Studera i England

Studera i England & London på universitet. Info om universitet & skolor i England & London. Kostnad, CSN. Guide om att studera utomlands i England & London.

England är ett av världens mest populära länder för studier utomlands. Här finns universitet och utbildningar som räknas bland världens främsta. Studenter från hela världen kommer till England och London för att få en internationellt gångbar utbildning och påbörja en internationell karriär. I denna guide hittar du all info om att studera på universitet och skolor i London och England. Utbildningar, kostnader, stipendier, CSN och ansökan.

studera i england

Studera i England och London

England med världsmetropolen London är många svenskars favoritland nr 1.
Det är lätt att göra sig hemmastadd i den sociala brittiska kulturen och England är ett mångkulturellt samhälle med invånare och influenser från världens alla hörn.Studera i England

Berömda och framstående universitet i England

Engelska universitet, skolor och utbildningar håller en hög kvalitet och räknas bland världens bästa.
 En engelsk universitetsutbildning värdesätts högt och är mycket gångbar i internationella sammanhang.
 Storbritannien är också det land, näst efter USA, som lockar flest internationella studenter i världen.

Plugga i London

London är en världsmetropol och en av världens huvudstäder när det gäller bland annat finans, business, media, design, mode och musik.
När du studerar i London pluggar du i en kosmopolitisk smältdegel som attraherar talanger, förmågor och kapital från hela världen.
Englands flexibla, öppna och växande arbetsmarknad gör att många blir kvar och arbetar i landet efter en examen.
Mängder av internationella och multinationella företag har sina huvudkontor i London, så det är en perfekt språngbräda för att starta en internationell karriär.

Hitta rätt utbildning på ett bra universitet i England

I England och London har STUDIN valt ut ett fåtal mycket bra och populära universitet och skolor. Universiteten är moderna och utbildningarna ligger i framkant och är ofta mycket branschnära.
Här kan du studera för en karriär inom ett flertal av de branscher som man förknippar med just England:

Här finns även populära utbildningar inom bland annat:

Du kan också läsa språkkurser i engelska som förbereder dig för universitetsstudier eller för en internationell karriär.

Utvalda universitet i England

STUDIN har valt ut universitet och skolor i England och London där utbildningskvaliteten är hög, undervisningen på toppnivå och du som internationell student blir väl omhändertagen och får support under hela din studietid.
Universiteten är populära och hamnar högt på rankinglistor bland annat avseende utbildningskvalitet, studentnöjdhet och andelen studenter som går rakt in i en yrkeskarriär efter examen.
STUDIN har direktkontakt med universiteten så du behöver inte ansöka genom Storbritanniens centrala antagningsenhet, UCAS.

Läsa en hel utbildning eller en termin

I England kan du välja mellan att studera:

Varför studera i London och England

Vi hjälper dig hitta rätt universitet och utbildning i England

När du vill satsa på en utbildning i England utgår vi från dina mål, din profil och just dina förutsättningar. Genom ett nära samarbete med universiteten och skolorna kan vi hjälpa dig till rätt utbildning.

Välj mellan att studera på universitet i London eller i den livliga och studentvänliga kuststaden Portsmouth bara 90 minuter från London.

Vill du studera engelska på språkskola eller läsa en branschutbildning inom musik, musikproduktion, speldesign/games development, digital media och web så kan du göra det på SAE Institute eller BIMM Music i flera städer i England.


Utvalda skolor och universitet i England med STUDIN

STUDIEGUIDE ENGLAND

Typer av skolor och universitet i England

I England finns flera olika sorters skolor, colleges, högskolor och universitet. STUDIN samarbetar med:

 • public universities, statliga universitet
 • privata universitet
 • högskolor skolor med branschutbildningar (SAE Institute, BIMM, Le Cordon Bleu)

Utbildningssystemet i England

På engelska universitet finns oftast en stor bredd av olika utbildningar inom en mängd ämnesområden.
Varje universitet består av flera olika fakulteter (schools eller colleges).

De universitet i England som STUDIN samarbetar med kontrolleras och kvalitetssäkras av QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education) som är den oberoende instans som godkänner och kontrollerar standarden på högre utbildning i Storbritannien.

Stor valfrihet och bredd

På STUDIN:s utvalda universitet och skolor i England kan du:

 • läsa 1-2 terminer fristående kurser / study abroad
 • läsa en hel utbildning på grundnivå till en examen
 • bachelor/kandidat
 • läsa på avancerad nivå till en master eller postgraduate degree 
 • läsa en top-up degree (bachelor på 1-2 år)
 • läsa ett foundation year (förberedande basår, om du inte har tillräckliga betyg)
 • läsa en yrkesinriktad branschutbildning inom t.ex musik, skådespel/acting, TV, mode/fashion eller Culinary Arts (kock/konditor)

Utbildningsnivåer och examen på universitet i England

Beroende på din studiebakgrund kan du studera som antingen undergraduate (grundnivå) eller postgraduate (avancerad nivå).
På vissa av skolorna ges även program som räknas som studier på gymnasial nivå (t.ex diploma i musik på BIMM och diploma i Culinary Arts på Le Cordon Bleu)

Examensnivåerna i England är flera.
Certificate (1 år) och Diploma (2 år) ges på mer yrkesinriktade colleges och är ofta likvärdiga med de första 1-2 åren på en bachelor eller kandidatutbildning.

När du studerar på universitet är de vanligaste examen:

 • Bachelor degree, 3 års studier
 • Master Degree, påbyggnad, oftast 1 år

Språkkurser och språkresor England

Det är mycket vanligt att internationella studenter i Storbritannien deltar på engelska språkkurser.
Som student kan du välja att läsa en förberedande språkkurs på en språkskola eller på det universitet du vill studera på.
Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier och språktest (IELTS, Cambridge) eller kurser i Business English för dig som behöver bra engelska i din framtida internationella yrkeskarriär.

Vi hjälper dig med engelska om du vill plugga i England!

Läsåret och terminstiderna på universitet i England

Läsåret i England börjar vanligtvis i september och har antingen två eller tre terminer.
Utbildningarna har start i september/oktober varje år men på Regents University och Richmond University kan du starta både i september och januari.
Vissa utbildningar på Middlesex University har också två starttillfällen per år (främst business management och masterprogram).
På flera av universiteten finns sommarkurser.

Terminsavgifter och kostnader på universitet i England

Alla universitet, colleges och skolor i England har undervisningsavgifter, tuition fees.
Som svensk och EU medborgare betalar du samma terminsavgift som engelska studenter.
Terminsavgifterna på publika universitet är förhållandevis låga med hänsyn till utbildningskvaliteten.
Vi hjälper dig med en kalkyl och uppskattning av kostnaderna inför dina studier.

CSN och studiemedel när du studerar i England

Samtliga universitet, college och skolor som STUDIN har valt ut ger utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt merkostnadslån för terminsavgifter, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Engelska studielån

Som svensk och EU medborgare har du möjlighet att söka engelskt studielån för dina studier i England. Du kan ansöka om lån för terminsavgifterna och har även möjlighet att ansöka om lån för uppehälle. Du kan ansöka om engelskt studielån så snart du fått ett antagningsbesked men det vanligaste bland svenska studenter är att söka dessa studielån senare under studietiden.
Engelskt studielån söks genom Student Finance England (SFE) eller Student Loans Company (SLC).
Vi hjälper dig med mer information i samband med din ansökan.

Stipendier i England

För dig som skall studera i England finns flera möjligheter till stipendier. De universitet STUDIN samarbetar med har flera egna stipendier som kan vara värda att söka. Dessutom har brittiska staten stipendier för utländska studenter. Det finns även möjlighet att söka svenska stipendier för studier i Storbritannien.

Förkunskaper

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå i Sverige är du oftast behörig att studera på universitet i England.
De exakta kraven på förkunskaper varierar från utbildning till utbildning. Det kan krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning.
Vi hjälper dig rätt i samband med ansökan!

Foundation Year – förberedande basår

Om du inte blir antagen till en utbildning finns ofta möjlighet att läsa ett integrerat förberedande år (foundation year) som sedan ger dig plats på den utbildning du vill läsa.

Top up Degree, bachelor på 1 – 2 år för dig som studerat tidigare

Du som har studerat på ett universitet, högskola eller en YH utbildning kan ibland tillgodoräkna dig kurser och läsa till en Bachelor på 1-2 år inom ditt ämnesområde.
På flera av STUDIN:s utvalda universitet i England finns möjligheten att göra en sk. Top up Degree.

Krav på engelska

Vanligtvis måste internationella studenter som vill studera på universitetsnivå i England först klara ett språktest i engelska som t.ex IELTS.

När du ansöker genom STUDIN behöver du inte göra språktestet i engelska om du har C/VG eller över i engelska A och/eller B från gymnasiet.

Vi kan också hjälpa dig med förberedande kurser i engelska om dina betyg inte är tillräckliga.

Urvalskriterier vid antagning

Det kan vara enklare att komma in på den utbildning du verkligen vill läsa i England än i t.ex Sverige.
Utbudet av universitet och utbildningar är mycket större och antalet studieplatser är därmed fler.

De engelska universiteten gör en helhetsbedömning av din profil och motivation och det är inte bara dina betyg som räknas.

Universiteten använder sig av följande antagningskriterier:

 • Gymnasiebetyget och ev andra kurser, utbildningar
 • Personligt brev/ motivationsbrev
 • Rekommendationsbrev från lärare och/eller arbetsgivare
 • Intervju eller portfolio för vissa utbildningar
 • Din resume/CV

När du ansöker hjälper vi dig och ger råd kring personligt brev och annat nödvändigt för din ansökan.

Antagning till utbildningar på postgraduate/ masternivå sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå och ofta även relevant arbetslivserfarenhet.

Ansökan till universitet i England

Du kan ansöka löpande under hela året.
När universitetet fått in din ansökan behandlas den direkt, så det lönar sig alltid att ansöka tidigt!
Du får oftast ett antagningsbesked inom 1 – 2 veckor från ansökan.

Ansökan genom UCAS

UCAS (University and Colleges Admissions Service) är den centrala antagningsenheten för alla universitet i Storbritannien. När du söker via UCAS måste detta göras i god tid och det finns ett flertal fasta hålltider under året, det kan ta lång tid att få ett antagningsbesked.

När du ansöker med STUDIN behöver du inte gå via UCAS (med något enstaka undantag).
Vi har istället direktkontakt med universitetets antagningsenhet och du kan söka och få antagningsbesked året om.

Praktik och internship i London och England

Vid de flesta av STUDIN:s utvalda skolor och universitet ingår praktik/internship som en del av utbildningen.
Detta är en enastående möjlighet att skaffa internationell arbetslivserfarenhet inom ditt område.

Jobba i London och England vid sidan om studierna

Som student i England är det mycket vanligt att ha ett jobb vid sidan om studierna. Det är förhållandevis enkelt att hitta ett deltidsjobb och att jobba är förutom ett tillskott till din ekonomi ett mycket bra sätt att verkligen lära känna landet, skaffa erfarenheter och bygga upp ett nätverk.

Stanna kvar och arbeta i London och England

Som svensk och EU medborgare kan du söka arbete i England och det är vanligt att studenter redan under sin studietid, bl.a genom praktik och internship, skaffar sig ett professionellt nätverk och knyter kontakter som leder till ett bra jobb efter studierna.

Boende i London

När du blivit antagen till ett av våra utvalda universitet får du erbjudande om boende på universitetens studenthem, i Student Residences eller Student Halls.

Studentboende på engelska universitet är ganska likt svenska studentbostäder. Studentbostäderna brukar ligga nära eller på campus.
Eftersom studentbostäderna är mycket populära bör du ansöka om boende så snart du blivit antagen på en utbildning.
Förstaårsstudenter och internationella studenter har oftast förtur.

Utöver studentbostäder kan universitetets Housing Office hjälpa dig med andra typer av boende.
Det är mycket vanligt att hyra ett rum i en lägenhet eller ett hus som delas med andra studenter.

Studin Stories