandsstudier 

Hur fungerar en study abroad termin eller fristående kurser i England?

Flera engelska universitet erbjuder internationella studenter möjligheten att läsa fristående kurser under 1-2 terminer. Du kan göra det antingen för att prova på universitetsstudier utomlands efter gymnasiet eller som freemover för att tillgodoräkna dig kurserna i din pågående examensutbildning.

Du väljer fritt ett antal olika kurser inom ett eller flera ämnesområden och efter terminens slut kan dina credits överföras till högskolepoäng ECTS.

Att ansöka och bli antagen till fristående kurser en termin är mycket enklare än att ansöka och bli antagen till ett examensprogram.

Läs mer om fristående kurser och study abroad här

Krävs det studentvisum för att studera i England?

Ja, ett studentvisum krävs för alla studier som varar mer än 6 månader. Det är möjligt att ansöka om studentvisum först när du är antagen till ett universitet eller högskola i England.

Läs mer om studentvisum för Storbritannien här

Vad är skillnaden mellan universitet och college i Storbritannien?

Det kan verka förvirrande att en del universitet heter college som t.ex Imperial College London eller UCL University College London.
Ett universitetet kan också bestå av flera college som t.ex London College of Fashion och London College of Communication som är delar av University of the Arts London. En del universitet har även ett eller flera branch colleges knutna till sig.

Det finns även oberoende, offentliga och privata college, som bedriver både praktisk yrkeshögskoleutbildning men även erbjuder program på universitetsnivå.

En populär utbildning på college är den 2-åriga Higher National Diploma (HND) som är yrkesmässigt inriktad men även ger akademiska högskolepoäng.

Här kan du läsa mer om diplomutbildningar

Fördelar med en utbildning på college i England & Storbritannien är bl.a

 • Lägre undervisningsavgifter
 • Mindre klasser än på universitet
 • Yrkes- och branschinriktade diplomprogram
 • Program som ger möjlighet till top up degree på ett universitet

STUDIN representerar bl.a Edinburgh College i Skottland som är ett av Storbritanniens största college.

Språkkurser i England – studera engelska

Det är mycket vanligt att internationella studenter förbättrar sin engelska genom en språkkurs i England.
Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier eller för språktest som TOEFL, IELTS eller Cambridge examen. Det finns även språkkurser i affärsengelska Business English för dig som behöver profesionell engelska i din yrkeskarriär.

STUDIN kan hjälpa dig med språkkurser om du vill plugga engelska i England!

Vill du veta mer om att studera i England och Storbritannien?
Kontakta oss gärna!

FAQ – Studera i England – Vanliga frågor och svarNej, alla universitet i England har undervisningsavgifter, tuition fees. Engelska studenter betalar home fees eller UK fees. Internationella studenter och studenter från EU betalar International fees. Privata universitet har samma avgifter för inhemska studenter som för internationella studenter.

Alla högskolor och universitet i Storbritannien har undervisningsavgifter, tuition fees, som betalas per termin eller läsår. Undervisningsavgiften för internationella studenter och även EU studenter (från och med 2021) varierar avsevärt mellan de olika universiteten och kan ligga mellan 10 000 och 26 000 GBP per läsår. Kostnaderna för boende, uppehälle och andra levnadskostnader varierar givetvis mycket, framförallt beroende på var i England, Skottland eller Wales du studerar men du bör räkna med mellan 800 – 1 300 i månaden för att täcka boende, räkningar, mat och andra levnadskostnader.

För att studera på ett universitet i England och Storbritannien krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Du måste även ha en tillräcklig nivå på din engelska. För att studera en språkkurs i engelska i England finns inga krav på förkunskaper.

Det kan krävas ett språktest i engelska för att bli antagen till ett universitet, det kan även krävas ett engelskatest för att få studentvisum. De vanligaste testerna i engelska är IELTS och TOEFL.

Studin Stories