Samhälls- och Beteendevetenskap

Samhälls- och beteendevetenskapsutbildningar. Studera samhällsvetenskap & beteendevetenskap på universitet utomlands.
Kandidatexamen, master & kurser 1 termin

Utbildningar i samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Studera beteendevetenskap och samhällsvetenskap på universitet utomlands.

Samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga utbildningar undersöker människan och samhället. Du studerar mänskligt beteende ur en rad olika perspektiv: kulturella, biologiska, samhälleliga och sociala.

De flesta utbildningar inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap är breda, generella och tvärvetenskapliga.

Samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar

En utbildning inom beteendevetenskap eller till samhällsvetare ger dig möjlighet att arbeta inom allt från stat, kommun och myndigheter till internationella organisationer eller i företag. Möjliga yrken och yrkesområden beror på vad du väljer för inriktning på dina studier.

Som beteendevetare kan du bland annat arbeta direkt med människor genom rådgivning, behandling eller utredning som t.ex psykolog, socionom, konsulent, kurator, handläggare eller utredare. Du kan även arbeta med organisationsutveckling, personal- och kompetensförsörjning och HR.

Som samhällsvetare kan du arbeta med allt från samhällsplanering, till utredning och omvärldsanalys inom kommunikation, information eller ekonomi och marknadsföring.

Utbildningar inom beteendevetenskap

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Pedagogik
 • Kognitionsvetenskap
 • Socialpsykologi
 • Socialantropologi  

Utbildningar inom samhällsvetenskap

 • Ekonomi och nationalekonomi, Economics
 • Statsvetenskap, Political Science
 • Internationella relationer
 • Freds och konfliktkunskap 

samhälls- och beteendevetenskapsutbildningar

Kurser i psykologi & psykologutbildningar

Psykologi är ett brett och populärt ämnesområde. Kunskaper och kompetenser inom psykologi är gångbara i de flesta karriärvägar och yrkesval.

Psykologi är vetenskapen om mänskligt beteende, tankar, handlingar, interaktioner och reaktioner och känslor. Psykologin studerar människan både som biologisk varelse och som social varelse.

Kompetens och kunskaper inom psykologi efterfrågas och används i alla delar av samhället, bl.a inom hälsa- och vård, näringsliv, företag och arbetsliv, skola, utbildning och i idrottsvärlden.
På högskolor, universitet och college utomlands ges alltifrån hela psykologprogram till kurser i psykologi.
En examen i psykologi förbereder dig för vidare studier och träning inför att bli psykolog men en examen i psykologi kan även leda vidare till en rad andra spännande yrkeskarriärer.

Utbildningar & kurser i sociologi

Sociologi handlar om samspelet mellan människor och det samhälle som vi skapar. Om du vill arbeta med viktiga samhällsfrågor som miljö- och klimatproblem, migration, främlingsfientlighet, social orättvisa, kriminalitet, globalisering eller psykisk och social ohälsa kan en utbildning i sociologi vara något för dig.

Sociologi är brett och tvärvetenskapligt ämnesområde som blivit alltmer populärt att studera. En sociologiutbildning ger dig metoder, verktyg och den kritiskt analytiska förmåga som krävs för att kunna vara med påverka samhällsfrågor och de utmaningar dagens samhälle står inför. 

Socionomprogram och kurser i Socialt arbete, Social Work

Vill du arbeta med att förändra och förbättra människors liv? Socialt arbete handlar om att förstå och sträva efter att förbättra människors liv i samhället. Socionomprogram eller en examen i Socialt arbete eller Social Work och Welfare förbereder dig för socialt arbete och sociala yrkesområden.

I en socionomutbildning studerar du alltifrån juridik till psykologi, sociologi, samhällsvetenskap och personal- eller organisationsfrågor. Inom socialt arbete kan du arbeta både i offentlig sektor, i organisationer och privata företag med allt från stöd och rådgivning till planering och styrning av resurser och tjänster inom t.ex vård, skola, omsorg.

FLEXIBLA UTBILDNINGSALTERNATIV

 • Universitets & högskoleexamen: kandidat / bachelor
  3-4 år beroende på utbildningsland på högskola eller universitet
 • Master
  1 – 2 års avancerade studier för dig som har en kandidatexamen
 • Kurser
  fristående kurser under en termin med utlandsstudier (study abroad) som en del av en pågående utbildning eller för att prova på högskolestudier efter gymnasiet
 • Foundation year
  Ett basår förbereder dig för universitetsprogram

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ EN UTBILDNING UTOMLANDS

För att bli antagen krävs vanligtvis högskoleförberedande gymnasieexamen. En yrkesexamen eller ett studiebevis kan fungera på vissa skolor. Urval är inte enbart baserat på betyg. Ett personligt brev, en akademisk referens t.ex en lärare, eller en intervju med skolan kan vara en del i urvalsprocessen.  STUDIN vägleder dig i samband med ansökan.

HITTA RÄTT UTBILDNING I SAMHÄLLSVETENSKAP & BETEENDEVETENSKAP

Med STUDIN kan du studera på internationellt välkända skolor och universitet med erkända utbildningar i hela världen. När du kontaktar oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar just dig!

STUDIN:s tjänst är helt kostnadsfri


Studera Samhälls- & Beteendevetenskap med STUDIN på: