Internship – Praktik utomlands

Internship – praktik utomlands

Gör praktik utomlands! Vad är ett internship? Hur fungerar praktik utomlands? En kvalificerad praktikplats ger dig branscherfarenheter inför din yrkeskarriär

Internship – praktik utomlands

Många universitet och högskolor utomlands erbjuder studenter möjligheten att göra internship eller praktik.
Ett internship kan göras under en pågående examensutbildning, som en integrerad del av programmet, eller göras efter examen, som ett komplement till utbildningen.

Vad är ett internship?internship praktik utomlands

Ett internship är en kvalificerad praktiktjänstgöring i ett företag eller annan slags organisation. Som intern, eller praktikant lär du dig genom att applicera dina akademiska kunskaper från högskolan i ett verkligt yrkes- eller branschsammanhang.

Ett internship är alltså ett utmärkt sätt att få de branschspecifika och yrkesmässiga erfarenheter du behöver för att kunna starta din framtida yrkeskarriär.

Under praktikperioden kan du även knyta branschkontakter och börja bygga upp ditt professionella nätverk.

Genom ett internship förstärker du ditt CV och sticker ut bland andra arbetssökande när du skall ut på arbetsmarknaden.

Hur långt är ett internship?

Ett internship kan vara allt från några månader och upp till 1 år. De gånger ett internship eller en praktik är en integrerad del av ett examensprogram brukar den pågå under en termin. Praktiken ger i dessa fall akademiska poäng.

En obligatorisk praktikplacering eller ett internship är också vanligt i yrkesprogram och yh utbildningar på yrkeshögskolor.

På universitet i England erbjuds många gånger möjligheten till ett placement year eller sandwich year. Detta brukar då vanligtvis vara förlagt innan sista året under ett 3-årigt kandidatprogram, Bachelor degree. Under året kan du välja att göra ett internship, volontärarbeta eller på annat sätt skaffa dig de arbetserfarenheter ocxh färdigheter som är relevanta för din examen.

Hur fungerar ett internship?

Som praktikant, eller intern, är du inte en del av den gängse arbetskraften. Du utför arbetsuppgifter men under handledning för att lära dig branschspecifika färdigheteter och yrkeskompetenser som du inte kan förvärva i skolan.

Under ett internship har du alltid en handledare som vägleder dig. I de fall högskolan har särskilda krav på praktikplaceringens innehåll säkerställer handledaren att dessa uppfylls.

Får man betalt på ett internship?

Ett internship är i regel obetalt men även betalda internships kan förekomma. Ersättningsnivåerna är i dessa fall lägre än för regelrätta jobb och kan ibland vara lagstadgade i landet.

Studiemedel under ett internship / praktik

Om praktikperioden utgör en del av din utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola kan du vara berättigad till studiemedel under ditt internship.

Högskolor som erbjuder praktikperioder

Flera av de högskolor STUDIN företräder erbjuder examensprogram med integrerad praktik. I vissa fall är praktikperioderna betalda, dvs du erhåller lön under utbildningen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Att göra internship eller praktik utomlands genom STUDIN

Studerar du på universitet, högskola eller yrkeshögskola och vill göra din praktik utomlands?

STUDIN samarbetar med organisationer i bl.a Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland, Kanada, Australien, Nya Zealand som ordnar internships för internationella studenter.

Här kan du hitta internships och praktik utomlands 

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!