Juridik & Säkerhetsutbildningar

Studera juridik, kriminologi, kriminalteknik, forensisk vetenskap eller säkerhetsutbildning utomlands. Utbildning till kandidatexamen, master eller kurser 1 termin 

Utbildningar i juridik, kriminologi, forensisk vetenskap & säkerhetsutsbildningar

Utbildningar inom ämnesområdet juridik och säkerhet täcker bl.a

 • Juridik & juristutbildningar
 • Kriminologi
 • Forensik & Kriminalteknik
 • IT Forensik & Digital Forensik
 • Säkerhetsutbildningar & Security Management

juridik och säkerhetsutbildningar

Kurser i juridik & juristutbildningar

Juridik tillhör ett av de mest populära och prestigefyllda ämnesområdena att studera. Kunskaper i juridik väger tungt och är användbara i de flesta yrkesroller och karriärvägar. Med en juristutbildning kan du arbeta i kvalificerade roller i en rad sektorer och branscher, inte bara som jurist.

Kurser i juridik ingår också i ett flertal utbildningar; oavsett om du vill studera till journalist, ekonom eller marknadsförare så kommer du att studera juridik i någon form.

På högskolor, universitet och college utomlands ges alltifrån hela juristutbildningar till kurser i juridiska ämnesområden som t.ex internationell rätt, handelsrätt eller avtalsrätt. På universitet och college i bl.a USA kan du studera inom t.ex Legal Studies.

Med en examen i juridik kan du arbeta som jurist men studierna kan även leda vidare till en rad andra spännande yrkeskarriärer. Du som studerar juristprogrammet på ett universitet idag kan med fördel studera kurser i juridik under en termin med utlandsstudier.

Kurser i kriminologi & utbildningar till kriminolog

Brott och brottslighet är ett av samtidens mest pressande och viktiga samhällsproblem. Avancerade kompetenser inom brottsbekämpning och brottsförebyggande efterfrågas alltmer i vårt samhälle. Utbildningar i kriminologi eller inom Criminal Justice, kriminalpolitik och straffrätt, ger dig förutsättningar för att kunna spela en roll och hantera ett av samtidens viktigaste samhällsproblem.

På högskolor, universitet och college utomlands kan du studera kurser i kriminologi och relaterade ämnesområden inom t.ex Criminal Justice eller studera en hel utbildning till examen: kandidat eller master i Kriminologi, Criminology.

Kurser & utbildningar i Forensisk vetenskap & kriminalteknik

Utbildningar i Forensisk vetenskap kan täcka en rad vitt skilda områden som rör kriminalteknik, brottsundersökning, brottsutredning men även förebyggande brottsbekämpning. Tidigare benämndes ämnesområdena oftast rättsmedicin, rättspsykologi etc. På engelska är det vanliga namnet Forensics eller Forensic Science. Du kan studera till exempel Forensic Psychology men även t.ex Computer Forensics eller Digital Forensics. Med en utbildning i Forensisk vetenskap förvärvar du kunskaper och förutsättningar för att kunna utreda och efterforska brott. Kompetenser inom forensisk vetenskap är essentiella även inom brottsbekämpande och brottsprevention varför området till sin natur ligger nära utbildningar i kriminologi.

På högskolor, universitet och college utomlands finns en rad utbildningar i Forensics, både på grundnivå (kandidat/bachelor) och avancerad nivå, master. På flera skolor finns även möjlighet att studera kurser i Criminal Justice, Forensics och relaterade ämnesområden under en termin med utlandsstudier.

Säkerhetsutbildningar

Hotbilderna i vårt samhälle är föränderliga och med den snabba digitaliseringen och globaliseringen ökar behovet av specialistkompetenser inom skydd och försvar av alltifrån IT säkerhet, IT system (cyber security) till fysiska säkerhetssystem, riskhantering och riskbedömning. Utbildningar inom säkerhet, security på högskolenivå finns på flera universitet och högskolor utomlands. Utbildningar i Security Management och riskhantering ger dig kompetenser för att kunna arbeta med säkerhet och skydd i en ledande roll, t.ex som säkerhetschef i en organisation eller ett företag. STUDIN samarbetar med flera universitet som är världsledande och ligger i framkant inom området.

FLEXIBLA UTBILDNINGSALTERNATIV

 • Universitets & högskoleexamen: kandidat / bachelor
  3-4 år beroende på utbildningsland på högskola eller universitet
 • Master
  1 – 2 års avancerade studier för dig som har en kandidatexamen
 • Kurser
  fristående kurser under en termin med utlandsstudier (study abroad) som en del av en pågående utbildning eller för att prova på högskolestudier efter gymnasiet
 • Foundation year
  Ett basår förbereder dig för universitetsprogram

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ EN UTBILDNING UTOMLANDS

För att bli antagen krävs vanligtvis högskoleförberedande gymnasieexamen. En yrkesexamen eller ett studiebevis kan fungera på vissa skolor. Urval är inte enbart baserat på betyg. Ett personligt brev, en akademisk referens t.ex en lärare, eller en intervju med skolan kan vara en del i urvalsprocessen.  STUDIN vägleder dig i samband med ansökan.

HITTA RÄTT UTBILDNING I JURIDIK & SÄKERHET

Med STUDIN kan du studera på internationellt välkända skolor och universitet med erkända utbildningar i hela världen. När du kontaktar oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar just dig!

STUDIN:s tjänst är helt kostnadsfri


Studera Juridik & Säkerhet med STUDIN på: