Vad är en Associate Degree

Vad är en Associate Degree?

Associate degree är en vanlig examen på college i USA. Här förklaras vad en Associate degree på college i USA är och vad examen innebär

Associate degree

En Associate eller Associate’s degree är en akademisk examen på grundnivå (undergraduate). Examen är vanligast i USA men förekommer även på college och universitet i bl.a Kanada och Australien.

Lite förenklat kan en Associate degree sägas utgöra de första två åren av en amerikansk Bachelor degree, kandidatexamen.

Associate degree är den vanliga examen på ett 2-årigt community college eller junior college men den finns även på specialiserade högskolor och vissa universitet.vad är en associate degree

Hur lång tid tar det att genomföra en Associate degree?

En Associate degree innebär att du tar minst 60 credits (amerikanska högskolepoäng) vilket innebär minst 2 års studier på heltid.

Under en normal termin i USA tar du kurser som är värda mellan 12- 15 credits eller units.

Varför studera till en Associate degree?

För många studenter är en Associate degree det första steget mot en amerikansk Bachelors degree, för andra studenter är det en examen i sig, som förbättrar anställningsmöjligheterna jämfört med att bara ha en gymnasieexamen.

Olika former av Associate degrees

Det går att studera till en associate degree inom de flesta ämnesområden. Examensbenämningarna varierar beroende på ämne och inriktning. Vanligast är:

 • AA (Associate of Arts) för t.ex humanistiska, konstnärliga och samhällsinriktade studier
 • AS (Associate of Science) för tekniska och (natur)vetenskapliga inriktningar

En Associate degree for transfer innebär att examen är utformad för att kunna studera vidare till bachelor examen på ett universitet USA

Yrkesinriktade Associate degrees

På flera college finns även yrkesinriktade Associate degrees. Dessa kallas vanligtvis AAA (Associate of Applied Arts) eller AAS (Associate of Applied Science).

Applied, tillämpad, innebär att programmen är praktiskt inriktade mot ett specifikt bransch- eller yrkesområde och inte syftar till fortsatta studier på universitet.

Vad innebär det att göra en transfer till universitet?

Många väljer att läsa till en Associate degree på college för att sedan göra en transfer (flytta över) till ett amerikanskt universitet och där slutföra en amerikansk Bachelors degree.

Vid en transfer startar du på tredje året på universitetets 4 åriga bachelor program och studerar alltså ytterligare 2 år.

Det finns ett flertal goda skäl att välja en Associate degree som första steget mot en Bachelors degree:

 • Det är lättare att bli antagen till en Associate degree
 • Kostnaderna är betydligt lägre – undervisningsavgiften är överkomlig
 • Övergången till populära universitet är smidig genom sk. transferavtal

Hur fungerar det att göra transfer till universitet?

Att överföra credits (högskolepoäng) från en Associate degree till en Bachelor degree i USA är normalt mycket enkelt. Om dina credits är relevanta och accepteras av universitetet som erbjuder kandidatexamen kan du överföra dem och påbörja ett kandidatprogram på år 3.

De olika universiteten kan dock ha skilda krav på vilka kurser och vilken slags sk general education som bör ingå i din Associate degree för att du skall kunna flytta över till kandidatprogrammet.

De flesta community college har transferavtal med de mest populära universiteten i närområdet.

Fördelar med en Associate degree på college i USA

 • Lägre antagningskrav – lättare att komma in
 • Lägre undervisningsavgifter än på ett amerikanskt universitet
 • Smidigt steg mot en amerikansk bachelor degree

Nackdelar med en Associate degree på college i USA

 • Examensformen är främst gångbar i det amerikanska utbildningssystemet
 • Om du studerar till en Associate degree for transfer kommer du att behöva ta kurser i general education. Dessa kurser kan i regel inte tillgodoräknas i universitetets- eller högskoleutbildningar utanför USA

Några college där du kan läsa till en Associate degree i USA med STUDIN

Kontakta gärna STUDIN om du vill veta mer om examen på universitet utomlands!

Boka studievägledning

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!