Top up degree

Vad är en Top up Degree?

En top up degree innebär att du kan tillgodoräkna dig tidigare studier på högskola eller en yh examen och ta en kandidatexamen på universitet utomlands

Vad är en Top Up degree 

Ibland kan du tillgodoräkna dig tidigare högskolestudier eller din utbildning på yrkeshögskola för ta en Bachelor degree eller kandidatexamen på ett universitet utomlands på förkortad tid (1 eller 2 år).

På några universitet kan du påbörja kandidatprogrammet på det tredje, avslutande året, och alltså ta ut en internationellt gångbar kandidatexamen efter 1 års studier!top up degree

Top up degree på universitet i England

Begreppet Top up degree är främst förekommande på universitet i England men möjligheten att överföra kurser och tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier för att ta en examen på kort tid finns på flera universitet och högskolor.

På college och universitet i Australien kallas det ibland för att starta med Advanced standing när du får credits för kurser du tagit på ett annat universitet eller högskola i ditt hemland.

Vad krävs för att kunna göra en Top up degree?

I regel krävs att du har studerat minst 2 år på en eftergymnasial utbildning inom det ämnesområde du avser att ta en examen inom.
Kurserna du har läst måste vara relevanta för området.

Det går att göra en top-up degree även om du inte har studerat på ett ackrediterat universitet eller högskola och dina kurser inte kan överföras i form av ECTS .

Om du t.ex har studerat på yrkeshögskola eller konstnärlig utbildning på designskola eller folkhögskola kan universitetet besluta att ge dig ”credits” för dina tidigare studier och erbjuda dig möjlighet att starta på år 2 eller 3 av en examensutbildning.

Flera universitet i England och andra högskolor i Europa erbjuder studenter från yrkeshögskolor (YH & KY) möjligheten att göra en top up degree. 

Hur STUDIN hjälper dig som vill göra en top up degree

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa studenter genomföra top-up degrees på universitet utomlands:

 • Vi håller direktkontakt med universitet och ser till att de får rätt underlag för att kunna validera dina tidigare studier
 • Många gånger kan vi ge dig ett preliminärt förhandsbesked om dina möjligheter
 • Vi förhandlat fram specialavtal som gör processen ännu smidigare för vissa högskolor och program 

Har du studerat några år på högskola eller tagit en yh examen på yrkeshögskola och vill spetsa dina kvalifikationer med en kandidatexamen? Kontakta STUDIN så hjälper vi dig!

Ett urval av universitet för dig som vill göra en top-up degree 

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!