Studera i USA

Studera i USA på universitet och college. Info om universitet, college, utbildning, ansökan, kostnad, CSN, stipendier. Guide om att studera utomlands i USA.

studera i usa

Studera i USA

I USA finns världens högst rankade universitet och att studera på ett college eller universitet i USA är en dröm för studenter från hela världen!

Med universitet och college i världsklass och många tusen olika slags program och kurser erbjuder USA fantastiska studiemöjligheter för alla slags utlandsstudier. Oavsett om du vill prova på amerikanskt collegeliv under en termin eller studera till en examen på ett universitet i USA…

Studera på universitet i USA

Att studera på ett amerikanskt college eller universitet är en värdefull merit och en lärorik erfarenhet som du bär med dig hela livet.

Utbildningskvaliteten i USA räknas bland världens främsta och utbudet av program, kurser och utbildningar på de amerikanska universiteten är i det närmaste gränslös.

 

Läsa till examen eller studera kurser termin

I USA kan du bland annat välja mellan att:

 • Läsa 1-2 terminer fristående kurser på ett universitet eller college (sk. study abroad termin)
 • Läsa ett program till en examen: Associate degree, Kandidat/Bachelor (4 år) eller Master (2 år)
 • Läsa en bransch- eller yrkesinriktad utbildning (1-2 år)

Vad kan du plugga i USA?

I USA finns utbildningar och kurser finns inom alla slags ämnesområden. Populära ämnesområden att studera på college och universitet i USA är bl.a

 • Ekonomi, Business Management, Marknadsföring, Marketing
 • Media & Kommunikation
 • Design, Fashion, Mode
 • IT & Engineerng
 • Computer Science & Digital Development
 • Psykologi, Sociologi, Internationella relationer
 • Film, Musik

Varför studera i USA

 • Världsberömda universitet och colleges
 • Hög undervisningkvalitet
 • Flexibla utbildningar i alla ämnesområden
 • Upplev det amerikanska studentlivet

Utbildning och universitet i USA – Informationguide

Hur fungerar amerikansk universitetsutbildning och vad innebär det att studera på ett college? Hur fungerar det att ansöka till ett universitet och vad kostar det att studera i USA?
I guiden om att studera i USA här nedan får du svar på de flesta av dina frågor om studier i USA.

Varför ta hjälp av STUDIN när du vill studera i USA? 

STUDIN är utsedda av amerikanska universitet och college att företräda dem.
I vårt uppdrag ingår bl.a att 

 • besvara frågor och lämna information om program och kurser 
 • ge studievägledning och utvärdera potentiella studenter 
 • assistera med eventuella ansökningar 

STUDIN är en helt kostnadsfri tjänst! 

Vår tjänst finansieras av de universitet vi företräder och är därför helt kostnadsfri.
Om du är intresserad av något av de universitet vi företräder skall du därför alltid vända dig till oss med dina frågor & ansökningshandlingar. 

 • Du får en snabb, pålitlig och personlig service  
 • Du får direktkontakt med ditt valda universitet 
 • Du förbinder dig inte till någonting

 


College & Universitet i USA

GUIDE STUDERA I USA

Med universitet och college i världsklass och tiotusentals olika slags utbildningsprogram erbjuder USA fantastiska studiemöjligheter för dig som vill studera utomlands.

Oavsett om du vill prova på amerikanskt collegeliv en termin eller studera till en examen på ett universitet i USA…

Att studera på college och universitet i USA

Om du vill studera i USA är det viktigt att du förstår hur det amerikanska utbildningssystemet fungerar.
Denna guide över högre utbildning i USA förklarar det amerikanska utbildningsystemet, olika slags universitet och college, utbildningsnivåer och examina, hur kursplaner och undervisning fungerar, vad begrepp som liberal arts, majors och minors och general education innebär, amerikanska credits, antagningskrav, antagningstest, ansökan och kostnader med mera.

Vilka olika slags högskolor finns i USA?

I USA finns en rad olika slags universitet, college och andra institut för högre utbildning:

 • public eller state universities och community colege: offentligt finansierade universitet och college
 • privata universitet och privata college
 • institutes för specialist & branschutbildningar

Termerna college, university, institute och school kan alla användas som beteckning för en högskola eller ett universitet i USA. Ett välkänt exempel är det världsledande forskningsuniversitetet MIT Massachusetts Institute of Technology.

Ett universitet kan även ha flera olika schools eller colleges för studier och forskning inom olika ämnesområden. MIT Massachusetts Institute of Technology består t.ex av flera olika schools och ett college.

Hur regleras universitet och college i USA?

Till skillnad från de flesta andra länder regleras högre utbildning inte på nationell nivå. Universitet, college och andra institut för högre utbildning ackrediteras av ett antal större regionala organisationer samt även av ett antal ämnes- eller branschspecifika organ. Dessa är i sin tur reglerade av US Department of Education.

Skillnaden mellan privata och offentliga universitet

Merparten av de amerikanska universiteten är privata, bland annat de mest kända universiteten som Princeton, Harvard, Columbia, Yale, Stanford, MIT etc.

I alla delstater finns även offentligt finansierade sk public universities eller state universities. Dessa universitet och högskolor kan vara finansierade av delstaten som t.ex UCLA  och UC Santa Barbara som är del av delstaten Kaliforniens universitetssystem University of California, eller av en kommun eller stad som t.ex Queens College som är del av staden New Yorks universitetssystem, CUNY, City University New York.

Privata universitet har generellt bättre ranking och renommé och vanligtvis högre antagningskrav men de har även mycket högre terminsavgifter. Offentligt finansierade universitet har lägre undervisningsavgifter, främst för studenter från den egna delstaten eller staden.

Utbildningsnivåer och examen på amerikanska universitet

Eftergymnasial högre utbildning indelas i

 • undergraduate level
 • graduate level

Undergraduate level

Undergraduate innebär alla studier på grundnivå som påbörjas direkt efter gymnasiet.
Dessa kan leda till en Associate degree (2 år) eller kandidatexamen Bachelor’s degree (4 år i USA).
Associate degrees ges främst på community colleges och andra 2-åriga college.

Graduate level

Graduate innebär alla studier som är på avancerad nivå, alltså efter en kandidatexamen.
En masterexamen i USA innebär vanligtvis 2 års studier på graduate nivå.

Utbildningarnas utformning

En utbildning på undergraduate level (till associate eller bachelor examen) i USA innebär att du väljer en huvudinriktning eller ett huvudämne, sk major. Förutom kurser inom huvudämnet måste du även läsa grundkurser eller sk general education courses i andra ämnesområden.

Vad är General education?

Kurserna i general education är tänkta att ge dig en bred allmänbildning samt utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och din kommunikationsförmåga.

I tillägg till din major, kan du även ha en minor och ett antal electives, tillvalskurser.

En amerikansk universitetetsutbildning med majors, minors, electives och general education courses är alltså mycket bred och inte alls lika specialiserad som en kandidatutbildning i t.ex Europa, England eller Australien.

Liberal arts

Denna amerikanska modell kallas ibland liberal arts och ger dig som student en stor flexibilitet och frihet i hur du sätter samman din examen. Många gånger är det möjligt att byta inriktning under utbildningen eftersom det första året kan bestå nästan enbart av allmänbildande kurser, general education courses, som sedan kan ingå i de flesta kandidatprogram.

Hur fungerar amerikansk universitetsutbildning?

Amerikansk grundutbildning på universitet med basen i liberal arts innebär du studerar flera olika ämnen, t.ex naturvetenskap, humaniora, språk, konst eller historia samtidigt som du inriktar och fördjupar dig inom ditt huvudområde, din major.

Den akademiska bredden och allmänbildningen är tänkt att ge dig förmågor som analytiskt tänkande, kritiskt resonemang och kommunikationsförmåga.

Syftet är en grundlig utbildning som ger dig många olika slags karriärs- och framtidsmöjligheter.

Vad innebär majors och minors?

Den major, eller det huvudämne du väljer, är den karriärsväg du vill rikta in dig mot. Under en 4-årig kandidatutbildning är ungefär hälften av kurserna inom det valda huvudämnet, din major.

I tillägg till din major kan du även ha en minor. Du kan välja att ha en minor i ett helt annat akademiskt ämnesområde. Kurserna du tar inom ditt minor område är ungefär hälften så många som de du tar i ditt huvudämne.

Hur fungerar undervisningen på universitet i USA?

Undervisningen är normalt en blandning mellan klassrumsundervisning, föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
Praktiska övningar i labb, verkstäder och studios är också vanliga, givetvis beroende på ämnesområde och inriktning.

På offentliga universitet, public eller state universities, är det vanligare med större klasser och föreläsningar, främst under de första åren av en kandidatutbildning.

På privata universitet och college och även offentliga community college är klasserna vanligtvis mindre även om stora föreläsningar kan förekomma.

Utöver lärare och andra akademiker som undervisar och stödjer undervisningen är det vanligt att du har en academic advisor som hjälper dig med vilka kurser du skall rikta in dig på för att uppnå den examen du vill ta.

Hur fungerar amerikanska credits, högskolepoäng?

En amerikansk credit kan sägas motsvara 0,5 ECTS. En normal full termin (cirka 17 veckor) innebär att du läser 12-15 credits.
Varje kurs du läser är värd ett antal credits. Vanligast är att en kurs är värd mellan 3-5 credits och att du läser 3-5 olika kurser per termin.

De flesta kandidatprogram, eller bachelor degrees, i USA innebär att du behöver läsa totalt 120 – 130 credits.
En associate degree innebär vanligtvis att du läser 60 credits.

Vad kostar det att studera i USA?

Generellt är kostnaderna för universitetsstudier i USA ganska höga, speciellt för internationella studenter. Alla universitet och colleges i USA har undervisningsavgifter, sk tuition fees. Terminsavgifterna varierar avsevärt mellan olika universitet och college.

Välkända privata universitet är i regel mycket kostsamma men även offentliga state universities kan ha terminsavgifter som är höga. En längre universitetsutbildning, t.ex bachelor degree i USA kan därför vara dyr och du bör planera din ekonomi noggrant i förväg.

Att studera fristående kurser under några terminer (study abroad eller en utbytestermin som freemover) på ett state university eller att läsa till en associate degree på ett community college är däremot oftast överkomligt och kan många gånger finansieras med hjälp av studielån samt någon del egna sparade medel.

STUDIN hjälper dig med en kalkyl och uppskattning av kostnader när du skall studera i USA.

CSN och studiemedel vid studier i USA

Samtliga universitet och college som STUDIN representerar erbjuder utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt ta ett merkostnadslån för terminsavgifterna, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Mer om CSN här

Stipendier för att studera i USA

Flera amerikanska universitet erbjuder stipendier som kan reducera terminsavgiften avsevärt. Stipendierna är många gånger merit- eller talangbaserade men kan även vara utformade som incitament för att attrahera internationella studenter.

Skall du studera på ett community college eller läsa fristående kurser en termin på ett state university finns i regel färre möjligheter till stipendium.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i USA där det finns stipendier.

Läs mer om stipendier för studier utomlands här

Vad krävs för att komma in på ett universitet i USA?

Generellt gäller att du skall ha en gymnasieexamen för en utbildning på undergraduate nivå (associate eller bachelor) och en kandidatexamen för att ansöka till en master i USA.

Det college eller universitet du ansöker till gör en bedömning av dina översatta betyg. Det går inte att omvandla gymnasiebetygen till amerikanska betyg.

Språkkrav

De flesta universitet kräver ett språktest för att visa att din engelska är på tillräcklig nivå tex TOEFL eller IELTS.
När du tar hjälp av STUDIN kan det i många fall räcka med att visa upp bra betyg i engelska från gymnasiet, du kan alltså slippa att göra ett test i engelska.

Andra krav

Vissa universitet kan kräva ett urvalsprov eller amerikanskt högskoleprov som SAT eller ACT för en kandidatutbildning eller ett GMAT eller GRE för masterutbildningar.

Essay, statement of purpose, rekommendationsbrev och referenser

För ansökan till en del college och universitet kan en essay eller ett statement of purpose vara nödvändigt. Akademiska referenser eller rekommendationsbrev kan också vara nödvändiga. För ansökningar till masterprogram är CV och resume i regel nödvändigt.

Antagning till masterutbildningar baseras på tidigare studiemeriter på högskolenivå samt ofta även relevant arbetslivserfarenhet.

När du ansöker till ett universitet eller college med hjälp av STUDIN behöver du vanligtvis inte göra SAT prov.
Du får också råd och hjälp med hur du skriver en essay och sätter samman ditt CV eller din Resume.

Hur fungerar ansökan till ett universitet eller college i USA?

En ansökan till ett amerikanskt universitet eller college kan ta ganska lång tid och verka både komplicerad och smått förvirrande.
När du ansöker med hjälp av STUDIN får du därför assistans och vägledning under hela ansökningsprocessen.

När skall ansökan göras? 

Det är bra att vara ute i god tid med en ansökan till ett universitet i USA eftersom det tar tid innan du har ett bekräftat antagningsbesked och kan påbörja ansöka om studentvisum till USA vilket även det kan ta en del tid. 

Många universitet tillämpar löpande antagning, vilket innebär att din ansökan bedöms direkt när den mottagits.
På ett universitet som tillämpar löpande antagning kan du få ett första preliminärt antagningsbesked på ganska kort tid (1- 4 veckor). 

Det finns många gånger möjlighet att ansöka till en start längre fram i tiden, alltså inte bara till nästa förestående terminsstart.

Hur ser läsåret och terminerna ut på universitet i USA?

Det amerikanska läsåret startar normalt i slutet av augusti eller början av september och pågår till maj eller juni.

Läsåret indelas antingen i två längre höst och vårterminer (cirka 17 veckor), med två kortare vinter och sommarterminer då det finns möjlighet att läsa in extra kurser.

En del universitet har tre terminer, trimesters, läsåret indelas då i 3 terminer cirka 12-13 veckor långa.
Det finns även universitet som har quarters, läsåret indelas i 4 terminer som vardera är 10 veckor långa.

På de flesta universitet och college ges möjlighet att starta vid varje terminsstart.

Att studera på Community College

Community college är offentligt finansierade college med relativt låga undervisningsavgifter. Community colleges erbjuder tvååriga program som kan leda till en Associate of Arts (AA) eller Associate of Science (AS) examen. Community College erbjuder dessutom många yrkesinriktade 1-2 åriga program.

Exempel på ett populärt community college är Santa Monica College i Los Angeles.

Om du vill studera till en kandidatexamen i USA men inte kan möta ett universitets höga kostnader eller akademiska krav så är community college ett bra alternativ eftersom de två åren på college många gånger kan överföras till ett universitet i USA.

Du kan läsa mer om community college och hur det fungerar här

Hur fungerar en study abroad termin eller fristående kurser i USA?

Flera amerikanska universitet erbjuder internationella studenter möjligheten att läsa fristående kurser under 1-2 terminer. Du kan göra det antingen för att prova på universitetsstudier utomlands efter gymnasiet eller som freemover och tillgodoräkna dig kurserna i din pågående examensutbildning.

Du väljer fritt ett antal olika kurser inom ett eller flera ämnesområden och efter terminens slut kan dina amerikanska credits överföras till högskolepoäng ECTS.

Att ansöka och bli antagen till fristående kurser en termin är mycket enklare än att ansöka och bli antagen till ett examensprogram.

Mer om fristående kurser och study abroad här

Att jobba i USA som student

Som student på studentvisum i USA har du inte rätt att jobba vid sidan av studierna förutom på campus.

Att jobba på campus

Som internationell student har du möjlighet ansöka om jobb på campus och arbeta i upp till 20 timmar per vecka.

Eftersom många internationella studenter är ute efter jobben på campus bör du inte räkna med att få ett jobb direkt. Det är dock vanligt att internationella studenter har ett extrajobb på campus, speciellt de studenter som läser en hel 4-årig amerikansk kandidatutbildning.

Att jobba i USA efter utbildningen

Mer än 50% av alla de internationella studenter som tar en amerikansk examen stannar kvar och jobbar i USA en tid.
De flesta tar chansen att jobba i USA minst 1 år genom att göra en sk OPT – optional practical training i USA, antingen som ett sabbatsår under utbildningen eller efter avslutade studier.

Läs mer om OPT och möjligheten att jobba i USA här

Praktik i USA

Vid flera college och universitet ges utbildningar där praktik eller ett internship kan ingå som en del av utbildningen.

STUDIN kan även hjälpa dig som vill skaffa dig amerikansk arbetslivserfarenhet genom en språkkurs i kombination med praktik i New York. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Krävs studentvisum för USA?

Ja, ett studentvisum sk F1 visa krävs för studier i USA. Först när du är antagen och har ett ovillkorat bekräftat antagningsbesked från ett universitet eller college kan du ansöka om studentvisumet.

Här kan du läsa mer om studentvisum för USA

Att hitta studentbostad i USA

När du blivit antagen till ett universitet eller college får du oftast hjälp av universitetets Housing Office som hjälper dig att hitta olika typer av boende. På de flesta universitet och college finns möjlighet att bo på studenthem, student residence eller i studentkorridor i dormitories eller “dorms”. Studentbostäderna kan ligga på campus eller alldeles i närheten. I USA är det vanligt att studenter delar rum men det går även att ha eget studentrum.

De flesta studenthem eller studentbostäder brukar ha gemensamma kök för den som vill laga mat själv men vanligt är också att välja en meal plan, där mat ingår i rumshyran och serveras i universitetets caféer eller restauranger.

Att bo på studenthem är ett roligt och bra alternativ under ditt första år som student i USA. Du kommer snabbt in i amerikanskt studentliv och lär känna massor av andra studenter.

Att bo ”off campus” till exempel genom att hyra ett rum i en lägenhet eller ett hus som delas med andra studenter är också populärt och universitets Housing Office brukar kunna ge tips om delade lägenheter och förmedlingar. Att bo i en värdfamilj kan också vara ett alternativ, speciellt under den första tiden.

Du kan läsa mer om studentbostad vid utlandsstudier här

Att studera engelska i USA – språkkurser

Det är mycket vanligt att internationella studenter i USA förbättrar sin engelska genom en språkkurs eller ett språkprogram.
Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier eller för språktest som TOEFL, IELTS eller Cambridge examen. Det finns även språkkurser i affärsengelska Business English för dig som behöver profesionell engelska i din yrkeskarriär.

Här kan du hitta språkkurser i USA

Vill du veta mer om att studera i USA? Kontakta oss gärna!

FAQ – Studera i USA – Vanliga frågor och svarDu kan plugga i USA så länge som du har ett studentvisum samt ett giltigt I-20 som bevisar att du är antagen och inskriven på ett universitet i USA.

Undervisningsavgifter på amerikanska universitet varierar avsevärt och kan ligga på allt mellan 5 000 USD till 50 000 USD per läsår. 2-åriga community college har överkomliga avgifter, omkring 8 000 – 10 000 USD per läsår, på offentliga state universities är avgifterna oftast dubbelt så höga. Privata universitet kan ha undervisningsavgifter som är ännu högre, men till skillnad från statliga universitet så gör dessa inte gör någon skillnad mellan inhemska amerikanska studenter och internationella studenter. Detta innebär bl.a att du har samma möjligheter till stipendier och avdrag på avgifter som de amerikanska studenterna har.

Kostnaderna för boende, uppehälle och andra levnadskostnader i USA varierar mycket beroende på var i USA du skall gå på universitet. Alla amerikanska universitet har en beräkning som visar dels de faktiska kostnaderna i form av avgifter till universitetet samt en uppskattning av övriga kostnader.

Nej, man kan inte studera gratis i USA. Alla college och universitet i USA har undervisningsavgifter (tuition fees).  Att studera i USA innebär även en rad andra avgifter, bl.a försäkringar och studentvisum.

För att studera i USA krävs bl.a att du har en gymnasieexamen eller motsvarande samt tillräckliga kunskaper i engelska. Det krävs även att du kan visa upp att du har tillräckligt med pengar för att kunna finansiera både dina studier samt uppehälle- och levnadskostnader under studierna i USA.

Studin Stories