Stipendier

Stipendier för utlandsstudier – Stipendieguide

Stipendier för utlandsstudier! Stipendieguide. Vilka stipendier finns när du ska studera utomlands? Universitet som har stipendier & hur söker du stipendier

Stipendieguide när du skall studera utomlands

Att studera utomlands innebär en hel del kostnader och utöver studielån finns det möjlighet att ansöka om olika slags stipendier.
I denna stipendieguide får du mer information om stipendier för utlandsstudier samt tips på hur du söker stipendier.

Universitetens stipendierstipendier utlandsstudier

Många universitet har flera olika slags stipendier, i form av scholarships, bursaries, grants eller awards.

Många gånger är de riktade till studenter på en avancerad nivå (PhD, doktorand och forskarstudenter eller master), inom ett specifikt ämnesområde, men de kan även vara ämnade att öka mångfalden bland universitetets studenter (t.ex avseende social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, funktionsnedsättning med mera).

Stipendier baserade på akademiska meriter

Stipendier baserade på akademiska meriter, merit based, är också vanliga och finns tillgängliga att söka för högpresterande studenter både under en pågående utbildning och i samband med en ansökan eller antagning till ett program.

En del universitet delar ut dessa stipendier automatiskt när du blivit antagen, i regel som en rabatt på undervisningsavgiften (tuition fee).

Stipendier baserade på talang

Stipendier finns även tillgängliga för studenter som inte är akademiskt högpresterande men har andra talanger. Dessa sk. talent based scholarships  är vanliga t.ex inom idrott på universitet och college i USA där din förmåga inom en sport som tennis, golf, ishockey eller fotboll etc gör dig attraktiv för skolans idrottslag och därför kan leda till ett scholarship som kan bekosta en hel kandidatutbildning.

Talangbaserade stipendier är också vanliga inom konstnärliga utbildningsområden som musik, konst och design.

Stipendier som är riktade till internationella studenter

Flera universitet och högskolor erbjuder stipendier som är speciellt riktade till internationella studenter från ett visst land eller världsdel.
Många av de universitet som STUDIN företräder har särskilda stipendier för internationella studenter från Sverige, Norden eller Europa.
Du kan läsa mer om dessa stipendier längre ner på på denna sida.

Stipendier som inte är knutna till ett universitet eller högskola

Det finns en rad olika slags stipendier att söka som inte är knutna till ett universitet, utan delas ut av institutioner, myndigheter, stiftelser, föreningar, företag och andra slags organisationer.

Dessa kan finnas att söka både i det land du avser studera i, samt i ditt hemland.

Stipendier för utlandsstudier i USA

Fulbright Commission har som mål att främja utbyten mellan USA och andra länder och genom sina grant programs delar de ut en rad olika stipendier.

Läs mer på Fulbright Sweden här

Stipendier för utlandsstudier i England och Storbritannien

I England finns flera stipendier för internationella studenter, utöver de som universiteten själva delar ut.
Dessa stipendier finns främst för studenter på avancerad master eller Phd nivå men det finns även andra stipendier och ekonomiska stödprogram.

Bra information om stipendier kan finnas på British Council webbsida om stipendier här

Brittiska myndigheternas webbsida om utbildning och ekonomiskt stöd har även information på gov.uk här

Stipendier för utlandsstudier i Australien

Även i Australien finns stipendier som du kan söka, utöver de som universiteten själva delar ut.
Bra information finns på Australiens myndigheters webbsida om utbildning här

Stipendier för utlandsstudier i Kanada

Internationella studenter i Kanada kan hitta information om stipendier på EduCanada, kanadensiska myndigheters webbsidor om utbildning.
Läs mer om stipendier för att studera i Kanada på EduCanada här.

Stipendier för utlandsstudier i Europa

Europeiska Kommisionen har information om stipendier genom Erasmus+ samt andra stipendier inom EU och Europa.
Här kan du läsa mer om Erasmus+ andra stipendier

Stipendier att söka i Sverige

Varje år delar stiftelser och organisationer ut stipendier för hundratals miljoner kronor. Du kan ansöka om stipendier för en mängd olika ändamål, bland annat studier och utlandsstudier.

Men du som skall studera utomlands kan även ansöka om andra slags stipendier t.ex för konst, kultur, idrott, hantverk eller sociala ändamål och knyta din ansökan till dina planerade studier utomlands.

Exempel på stipendier att söka:

Stipendier för utbildning

Du kan ansöka om stipendier som ger bidrag till t.ex kurslitteratur, kursavgifter och terminsavgifter, bostadshyra, praktikperioder, resor, examensarbeten eller forskningsprojekt.

Stipendier för idrott och sport

Du som är aktiv inom sport och idrott kan ansöka om särskilda idrottsstipendier. Ofta kan din idrottsförening eller klubb vara behjälplig.

Kulturstipendier & hantverksstipendier

Särskilda stiftelser och fonder delar ut stipendier till dig som är kreativt eller konstnärligt verksam inom bl.a hantverk, design, konst, dans, musik, film, teater, skrivande och journalistik. Du kan ansöka om stipendier som ger bidrag till bland annat utbildning, kurser, utrustning, resor.

Att söka och hitta stipendium när du skall studera utomlands

Stipendiefonderna är många gånger knutna till din bostadsort, kommun, landsting eller socken. Oftast finns kriterier kring ålder, kön, social bakgrund, maxinkomster etc.

Biblioteken i din hemort eller kommun brukar kunna hjälpa med information om hur du går tillväga när du skall börja söka efter stipendier.

På biblioteken finns även Stipendiehandboken, en gedigen informationsguide som ger dig handledning om hur du framgångsrikt ansöker om stipendier för dina utlandsstudier.

Webbsidor, stipendiedatabaser och stipendiekonsulter

Det finns en rad sökbara databaser med stipendier på webben. Det finns även konsulter som mot en avgift kan hjälpa dig att hitta de stipendier som kan vara relevanta för dig.

Global Grant är en webbtjänst som har en databas med tusentals stipendier. För att få tillgång krävs ett abonnemang på tjänsten. De flesta bibliotek har detta abonnemang och om ditt bibliotek har abonnemang så är ditt lånekort knutet till tjänsten.

Länsstyrelsens stiftelsedatabas listar stipendier i din hemkommun eller ditt län.

Tips på andra stipendier

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier till svenska studenter som vill förlägga delar av sina studier i USA.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands.

Anders Sandrews stiftelse delar ut ett antal utbildningsstipendier till studerande vid konstnärliga utbildningar, där film och teater i vid mening är prioriterade. De delar även ut Filmmanusstipendier.

Musikerförbundets stipendiefond delar årligen ut stipendier och studiebidrag.

Svenska besöksnäringens branschorganisation Visita erbjuder ett antal olika stipendier för dig som vill vidareutbilda dig inom hotell och restaurang. Outdoor har ett stipendium för dig som studerar inom turism.

Studins stipendium för utlandsstudier

STUDIN delar ut stipendier för att ytterligare främja dina möjligheter till utlandsstudier.
Stipendierna är tillgängliga att söka för de som ansökt och blivit antagna till en högskola genom STUDIN.

Läs mer om STUDIN stipendierna här

Stipendier på de universitet STUDIN representerar

De flesta universitet vi företräder erbjuder olika slags stipendier. Utöver merit och talangbaserade stipendier erbjuds stipendier som är direkt riktade till internationella studenter från t.ex Sverige, Skandinavien eller Europa.

Dessa stipendier kan ge dig en avsevärt reducerad terminsavgift (rabatt på tuition fee) ibland under hela utbildningstiden om du t.ex skall läsa ett kandidatprogram.

En del universitet delar ut dessa riktade stipendier per automatik till alla antagna till en bestämd terminsstart.
Andra universitet baserar stipendiet på dina tidigare akademiska meriter, t.ex gymnasiebetyg eller tidigare studier på högskola.

För konstnärliga utbildningar (inom t.ex design, film, skådespel, musik) finns talangbaserade stipendier, dvs de arbetsprover, din portfolio, din audition eller den demo du använde vid ansökan kan meritera dig för ett stipendium på högskolan.

En del högskolor och universitet har även stipendier som är need-based – din familjs finansiella förutsättningar vägs in och kan ligga till grund för ett avdrag på undervisningsavgiften.

När du ansöker genom STUDIN så informerar vi dig om de aktuella stipendierna och hjälper dig med hur du ansöker om dem.

Några universitet och högskolor som i regel erbjuder stipendier är:

Stipendium för studier i USA

Stipendium för studier i Australien

Stipendium för studier i England

Övriga högskolor som vanligtvis erbjuder stipendier

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om aktuella stipendier på de universitet vi represesenterar!

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!