CSN Utomlands

Studera utomlands med CSN – så fungerar CSN vid utlandsstudier

Hur fungerar det att studera utomlands med CSN? Svar på frågor om CSN för utlandsstudier. Vilka utbildningar berättigar till CSN? Hur mycket kan du låna?

Studera utomlands med CSN

Du kan söka studiemedel från CSN för dina utlandsstudier. Du kan ha lån och bidrag under studietiden precis som när du studerar i Sverige. Du kan dessutom ansöka om lån för undervisningsavgifter, resa och försäkring. Vi hjälper dig till utbildningar som berättigar till CSN.

studera utomlands med csn

Studiemedel vid utlandsstudier

Denna guide är en översikt över hur CSN fungerar när du skall studera utomlands på ett universitet, högskola, college, yrkeshögskola eller läsa en språkkurs utomlands.

Att studera utomlands med studiemedel från CSN är en fantastisk möjlighet. Sverige har ett mycket förmånligt studiestödssystem och det finns samma möjligheter till studiemedel utomlands som när du studerar i Sverige.

För att öka möjligheterna till studier utomlands finns det dessutom flera olika slags merkostnadslån för utlandsstudier.

Hur fungerar CSN vid utlandsstudier?

Nästan alla som studerar utomlands väljer att använda sig av lån och bidrag från CSN för att finansiera utlandsstudierna.
Det är viktigt att du känner till och förstår hur CSN fungerar, vilka studier som berättigar till studielån och bidrag, samt vilka regler som gäller.

I samband med studievägledning eller när du ansöker till ett universitet eller högskola genom STUDIN förklarar vi hur CSN fungerar samt hjälper dig med CSN ansökan.

Observera att det är CSN som fattar beslut om studiemedel och endast CSN som kan ge dig en exakt gällande information i samband med din CSN ansökan.

För exakta nu gällande regler se CSN.SE

Vilka utbildningar berättigar till CSN?

För att du ska kunna få studiemedel för utlandsstudier måste utbildningen vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Utbildningen måste vara godkänd

För utländska utbildningar beror kraven på vilken nivå utbildningen är på.
Du kan bara få studiemedel för en utbildning utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige.

Om en utbildning inte tidigare är prövad avgör CSN först vilken nivå utbildningen ligger på. I den prövningen utgår CSN i första hand ifrån vilken nivå motsvarande utbildning i Sverige har.

 • Utbildningar på eftergymnasial nivå

En utbildning i utlandet på eftergymnasial nivå är godkänd och ger rätt till studiemedel om Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

 • Utbildningar på gymnasienivå

En gymnasieutbildning i utlandet är godkänd och ger rätt till studiemedel om CSN beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

I prövningen utgår CSN i första hand ifrån om utbildningen är godkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet. Det kan även vara en regional myndighet eller en ackrediteringsorganisation som har godkänt den.

Om du ska läsa en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz kan du få studiemedel för den endast om du inte kan läsa motsvarande utbildning i Sverige.

Ett viktigt undantag är språkkurser på gymnasial nivå.

För språkkurser kan du få studiemedel även utanför EU/EES och Schweiz.

Språkkurser

Du kan få studiemedel om du läser en språkkurs utomlands, till exempel i USA.
CSN bedömer om språk­kursen är gymnasial eller efter­gymnasial genom att titta på innehållet i kursen.
De flesta språk­kurser brukar vara på gymnasial nivå.
Språk­kurser som ges på universitet och som ger akademiska poäng kan räknas som efter­gymnasiala.

Kurser på grundskole­nivå

Du kan inte få studie­medel för en språk­kurs i utlandet som CSN bedömt motsvarar grundskole­nivå, exempelvis en nybörjar­kurs i engelska.
Däremot kan du få studie­medel för en nybörjar­kurs i andra språk än engelska eftersom motsvarande nivå kan läsas på exempelvis komvux i Sverige.

Hur mycket studiemedel kan du få utomlands?

Beloppet för bidraget och studielånet är samma oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands. När du studerar utomlands kan du dessutom ha ett extra lån för ökade levnadskostnader. Det kallas merkostnadslån för utlandsstudier.

Belopp studiemedel för heltidsstudier, 2024
Studiemedel, heltid 4 veckor, SEK
Bidrag 3 988
Lån 9 168
Merkostnadslån för utlandsstudier 2 864
Totalt 16 020 SEK / 4 veckor

Fler lån och bidrag

Det finns även fler bidrag och lån som du kan ansöka om, bland annat merkostnadslån för:

 • undervisningsavgiften (tuition fee)
 • resa
 • försäkring

Lån för undervisningavgiften

Du kan ha ett merkostnadslån för skolans undervisningsavgift (tuition fee).
CSN räknar kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek och dator som undervisningsavgifter.

Kåravgifter, kurslitteratur, inköp av dator, avgiftsfria perioder av utbildningen, t.ex praktikperioder utan tuition fee ingår inte i undervisningsavgiften enligt CSN.
Du kan inte heller låna till utrustning, på t.ex konstnärliga utbildningar, även om du betalar en avgift till skolan för detta.

Hur mycket kan du låna för undervisningsavgifterna?

Hur mycket du kan låna till undervisningsavgiften (tuition fee) beror på om du skall studera på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Högsta belopp per vecka 2024:

Studier på gymnasienivå: 1 833 kronor per vecka för undervisningsavgift.
Studier på eftergymnasial nivå: 3 667 kronor per vecka för undervisningsavgift.

Hur mycket kan du låna för resa vid utlandsstudier?

Du som studerar utomlands kan varje kalenderhalvår låna pengar för dina resekostnader till och från studielandet.

Belopp som du kan låna 2024:

 • Land inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien  5 730 SEK
 • Övriga världen 17 190 SEK

Hur mycket kan du låna för försäkring när du ska studera utomlands?

Du kan låna till försäkringskostnader per studievecka.
Det kan vara en försäkring via ditt universitet eller ett annat försäkringsbolag.

Lånebelopp 2024

 • EU/EES och Schweiz: 229 SEK per vecka
 • USA: 464 SEK per vecka
 • Övriga världen: 309 SEK per vecka

Det är viktigt att du har en försäkring för utlandsstudier, så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
Du kan läsa mer om försäkringar när du skall studera utomlands här 

Här kan du ladda ned en pdf med aktuella studiemedelsbelopp för utlandsstudier 2024

Vad krävs för att ha studiemedel från CSN utomlands?

Det finns flera krav och villkor för att du ska kunna få studiemedel för studier utomlands.
Här är några av de viktigaste kraven:

 • Du måste ha bott i Sverige i minst två år under de senaste fem åren
 • Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du ha klarat dina studier
 • Inom EU/EES och Schweiz måste dina studier pågå i minst 3 veckor på minst 50 procents omfattning
 • Utanför EU/EES och Schweiz måste dina studier pågå i minst 13 veckor på heltid
 • Om du läser på gymnasienivå kan du tidigast få studiemedel från andra halvåret det år du fyller 20, t.ex för språkkurser.
 • Du kan bara få studiemedel för en begränsad tid: 240 veckor (eftergymnasiala studier), 80 veckor (gymnasiala studier) oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands.

FAQ – Vanliga frågor CSN utomlands

När söker jag CSN för att studera utomlands ?

Så snart du har fått ett antagningsbesked bör du göra din CSN ansökan.

Hur söker jag CSN för utlandsstudier?

När du blivit antagen till en utbildning och har ett antagningsbesked, unconditional offer letter kan du ansöka om CSN.
Du kan då ansöka online genom att skapa en personlig profil på Mina Sidor på CSN:s webbsida här

När betalas CSN ut?

När du har fått ett CSN besked så innehåller det en utbetalningsplan där du kan se datum för utbetalning av lån och bidrag.
CSN betalas ut som tidigast 3 veckor före studiernas start efter att du har gjort en studieförsäkran.

Vad är en studieförsäkran?

För att få ditt studiemedel utbetalat måste du göra en studieförsäkran, dvs försäkra att du avser att påbörja dina studier.
Du gör en studieförsäkran på Mina Sidor på CSN cirka 1 månad innan studierna påbörjas.
Den första utbetalningen sätts in på ditt bankkonto cirka en vecka efter den dag CSN fått och godkänt din studieförsäkran, men tidigast tre veckor före periodens början.

Kan jag söka CSN för en hel utbildning, t.ex ett 3-årigt kandidatprogram?

Nej, du kan endast ansöka om CSN för maximalt 1 år i taget.

Klarar jag mig på studiemedel från CSN utomlands?

Det beror helt på prisläget på studieorten samt på skolans avgifter (tuition fees) samt givetvis dina egna vanor.
Generellt så fungerar det att leva bra som student med studiemedel från CSN i de flesta länder.
På vissa studieorter som t.ex storstäder som New York, Los Angeles är dock kostnader för boende mycket höga och det kan vara svårt att klara sig bara med studiemedel för att täcka boende samt andra levnadskostnader.

Täcker CSN lånet skolans undervisningsavgifter?

Tuition fee, skolans undervisningsavgift, varierar avsevärt mellan olika högskolor och universitet.
Många gånger behöver du ha egna pengar utöver CSN lånet för att kunna betala skolans undervisningsavgifter.
På en del universitet och skolor täcker CSN lånet helt terminsavgifterna.

Du bör därför alltid göra en kalkyl och budget när du börjar fundera på vilken skola du vill ansöka till.

STUDIN hjälper dig med detta i samband med studievägledning eller ansökan.

Hur får jag hjälp med CSN om jag skall studera utomlands?

När du ansöker till något av de universitet eller högskolor vi representerar så hjälper vi dig med din CSN ansökan.

STUDIN arbetar aktivt för att underlätta för CSN för utlandsstudier och alla de skolor och universitet vi samarbetar med hålls uppdaterade om CSN:s regelverk.

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!