Personuppgiftspolicy

 

SI STUDY INTERNATIONAL 

INTEGRITETS- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

SI STUDY INTERNATIONAL värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy informerar dig om hur vi använder de personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på studin.se.

SI STUDY INTERNATIONAL kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. SI STUDY INTERNATIONAL kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Intressenter

Intressenter är t.ex förfrågningar till oss genom kontaktformulär på studin.se, kontaktformulär från studentportaler, samarbetsuniversitet och skolor, kontakt på t.ex mässor, och skolbesök, telefonsamtal till oss och besök hos oss för studierådgivning mm.

Uppgifter som kan komma att sparas

SI STUDY INTERNATIONAL kan komma att behandla följande personliga uppgifter avseende intressenter:

Tid som uppgifter kan komma att lagras

Uppgifterna du som intressent lämnat till SI STUDY INTERNATIONAL sparas i maximalt 3 år.

Syfte & ändamål

Syftet med att spara och behandla personuppgifterna är för att informera om utbildningsmöjligheter och ge studievägledning till dig som är intresserad av utbildningsprogrammen eller tjänsterna i vårt utbud. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring genom e-post i form av informations- och nyhetsbrev från oss till dig. Personuppgifterna kan även komma att vidarebefordras till tredje part som i detta fall innebär de skolor, universitet och programanordnare som SI STUDY INTERNATIONAL samarbetar med och vars erbjudanden bedöms som relevant för den intresseanmälan du lämnat till SI STUDY INTERNATIONAL.

Personuppgifterna säljs aldrig vidare till tredje part.

Kunder

Kunder är ansökningar till universitet och skolor och bokningar av utbildningsprogram hos våra samarbetspartners som görs genom anmälan, ansöknings- och bokningsformulär på studin.se

Uppgifter som kan komma att sparas

SI STUDY INTERNATIONAL kan komma att behandla följande personliga uppgifter avseende kunder:

Tid som uppgifter kan komma att lagras

Uppgifterna du som intressent lämnat till SI STUDY INTERNATIONAL sparas i maximalt 5 år.

Syfte & ändamål

Syftet med att spara och behandla personuppgifterna är för att vägleda, koordinera och hjälpa dig med ansökan till skolor och program utomlands samt att kunna följa upp fortsatta utbildningsmöjligheter. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring genom e-post i form av informations- och nyhetsbrev från oss till dig. Personuppgifterna vidarebefordras till tredje part som i detta fall innebär den eller de skolor, universitet och programanordnare som SI STUDY INTERNATIONAL samarbetar med och du valt att ansöka till.

Personuppgifterna säljs aldrig vidare till tredje part.

Webbplatsbesökare 

Som besökare på vår webbsida studin.se kan din IP-adress registreras för att effektivisera användningen av vår webbplats. IP-adressen innehåller inga personliga uppgifter och vi kan inte identifiera dig som användare.

SI STUDY INTERNATIONAL använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Laglighet i behandlingen

SI STUDY INTERNATIONAL kommer att:

Rättslig grund för behandling

SI STUDY INTERNATIONAL samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och SI STUDY INTERNATIONAL kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla SI STUDY INTERNATIONALS åtaganden enligt det aktuella avtalet.

SI STUDY INTERNATIONAL kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån SI STUDY INTERNATIONAL är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

SI STUDY INTERNATIONAL låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från SI STUDY INTERNATIONAL.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

SI STUDY INTERNATIONAL använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

SI STUDY INTERNATIONAL säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

SI STUDY INTERNATIONAL använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till
personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

SI STUDY INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på SI STUDY INTERNATIONAL hemsida.

Kontaktinformation

SI STUDY INTERNATIONAL  org.nummer 556472-4796

Storgatan 25

411 24 Göteborg

Tel 031 138085

info@studin.se