Vad är en Bachelors Degree

Vad är en Bachelors Degree?

Bachelors degree motsvarar kandidatexamen. Här förklaras vad en bachelor examen på universitet i USA, England, Australien & andra universitet utomlands innebär

Vad är en Bachelors degree?

Bachelor’s degree är en akademisk examen som motsvarar kandidatexamen. En Bachelors degree är en grundutbildning på universitet eller högskola som vanligtvis tar mellan 3-4 år att genomföra, beroende på inriktning och studieland. 

I USA och i Kanada innebär en utbildning till bachelor degree nästan alltid 4 års helttidsstudier på universitet eller högskola.
I England, Australien och Europa är utbildningslängden vanligtvis 3 år men inom vissa ämnesområden och inriktningar kan den vara 4 år. 
 

På några av de universitet STUDIN representerar kan du genomföra en bachelorexamen på 2 år genom att läsa i avancerad studietakt. vad är en bachelor-examen

Olika former av bachelor examen

Det finns flera olika sorters bachelor degrees och en rad olika examensbenämningar, vanligast är:

 • Bachelor of Arts (BA) för inriktningar inom humaniora och samhällsvetenskaper etc
 • Bachelor of Science (BS, BSc) för mer vetenskapliga eller tekniska inriktningar  

På universitet i bl.a England finns av tradition specialiserade bachelorexamina som t.ex LLB (Bachelor of Laws) och BEng (Bachelor of Engineering).

En BBA eller Bachelor of Business Administration är en vanlig benämning på en bred, gedigen 4-årig amerikansk kandidatutbildning i företagsekonomi och management. 

En Bachelors degree eller kandidatexamen är i regel förutsättning för fortsatta avancerade studier till masterexamen. 

Studera till en Bachelors degree i USA

En amerikansk bachelors degree, innebär nästan alltid 4 års helttidsstudier på amerikanskt universitet eller college. Amerikanska kandidatutbildningar är flexibla och baseras på utbildningskonceptet Liberal Arts.

Detta innebär att de första 2 åren bl.a innehåller allmänna kurser eller sk. general education courses, bl.a kurser i matematik, engelska, samhällsvetenskap, humaniora och historia.

Efter den breda grundutbildningen fokuserar du först under de 2 sista åren på din major (ditt valda huvudämne).

Denna flexibla modell gör att studenter kan byta major/huvudämne under de första åren på universitetet. I USA är det även vanligt att ha en minor i ett annat ämnesområde för att få en ännu fler valmöjligheter i den fortsatta karriären eller yrkeslivet.

De fyra åren i en amerikansk kandidatexamen kallas freshman, sophomore, junior och senior.

Många studenter, både amerikanska och internationella, väljer att läsa de 2 första åren på ett community college och där ta en Associate degree och sedan flytta över till ett amerikanskt universitet under de sista 2 åren.

Att tillgodoräkna sig kurser från gymnasiet i en amerikansk Bachelor degree

I vissa fall går det att tillgodoräkna sig kurser från gymnasium eller ett IB program (International Baccalaureate) och på så sätt påbörja en amerikansk bachelor på år 2 (sk. Advanced Placement).

STUDIN kan hjälpa dig med detta på bl.a Mercy College i New York och på Berkeley College i New York.

Mer om amerikanska utbildningssystemet i vår guide om att studera i USA

Studera till en Bachelors degree i England

En BA eller Bachelors degree från ett engelskt eller brittiskt universitet är en välkänd examen i hela världen. Kandidatprogram på universitet i England är i regel 3 år långa och en BA (Bachelor of Arts) eller BSc Bachelor of  of Science kan tas inom en rad olika ämnesområden.

På brittiska universitet erbjuds många specialiserade kandidatprogram inom varje specifikt ämnesområde. Vanliga benämningar på bachelorexamen utöver BA och Bsc är Bachelor of Education (BEd), Bachelor of Engineering (BEng) och Bachelor of Laws (LLB).

Praktiska inslag och praktikplaceringar är vanliga och kan ingå som en del i ett kandidatprogram i England.

Vad innebär Hons?

I England görs distinktionen mellan en Honours degree (t.ex BA Hons) och en vanlig Bachelor. En Honours degree i England innebär att ett specialprojekt eller uppsats gjorts under det avslutande tredje året.

Att tillgodoräkna sig tidigare studier – Top up degree

Ibland går det att tillgodoräkna sig tidigare studier på högskola eller yrkeshögskola och göra en sk. top up degree på universitet i England.
Du startar då kandidatprogrammet på år 2 eller 3, beroende på vad du har studerat tidigare.
Denna variant är vanlig även bland de som studerat till ett diplom (HND) på ett college i Storbritannien.

Mer om utbildningssystemet i Storbritannien i vår guide om att studera i England

Studera till en Bachelors degree i Australien

En Bachelor degree i Australien och Nya Zeeland motsvarar helt en brittisk eller engelsk Bachelor och förbereder dig för en yrkeskarriär eller vidare studier på masternivå.

Vanliga Bachelor examen som Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce etc tar i regel 3 år att genomföra.

Nivåindelningen av högre utbildning i Australien innebär att ett kandidatprogram kan indelas i Diploma (år 1), Advanced Diploma/Associate Degree (år 2) och Bachelor (år 3). På flera universitet går det att läsa till bachelorexamen på 2 år i avancerad studietakt.

Det är även vanligt att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i Australien (på t.ex college eller yrkeshögskola) och sedan flytta över till ett universitet för att slutföra sin kandidatexamen.

En Honours degree i Australien innebär vanligtvis att du fördjupar dig inom ämnesområdet ytterligare ett år efter att ha tagit bachelor examen.

Mer om utbildningssystemet i Australien i vår guide om att studera i Australien

Studera till en Bachelors degree på universitet i Europa

I Europa har man försökt harmoniera de olika examina på grundnivå (genom Bolognaprocessen, ett europeiskt samarbete om högskoleutbildning) och infört Bachelor eller kandidatexamen efter brittisk modell på många högskolor och universitet i Europa.

Vanligast är att en utbildning till bachelor varar 3-4 år (beroende på ämnesinriktning och universitet). 

I flera länder och på olika universitet finns dock parallellt andra äldre examina kvar. På universitet och högskolor i t.ex Spanien erbjuds ibland både spanska Grados ( 4 år) och Bachelorexamen (3 år).

Att studera till en Bachelors degree i Kanada

De flesta bachelor program i Kanada varar 4 år. Eftersom högre utbildning i Kanada regleras av varje provins så kan det skilja en hel del beroende på var i Kanada du studerar samt på vilken typ av universitet, högskola eller college.

I Kanada är det vanligt (och mycket uppskattat) att längre praktikperioder som många gånger innebär betalt arbete utgör en del av examensutbildningen. Detta innebär att du jobbar inom ditt ämnes- eller branschområde redan under utbildningen.

Här kan du läsa mer om att studera i Kanada

Kontakta gärna STUDIN om du vill veta mer om kandidatexamen på universitet utomlands!

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!