Ämnesområden

Vad kan du studera utomlands? På de universitet och högskolor STUDIN representerar finns kurser och program inom i stort sett alla ämnesområden du kan tänka dig, och ännu fler…

Nedan är några av de vanligaste ämnesområdena. Under varje kategori finner du dessutom beskrivningar av de vanligast förekommande utbildningarna inom varje ämnesområde…

Utbudet av kurser och program på större universitet och högskolor kan förefalla i det närmaste oöverskådeligt.

Kontakta STUDIN med dina frågor så hjälper vi dig att hitta det ämne, den kurs eller det program som du letar efter…