Engineering – Teknik

Engineering – teknik & ingenjörsutbildning på universitet utomlands. Kurser i engineering en termin utomlands. Ingenjörsexamen & master. Civil Engineering

Utbildningar i teknik – Engineering

Teknik är ett mycket stort ämnesområde och inom teknik finns det mängder av grenar och ämnesområden och olika slags inriktningar med specialiserade utbildningar.

Tekniska utbildningar finns på alla nivåer, från yh utbildningar till kandidat-, master- och doktor eller forskarutbildningar på tekniska högskolor.

Du kan bl.a studera till en ingenjörsexamen, t.ex civilingenjör, eller till en kandidat/ bachelors degree eller masterexamen eller på högre nivå till teknologie doktor (Phd).

Mängden av ämnesområden inom teknik och ingenjörsvetenskaper är nästan oöverskådlig.

Efterfrågan på kompetenta medarbetare med en teknisk utbildning eller en examen i teknik är alltid stor inom i stort sett alla branscher…

Oavsett vilken inriktning du väljer så kommer du att ha en mängd olika möjligheter till en spännande och kreativ yrkeskarriär.

Ingenjörsexamen, Civilingenjör

Yrkesexamina inom ingenjörsområdet, som t.ex. civilingenjör, högskoleingenjör etc. varierar mellan olika länder. Men de olika yrkesrollerna du kan arbeta inom med en ingenjörsexamen är dock sällan reglerade. Det är din framtida arbetsgivare som bedömer om du är kvalificerad för arbetet.

Att studera teknik utomlands – engineering

Utbildningar inom teknik och ingenjörsutbildningar utomlands är vanligtvis upplagda så att du studerar till en Bachelors degree på 3-4 år och sedan kan välja att studera vidare till en Masters degree på 1-2 år.

På vissa universitet och högskolor är ingenjörsutbildningarna integrerade, vilket innebär att du direkt påbörjar en 4-5 årig masterutbildning.

Att studera 1-2 terminer inom teknik & engineering utomlands

De flesta ingenjörsutbildningar och andra program inom teknik brukar erbjuda minst en utbytestermin på ett universitet utomlands.

Om du inte vill göra utbytesterminen genom din högskolas utbytesavtal (som ofta är ganska begränsat avseende både platser och länder) kan du göra det på egen hand som freemover. (länk).

STUDIN hjälper dig som vill studera en termin utomlands under ditt pågående program.

Du väljer kurser inom relevanta tekniska ämnesområden och kan i förväg få klart från din högskola att kurserna kommer att ingå i din examen.

Teknik & ingenjörsutbildningar

Mängden av ämnesområden inom teknik och ingenjörsvetenskaper är nästan oöverskådlig.

Du kan studera bl.a

 • Flygteknik (aeronautics)
 • Sjöfartsteknik, marinteknik
 • Logistik och transportteknik
 • Maskinteknik
 • Automation, automationsteknik
 • Industriteknik
 • Processteknik
 • Mekatronik
 • Elektroteknik och elektronik
 • Datateknik
 • IT, informationsteknik
 • Kommunikationsteknik
 • Systemteknik
 • Säkerhetsteknik
 • Teknisk fysik
 • Bioteknik
 • Nanoteknik
 • Kemiteknik
 • Petroleumteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Miljöteknik
 • Ekosystemteknik
 • Brandteknik
 • Medicinteknik
 • Byggnadsteknik, byggteknik
 • Arkitekturteknik
 • Teknisk design
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Järnvägsteknik
 • Väg-, vatten och trafikteknik
 • Produktionsteknik
 • Industriell ekonomi etc…

engineering tekniska utbildningar utomlands

Att studera engineering utomlands

Tekniska utbildningar finns på universitet, tekniska högskolor samt även på college och yrkeshögskolor i hela världen. STUDIN samarbetar dessutom med flera tekniska högskolor som där det erbjuds en rad spännande specialistutbildningar.

Studera en hel utbildning till ingenjörsexamen

En ingenjörsutbildning på universitet eller högskola är vanligtvis 3-4 år och leder till ingenjörsexamen (BEng, Bachelor of Science in Engineering).

På många högskolor och universitet utomlands ges möjlighet till praktik eller internship i samband med utbildningen.

Masterprogram i Engineering

Masterprogram inom teknik och engineering är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland och inriktning, och leder till en Master of Science in Engineering (MEng, MScEng)

Studera kurser i teknik och tekniska ämnesområden en termin utomlands

Om du studerar på ett ingenjörsprogram idag kan du välja att studera fristående kurser under en termin med utlandsstudier. Om du inte vill göra utbytesterminen genom din högskolas utbytesavtal (som ofta är ganska begränsat avseende både platser och länder) kan du göra det på egen hand som freemover. (länk).

Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

STUDIN hjälper dig med detta.

YH utbildningar i teknik på college

Du kan även studera en teknisk utbildning på college eller på en yrkeshögskola utomlands. De 1 eller 2 åriga utbildningarna kan vanligtvis byggas vidare till en ingenjörsexamen.

Internationell utbildning inom teknik & engineering

STUDIN samarbetar med universitet, högskolor, colleges och yh skolor i hela världen. Tekniska utbildningar och ingenjörsprogram är till sin natur internationella och ämnesområdet kan med fördel studeras utomlands.

Du får en utbildning som fungerar över hela världen samtidigt som du får värdefulla erfarenheter och möjligheten att bygga upp ett internationellt nätverk.

FLEXIBLA UTBILDNINGSALTERNATIV

 • Högskoleingenjör: kandidat / bachelor
  3-4 år beroende på utbildningsland på högskola eller universitet
 • Master in Engineering
  1 – 2 års avancerade studier för dig som har en kandidatexamen
 • Kurser i teknik
  fristående kurser under en termin med utlandsstudier (study abroad) som en del av en pågående utbildning
 • Associate degree & diplom
  1-2 åriga yh utbildningar & teknisk utbildning på college
 • Foundation year
  Ett tekniskt basår förbereder dig för universitetsprogram

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ EN UTBILDNING UTOMLANDS

För att bli antagen krävs vanligtvis högskoleförberedande gymnasieexamen. En yrkesexamen eller ett studiebevis kan fungera på vissa skolor. Urval är inte enbart baserat på betyg. Ett personligt brev, en akademisk referens t.ex en lärare, eller en intervju med skolan kan vara en del i urvalsprocessen.

STUDIN vägleder dig i samband med ansökan.

HITTA RÄTT UTBILDNING I TEKNIK & ENGINEERING

Med STUDIN kan du studera på internationellt välkända skolor och universitet med erkända utbildningar i hela världen. När du kontaktar oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar just dig!

STUDIN:s tjänst är helt kostnadsfri


Studera Teknik & Engineering med STUDIN på: