Studera i USA

Studera i USA på universitet och college. Info om universitet & college i USA. Utbildning, kostnad, CSN, stipendier. Guide om att studera utomlands i USA.

I USA finns världens högst rankade universitet och en amerikansk universitetsutbildning är en dröm för många. Här studerar du i möjligheternas land och med över 3 500 universitet och colleges finns mycket att välja på.

studera i usa

Studera i USA

Studera på universitet i USA

USA är möjligheternas land och att studera på college eller universitet i USA är en stor dröm för människor från hela världen!

Att ha studerat på ett amerikanskt college eller universitet eller att ha en amerikansk examen är både en stor merit och en erfarenhet som går långt utöver det vanliga!Studera i USA

USA är landet där du kan satsa på dig själv och landet där det är möjligt att nå sina drömmars mål! Här kan du nätverka på amerikanskt vis och knyta kontakter som kan öppna för fantastiska framtidsmöjligheter. Inte underligt att så många vill plugga i USA!

Gör drömmen om USA verklig

Utbildningskvaliteten i USA räknas som världens främsta och bredden av utbildningar och universitet är närmast gränslös.
För många förblir drömmen om att studera i USA dock bara en dröm.

Det kan vara svårt att hitta bland alla utbildningar och förstå vad du verkligen har för möjligheter. Att ansöka till ett universitet och bli antagen till en utbildning kan verka komplicerat. Och att finansiera studierna kan verka svårt.

För att hjälpa dig att förverkliga drömmen om att studera utomlands i USA har STUDIN har valt ut ett antal universitet, college och utbildningar som du kan ansöka till.

Vi utgår från dina mål, din profil och just dina förutsättningar när du vill studera i USA.

Studera en termin eller en hel utbildning

Med STUDIN kan du välja att antingen studera en hel utbildning på ett universitet eller college eller prova på det amerikanska universitets- och collegelivet under en termin som sk. study abroad student.

Vi kan även hjälpa dig till yrkesinriktade branschutbildningar inom bl.a fashion, business, turism eller film och musik.

Plugga i USA

I USA finns utbildningar inom alla ämnesområden. STUDIN har valt ut universitet och colleges där du kan välja att läsa:

Varför studera i USA

STUDIN:s utvalda skolor och universitet i USA

STUDIN samarbetar med speciellt utvalda universitet och skolor i USA.

Vi har valt ut universitet och skolor där vi vet att du verkligen får en bra utbildning och en fantastisk studietid:
Utbildningskvaliteten skall vara hög, undervisningen på toppnivå och som internationell student skall du bli väl omhändertagen och få support under hela din studietid.

Du kan välja mellan att studera i storstäder som New York, Los Angeles, San Fransisco, San Diego, Seattle eller Miami. Eller prova på campus- och collegeliv på sköna orter längs med Kaliforniens kust, på paradisön Hawaii, i spännande Nevada eller klassiska New England på östkusten.


Utvalda utbildningar och universitet i USA med STUDIN

STUDIEGUIDE USA

Typer av skolor och universitet i USA

I USA finns ett mycket stort utbud av olika sorters skolor, colleges, högskolor och universitet, bland annat:

 • publika universitet (state universities) och privata universitet
 • privata 4-åriga colleges
 • statliga 2-åriga community colleges 
 • skolor och colleges för bl.a business, mode, design, turism, film, musik

STUDIN samarbetar med publika state universities, privata universitet, privata 4-åriga colleges, community colleges, och specialskolor för business, film, musik och mode/design/konst.

Utbildningssystemet i USA

I USA finns ingen central myndighet som utvärderar landets tusentals college och universitet. Ett antal olika regionala ackrediteringsinstitut kontrollerar standarden.

Alla de colleges och universitet i USA som STUDIN samarbetar med är ackrediterade av någon av de sex stycken regionala ackrediteringsinstitut som kontrollerar standarden på college och universitet eller de institut som granskar professionella skolor.

När du väljer ett universitet och en utbildning genom STUDIN är det alltid en erkänd utbildning på en ackrediterad skola eller universitet.

Stor valfrihet och bredd

På STUDIN:s utvalda universitet och colleges i USA kan du:

 • läsa en hel utbildning på grundnivå
 • läsa en master eller postgraduate degree på avancerad nivå
 • läsa fristående kurser i valfria ämnen 1-2 terminer
 • läsa en yrkesinriktad branschutbildning inom bl.a  film, musik, foto, skådespel/acting

Utbildningsnivåer och examen

Beroende på din studiebakgrund kan du studera på antingen undergraduate- (grundnivå) eller postgraduate-nivå (avancerad nivå).

I USA finns flera olika examensnivåer bl.a:

 • Associate Degree, 2 års studier
 • Bachelor Degree, 4 års studier
 • Master Degree, oftast 1,5 – 2 år

Studera 1-2 terminer som Study abroad

På flera av STUDIN:s utvalda universitet kan du helt fritt välja ämnen och kurser och sätta ihop ditt eget program under 1 – 2 terminer.

Du studerar tillsammans med amerikanska studenter och får credits (högskolepoäng) och betyg för kurserna. Om studerar i Sverige finns möjlighet att tillgodoräkna dig dem i din svenska utbildning.

Att studera på Community College i USA

Community Colleges är populära bland både amerikanska och internationella studenter eftersom de har betydligt lägre terminsavgifter än ett universitet eller ett privat college.

Du kan läsa mer här om att studera på community college i USA

Engelsk språkkurs i USA

Det är mycket vanligt att internationella studenter i USA deltar på engelska språkkurser.

Du kan välja att läsa en förberedande språkkurs på en språkskola eller på det universitet du vill studera på.

Det finns språkkurser som förbereder för universitetsstudier och för språktest (IELTS, Cambridge) eller kurser i Business English för dig som behöver bra engelska i din framtida internationella yrkeskarriär.

Vi hjälper dig med engelska om du vill plugga i USA!

Läsåret och terminstiderna på universitet i USA

Läsåret i USA är vanligtvis nio månader: augusti/september – maj.
I USA finns även terminssystem med tre terminer (trimesters) och fyra terminer (quarters) per läsår.

Möjligheten att påbörja utlandsstudierna finns vid varje terminsstart.

På flera universitet finns också sommarkurser och vinterkurser.
Dessa måste dock oftast tas i anslutning till en pågående utbildning för att du skall bli beviljad CSN för dem.

Terminsstarter året om

Systemet med fyra terminer kallas quarter och ger dig möjligheten att påbörja studierna vid fyra olika tillfällen under läsåret.

Andra universitet har tri-mester, med 3 terminer och 3 olika startdatum

Om du skall använda CSN för dina studier måste du oftast läsa minst två quarters, eftersom en quarter termin vanligtvis är för kort för att berättiga till studiemedel.

Terminsavgifter och kostnad för studier i USA

Alla universitet, colleges och skolor i USA har undervisningsavgifter, tuition fees.
Avgifterna varierar mycket beroende på typ av universitet och skola och utbildning.

En längre universitetsutbildning, t.ex bachelor degree, i USA kan vara dyr och du bör planera din ekonomi noggrant i förväg.

Att studera några terminer valfria ämnen på ett State University eller på ett Community College behöver inte bli lika dyrt och kan oftast finansieras med hjälp av studielån från CSN samt någon del egna sparade medel.

Vi hjälper dig med en kalkyl och uppskattning av kostnaden när du skall studera i USA.

CSN och studiemedel vid studier i USA

Samtliga universitet, college och skolor som STUDIN har valt ut ger utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan ansöka om lån för uppehälle under studietiden samt merkostnadslån för terminsavgifter, flygresa (en resa tur/retur per kalenderhalvår) och försäkring.

Stipendier i USA

STUDIN samarbetar med universitet och skolor i USA där det finns stipendier som kan reducera terminsavgiften avsevärt. Stipendierna är meritbaserade och kan sökas i samband med att du blivit antagen. Gör du bra resultat under din utbildning finns oftast möjlighet att ansöka om fortsatta stipendier.

Skall du studera på ett Community College eller läsa några terminer på ett State University finns i regel färre möjligheter till stipendium.
Du kan dock ansöka om svenska stipendier för studier utomlands.

Förkunskaper

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå i Sverige är du behörig att studera på universitet i USA.
De exakta kraven på förkunskaper varierar från utbildning till utbildning. Det kan krävas att du har läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning.
Vi hjälper dig rätt i samband med ansökan!

Foundation

Om du inte uppfyller antagningskraven för en viss utbildning finns ibland möjlighet att läsa ett foundation program som garanterar dig plats på utbildningen.

Krav på engelska

Vanligtvis måste internationella studenter som vill studera på universitetsnivå i USA först klara ett språktest i engelska som t.ex IELTS eller TOEFL.
När du ansöker genom STUDIN behöver du inte göra språktest i engelska om du har C/VG eller över i engelska A och/eller B från gymnasiet.
Vi kan också hjälpa dig med förberedande kurser i engelska om dina betyg inte är tillräckliga.

Urvalskriterier vid antagning

Det kan vara enklare att komma in på den utbildning du verkligen vill läsa i USA än i t.ex Sverige. Utbudet av universitet och utbildningar är mycket större och antalet studieplatser är därmed fler. De amerikanska universiteten gör en bedömning av din profil och motivation och det är inte bara dina betyg som räknas. Meriterande kan vara dina intressen och engagemang i föreningar, idrott m.m
Amerikanska universitet och colleges använder sig av följande antagningskriterier:

 • Gymnasiebetyget
 • Personal Essay, en uppsats där du beskriver dig själv och dina mål
 • Rekommendationsbrev från lärare, skola, rektor etc
 • Ev. kunskapstest som GMAT och SAT
 • Intervju eller portfolio för vissa utbildningar

När du ansöker till de skolor och universitet som STUDIN valt ut behöver du oftast inte göra GMAT och SAT. Vi hjälper och rådger också kring Essay och CV/Resume vid ansökan till universitet och college i USA.

Antagning till utbildningar på postgraduate-nivå (master) sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå och ofta även relevant arbetslivserfarenhet.

Ansökan till universitet i USA

Antagningen till amerikanska universitet sker löpande under hela året.
När universitetet fått in din ansökan behandlas den direkt, så det lönar sig alltid att ansöka tidigt!
Att ansöka till universitet i USA kan ta lång tid och visumprocessen kan vara tidskrävande så det är bra att vara ute i god tid med en ansökan.

Praktik och internship i USA

Vid vissa av STUDIN:s utvalda skolor och universitet ingår praktik/internship som en del av utbildningen.
Detta är en enastående möjlighet att få amerikansk arbetslivserfarenhet inom ditt område.
Med STUDIN kan du också praktisera i New York och Miami samtidigt som du studerar Business English på en språkskola.

Visum vid studier i USA

Studentvisum krävs för studier i USA.
I samband med att du blir antagen till en skola eller universitet utfärdas visumhandlingarna för visumansökan (vanligtvis I-20).
I samband med visumansökan måste du besöka USA:s ambassad i Stockholm för en kort intervju.
Vi hjälper dig med visumprocessen när du fått ditt antagningsbesked.

Jobba i USA vid sidan om studierna

I USA har du endast möjlighet att jobba på campus vid sidan om dina studier.
Du kan jobba på campus i max 20 timmar/ veckan. Vanliga jobb är att assistera och hjälpa förstaårsstudenter, att vara administrativ hjälp på skolans Admissions Office etc.

Stanna kvar och jobba i USA efter dina studier – OPT

Om du tar examen i USA eller har läst en certificateutbildning som är minst 9 månader lång kan du ansöka om Optional Practical Training (OPT).
Detta ger dig tillstånd att jobba och bo i USA i upp till ett år.
Ditt arbete måste ha anknytning till det du har studerat.
Ditt college eller universitet hjälper dig med information om hur du söker OPT.

Boende när du studerar i USA

När du blivit antagen till ett universitet eller college får du oftast hjälp av skolans Housing Office som hjälper dig att hitta olika typer av boende.

På de flesta universitet och college i USA finns möjlighet att bo på studenthem, i dormitories eller “dorms”.
Studenthemmen ligger på campus eller alldeles i närheten.
Det är vanligt att dela rum med en annan student när man bor på dorm.
På de flesta studenthem finns möjlighet att laga mat men universiteten har ofta cafeterior och studentrestauranger och det är vanligt att välja en meal plan, så att mat ingår i rumshyran.
Att bo på studenthem är ett roligt och bra alternativ under ditt första år som student i USA. Du kommer snabbt in i amerikanskt studentliv och lär känna massor av andra studenter.

Att bo ”off campus” och hyra ett rum i en lägenhet eller ett hus som delas med andra studenter är vanligast bland svenska studenter i USA. Detta alternativ är oftast det mest ekonomiska.
Du kan också bo helt på egen hand eller hos en värdfamilj.

Studin Stories