Studera Utomlands Försäkringar

Studera Utomlands Försäkringar

När du studerar utomlands måste du vara rätt försäkrad. Information om försäkringar för utlandsstudier, tips på olika försäkringar och vad du skall tänka på

ÖVERSIKT

Försäkring – studera utomlands

När du studerar utomlands är det viktigt att du är rätt försäkrad. Om du råkar ut för en skada, olycka, sjukdom eller annan oförutsedd händelse kan det annars bli mycket kostsamt. I vissa fall kräver universiteten eller landets myndigheter att du är rätt försäkrad eller att du åtminstone har en sjukvårdsförsäkring som täcker för grundläggande sjukvård i studielandet.

Här nedan är en översiktlig information om vad som gäller kring försäkringar vid utlandsstudier i olika länder, om obligatoriska sjukvårdsförsäkringar samt tips på försäkringar för utlandsstudier.

Observera att det alltid är ditt eget ansvar att se till att du är rätt försäkrad när du studerar utomlands.

Sjukvårdsförsäkringar utomlandsförsäkring studera utomlands

För utlandsstudier i vissa länder är det obligatoriskt att ha en sjukvårdsförsäkring som täcker för grundläggande sjukvård i studielandet, detta gäller bl.a för studier i Australien och USA.

Vad gäller kring sjukvårdsförsäkringar?

Om du skall studera inom EU/EES, i Schweiz eller Storbritannien

För dig som är medborgare i ett EU /EES land och skall studera inom EU och Storbritannien så krävs i regel inte någon särskild sjukvårdsförsäkring. Du har rätt till nödvändig vård i det land där du studerar genom EU-kortet.

Du har rätt till den offentliga vård som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem och betalar lika mycket i patientavgift för vården som invånarna i landet.

Om du skall studera i England, Storbritannien

Om du har betalat en avgift för sjukvårdskostnader (immigration health surcharge) i samband med din visumansökan så kan du ansöka om att få ersättning för avgiften.

Du kan hitta mer information om villkoren för ersättning och hur du ansöker om att få ersättning på brittiska myndigheternas webbsida uk.gov här

Om du skall studera i USA

De flesta amerikanska universitet kräver att du är försäkrad. Många college och universitet har egna sjukvårdsförsäkringar och studentförsäkringar som måste tecknas av internationella studenter, i regel i samband med att du skriver in dig som student på universitetet. Men ibland i samband med att de utfärdar ditt antagningsbesked och visumunderlag.

Alternativt kan universitetet kräva att du visar upp att du har en egen likvärdig försäkring.

OSHC – Om du skall studera i Australien

Du som skall studera i Australien måste ha en sjukvårdsförsäkring som gäller under hela studietiden.
Sjukvårdsförsäkringen är obligatorisk och heter OSHC – Overseas Student Health Cover.
OSHC tecknas i samband med att du ansöker om studentvisumet och tecknas för minst hela studietiden.

Du kan läsa mer om OSHC samt även få offerter och teckna OSHC här

Studera Utomlands Försäkring

Utöver skydd för grundläggande sjukvård är det viktigt med ett bra försäkringsskydd om du skulle råka ut för något annat oförutsett under din utlandsvistelse, precis på samma sätt som du har en hemförsäkring i ditt hemland eller en reseförsäkring när du är på resa. En olycka, skada eller annan oförutsedd händelse kan annars bli mycket kostsam.

Sjukdom, olycksfall och stöld är kanske de händelser man i första hand tänker på, men ansvarsskydd och rättskydd är viktiga om du skulle krävas på skadestånd, hamna i en rättstvist eller bli stämd och behöva juridisk hjälp.

Vad bör en försäkring för utlandsstudier täcka?

En försäkring när du skall studera utomlands bör täcka in skydd för sjukvård och olycksfall, egendomsskydd vid skador och stöld, rättsskydd och ansvarsskydd eller skadeståndsskydd och överfallsskydd. Många försäkringar täcker även hemtransport och outnyttjade terminsavgifter om du tvingas avbryta dina studier.

En försäkring för studier utomlands bör alltså inkludera

 • Olycksfallsskydd, sjukvårdskostnader och hemtransport
 • Ansvarsskydd och rättsskydd: om du blir skadeståndsskyldig eller behöver advokathjälp
 • Egendomsskydd för förlust av ägodelar t.ex genom stöld
 • Ersättning för outnyttjade terminsavgifter om du måste avbryta dina studier
 • Överfallsskydd, krishjälp, evakuering

Olika premier och priser beroende var du skall studera

Försäkringspremien varierar avsevärt beroende på i vilket land eller världsdel du skall studera.
I regel är det olika premier för studier i Europa, Nordamerika (USA & Kanada), samt övriga världen.

Aktiviteter, sport & äventyr när du studerar utomlands

Om du planerar att resa runt medan du studerar samt kanske också ägna dig åt äventyrliga aktiviteter eller sporter som bergsklättring eller fridykning, så bör du se till att din försäkring täcker in även detta.
De flesta försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar för sådana aktiviteter.

Vilken försäkring skall du välja för dina utlandsstudier?

Många försäkringsbolag har “studera utomlands försäkringar” eller studentförsäkringar som är speciellt utformade för studier utomlands. Dock kan villkor, omfattning, självrisknivåer och premien, alltså försäkringens pris, skilja sig avsevärt mellan de olika försäkringarna.

Det bästa är därför att ta en offert på flera olika försäkringar och jämföra dem. Tips på saker att överväga när du jämför:

 • Vad ingår? – Försäkringens villkor och omfattning
 • Hur ser självrisken ut?
 • Priset eller premien
 • Betalningsvillkoren, kan försäkringen betalas månadsvis eller måste du betala hela försäkringen direkt

STUDIN rekommenderar de vanligaste studera utomlands försäkringarna här nedan.

GOUDA

studera utomlands försäkring gouda

Försäkringsbolaget Gouda har en reseförsäkring Studera Utomlands som ger dig trygghet under din studietid.
Du får hjälp om du t.ex blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir rånad. Försäkringen gäller vid studier, examensarbete och för praktik under din studietid utomlands. Försäkringen gäller utan självrisk förutom när det gäller rättsskydd.

Läs mer på GOUDA om försäkringen samt beräkna pris eller teckna försäkringen

EUROPEISKA ERV

försäkring utlandsstudier europeiska

Försäkringsbolaget Europeiska ERV har över 100 års erfarenhet av reseförsäkringar och har två försäkringar som vi kan rekommendera, Reseförsäkring Student för den som ska studera utomlands och Reseförsäkring Bas för den som ska arbeta utomlands.

Reseförsäkring Student

Reseförsäkringen Student är en omfattande och prisvärd försäkring för dig som skall studera utomlands. Försäkringen tecknas för hela studieperioden, och skulle studietiden av någon anledning bli kortare så återbetalas återstående premie.

Försäkringen kan tecknas av personer som är upp till 45 år och stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa.
Försäkringen innehåller bland annat:

 • Ersättning vid sjukdom och olycksfall
 • Ersättning vid hemtransport
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd
 • Ersättning vid förlust av ägodelar
 • Ersättning vid outnyttjade kursavgifter/resekostnader

Läs mer på Europeiska om studentförsäkringen samt beräkna pris eller teckna försäkringen

Reseförsäkring Bas

Reseförsäkring Bas passar perfekt för dig som ska arbeta utomlands eller resa under en längre period. Du skräddarsyr din försäkring utifrån dina behov och önskemål. Ersättning vid sjukdom och olycksfall ingår alltid vid resor på över 45 dagar men kan även väljas som tillval från dag 1 (om detta inte ingår in din hemförsäkring). Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

Försäkringens grundskydd innehåller bland annat:

 • Ersättning vid missad avresa
 • Bagageförseningsersättning
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd
 • Ersättning vid personförsening
 • Självriskskydd för hem- och bilförsäkring
 • Självriskeliminering för fordon du hyr under resan
 • Vid resor längre än 45 dagar eller med tillvalet ”Sjukdom och olycksfall” ingår även hemtransport, läkekostnad inkl mediciner, sjukhusvistelser

Läs mer på Europeiska om reseförsäkringen samt beräkna pris eller teckna försäkringen

PROTRIP-WORLD

dr walter study abroad insurance

Tyska Dr-Walter är en ledande expert på försäkringar för utlandsvistelser och har i mer än 60 år tagit fram försäkringslösningar för internationella studenter, praktikanter, au pairer, utlandsstationerade och utvecklingsarbetare.

Dr-Walter erbjuder flera slags försäkringar för utlandsstudier bl.a Pro-trip world som är ett allsidigt försäkringsskydd för studenter, utbytesstudenter, praktikanter, high school exchange, work & travel, språkresor, volontärresor och andra resenärer.

Protrip-World

Protrip-World passar alla upp till 49 år och kan tas ut i upp till 24 månader. Till skillnad från andra försäkringar kan försäkringen tecknas under pågående resa eller utlandsvistelse.

Med Protrip-World kan du välja mellan internationell sjukförsäkring med eller utan självrisk. Vill du ha ett heltäckande allroundskydd kan du fylla på till ett rimligt pris och på så sätt få en allroundtäckning. Tilläggsförsäkringspaketen (Comfort eller Pluspaket) består av olycksfalls-, ansvars-, bagage- och assistansförsäkring.

Här kan du läsa mer om Protrip-World samt beräkna pris eller teckna försäkringen

CAREMED

caremed study abroad insurance

CareMed är ett tyskt försäkringsbolag specialiserat på försäkringar för utlandsstudier, ungdomsresor, work & travel, praktik och au pair utomlands.
CareMed erbjuder flera olika slags försäkringar och du kan själv skräddarsy vilka moment som skall ingå i försäkringen.

Här kan du läsa mer om CareMeds försäkringar samt beräkna pris eller teckna försäkring

OSHC Australien

Du som skall studera i Australien måste ha en sjukvårdsförsäkring som gäller under hela studietiden.
Sjukvårdsförsäkringen är obligatorisk och heter OSHC – Overseas Student Health Cover.
OSHC tecknas i samband med att du ansöker om studentvisumet och tecknas för minst hela studietiden.

Du kan läsa mer om OSHC samt även få offerter och teckna OSHC här

FAQ FÖRSÄKRINGAR

Behövs en försäkring för studier i Europa?

Ja, även om EU kortet täcker nödvändig sjukvård, alltså tillgång till offentlig sjukvård i EU, EES och Storbritannien måste du se till att du har ett grundskydd när det gäller egendom (stöld), rättsskydd och ansvarsskydd med mera.

Vad gäller EU kortet för?

EU-kortet är inte en reseförsäkring. EU kortet gäller för nödvändig sjukvård inom EU, EES och Storbritannien. Det ger rätt till samma statliga vård som landets invånare har och till samma patientavgifter. Hjälp som hemtransport, egendoms och rättsskydd ingår inte i EU-kortet.

När skall jag teckna försäkring för utlandsstudier?

I regel gäller att försäkringen skall tecknas från den dag du lämnar landet för att påbörja studier i ett annat land. Dessa villkor skiljer sig något mellan de olika försäkringsbolagen.

Går det att förlänga försäkringen?

Ja, du kan teckna försäkringen för en bestämd tid och sedan förlänga den om du fortsätter studierna. Det viktiga är att försäkringen inte löper ut så att du riskerar att bli oförsäkrad. Om du har varit oförsäkrad några dagar kan du behöva teckna försäkringen på nytt efter några karensdagar.

Jag befinner mig utomlands och är oförsäkrad, hur gör jag?

Om du sedan innan har haft en försäkring som löpt ut så brukar ditt försäkringsbolag kunna hjälpa dig. Det kan dock krävas en karensperiod samt ibland även en medicinsk undersökning.

Om du inte alls har varit försäkrad sedan innan kan det vara svårt att teckna en försäkring när du redan är utomlands. En försäkring för utlandsstudier som fungerar för detta är Dr Walter’s Protrip World.

Jag vill teckna OSHC för Australien, hur gör jag?

Du kan jämföra samtliga godkända OSCH försäkringar för Australien samt även teckna OSCH på denna länk OSCH – Australia.

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!