Masterprogram utomlands

Masterprogram utomlands

Att ta en masterexamen utomlands – Hur fungerar det? Vad innebär ett masterprogram utomlands i USA, England, Australien, Europa…

Vad är en master?

En master eller Master’s Degree är en akademisk examen på avancerad nivå efter en kandidatexamen.

En masterexamen tar i regel 1-2 år att genomföra beroende på land och inriktning. I de flesta länder innebär ett masterprogram 2 års heltidsstudier. I England är det däremot vanligt att masterprogrammen är på 1 år (ett helt kalenderår).masterexamen och masterprogram utomlands

Olika slags masterutbildningar

Det finns flera olika slags masterexamen och masterutbildningar; beroende på inriktning, ämnesområde samt typ av program.

Ett masterprogram kan vara inriktat mot forskning (research-based) eller bransch- eller yrkesinriktat (professional masters).

En del masterprogram är mycket strukturerade med en kursplan och lärarledda seminarier, lektioner och föreläsningar precis på samma sätt som ett kandidatprogram. Dessa kallas ofta taught masters till skillnad från de forskningsinriktade masterprogrammen som är upplagda så att du helt självständigt (med en handledare) genomför ett forskningsprojekt eller en vetenskaplig uppsats.  

Varför studera till en master? 

Med en masterexamen skaffar du dig specialiserade kunskaper genom att fördjupa dig inom ett specifikt ämnes-, bransch-, eller yrkesområde. I regel får du även möjlighet att knyta branschkontakter och träffa ledande ämnes- och branschexperter. Du förbättrar dina karriärmöjligheter men kan också förbereda dig för fortsatta avancerade studier och forskning. 

På universitet och högskolor i bl.a Europa, Storbritannien, Australien och USA erbjuds masterutbildningar inom alla slags ämnesområden.

Att studera till en master på universitet i England är mycket populärt bland internationella studenter:

 • en brittisk masterexamen är internationellt erkänd
 • masterprogrammen är 1-åriga (till skillnad från 2 år i de flesta andra länder)
 • masterprogrammen är ytterst specialiserade och ger ofta direkttillträde till en speciell bransch eller insteg i en yrkeskarriär

Olika slags masterexamina 

Det finns flera olika slags benämningar på en masterexamen, de vanligaste är MA (Master of Arts) och MSc (Master of Science). 

 • MA (Master of Arts) är vanligt för inriktningar inom humaniora, samhällsvetenskap, konst, design, företagsekonomi och management.
 • MSc (Master of Science) är vanligt för inriktningar inom naturvetenskap, teknik, IT och engineering men även ämnesområden inom ekonomi, samhällsvetenskap och psykologi kan falla inom kategorin.  

Andra specialiserade masterexamina är bl.a   

 • MRes (Master of Research) masterexamen fokuserad på självständig forskning, förbereder dig inför studier på forskarnivå (PhD). 
 • LLM (Master of Laws)
 • MArch (Master of Architecture)
 • MEd (Master of Education)
 • MEng (Master of Engineering), (civil) ingenjörsexamen
 • MFA (Master of Fine Arts)
 • MPhil (Master of Philosophy)  

Vad är en MBA?  

En MBA, Master of Business Administration, är en prestigefylld masterexamen som erbjuds på handelshögskolor och ger utökade kompetenser inom business och företagsledning.

Ett MBA program innebär ofta en blandning av verkliga praktiska branschprojekt, teori och självständiga forskningsprojekt.   

En MBA på en förstklassig handelshögskola erbjuder ofta fantastiska möjligheter att utöka sitt nätverk och knyta internationella branschkontakter.

På en del handelshögskolor krävs minst några års arbetslivserfarenhet i en ledande befattning för att kunna ansöka och bli antagen till en MBA.  

Integrerade masterprogram

På universitet utomlands är det vanligt att först läsa till en Bachelor (kandidatexamen) och sedan välja ett masterprogram i det ämnesområde man vill specialisera sig inom, t.ex inom arkitektur, juridik, psykologi etc.

I vissa ämnesområden som t.ex teknik, engineering, sjuk och hälsovård, medicin och andra reglerade yrkesområden erbjuds ibland längre integrerade masterprogram på 5-6 år som direkt leder till masterexamen och en eventuell yrkesexamen. 

Andra utbildningar på avancerad nivå – postgraduate certificates & diplomas  

På flera universitet utomlands ges utbildningar som är på avancerad masternivå men som är kortare och inte inkluderar ett större självständigt arbete. Dessa kallas vanligtvis Postgraduate Diploma (PGDip) eller Postgraduate Certificate (PGCert).

Mer om diplom och certifikatutbildningar utomlands här  

Varför studera till en masterexamen utomlands?  

 • Specialisera dig i en bransch, ett yrke- eller ämnesområde
 • Karriärutveckling – öka dina möjligheter på arbetsmarknaden
 • Skaffa dig ett internationellt nätverk i ett bransch- eller yrkesområde
 • Tillgång till verkliga branschprojekt och arbetslivserfarenheter

Vad krävs för att bli antagen till ett masterprogram utomlands?

I regel är en kandidatexamen förutsättning för att kunna bli antagen till ett masterprogram, men undantag finns. Bl.a om du har flerårig kvalificerad arbetslivserfarenhet inom ett särskilt område eller andra studier som är relevanta.

För att läsa till en masterexamen i USA kan det många gånger krävas en sk. pre-master course för den som har en 3-årig kandidatexamen. 

STUDIN hjälper dig som vill studera till en masterexamen utomlands. Kontakta oss för studievägledning.  

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!