Ingenjörsutbildning

Engineering – ingenjörsutbildning utomlands. Ingenjörsexamen, Civilingenjör & Högskoleingenjör på universitet utomlands. Examensprogram & utlandsterminer.

Studera till ingenjör på universitet och teknisk högskola utomlands.

Utbildning till ingenjör

Med en ingenjörsexamen kan du arbeta inom en stor bredd av olika branscher med fokus på teknik. Engineering eller ingenjörsvetenskap innebär den praktiska tillämpningen av matematik och naturvetenskaper för att utveckla, konstruera och designa system, processer, produkter, material, byggnationer, maskiner och infrastruktur i stor skala såväl som på mindre nivå.

Studera till ingenjör utomlands

Engineering är ett mycket brett område och det finns en rad olika underdiscipliner eller ingenjörsgrenar som t.ex

 • flyg- och rymdteknik
 • kemiteknik
 • byggteknik
 • elektroteknik
 • maskinteknik
 • teknisk fysik
 • datateknik
 • medicinsk teknik
 • mekatronik
 • medieteknik
 • bioteknik
 • miljöteknik etc.

Program inom engineering finns på alla nivåer – från yrkeshögskolor och college till ingenjörsexamen på tekniska högskolor och universitet utomlands.

Ingenjörsexamen, Civilingenjör

Yrkesexamina inom ingenjörsområdet, som t.ex. civilingenjör och högskoleingenjör varierar mellan olika länder men raden av olika yrkesroller du kan arbeta inom med en ingenjörsexamen är sällan reglerade.

Det är den framtida arbetsgivaren som bedömer dina kvalifikationer för yrkesutövandet. I vissa länder kan du behöva ansöka om att bli en chartered eller professional engineer.

Vad är Civil Engineering?

Civil Engineering vid universitet och högskolor utomlands brukar vanligtvis innebära en ingenjörsutbildning som är inriktad mot infrastrukturprojekt: väg- och vattenbyggnadsteknik, samhällsbyggnadsteknik, byggteknik, trafik- och järnvägsteknik etc.

Du lär dig att designa, konstruera och underhålla infrastruktur, allt från byggnader, broar, vägar till andra infrastrukturprojekt.

Studera Engineering utomlands

Ingenjörsutbildningar inriktade på alla andra teknikområden eller ingenjörsgrenar som t.ex teknisk fysik, datateknik och IT, maskinteknik, bioteknik, elektroteknik etc benämns istället efter sitt respektive ämnesområde t.ex (BEng) Bachelor of Science in Software Engineering eller (MEng) Master of Science in Engineering Physics (teknisk fysik) etc.

Högskoleingenjör – Bachelor of Science in Engineering

Ett kandidatprogram inom engineering är vanligtvis på 3-4 år och leder till en Bachelor of Science Degree (BEng, BScEng) i ämnesområdet. Kandidatprogrammen motsvarar vanligtvis en utbildning till högskoleingenjör.

Praktik i form av arbetsplatsplaceringar kan vara integrerade i ingenjörsutbildningen men ofta erbjuds även möjligheten till ett placement year, du gör ett internship innan sista året och tar sedan examen med ökade möjligheter på arbetsmarknaden.

Master in Engineering

Efter ingenjörsprogrammet kan du fortsätta 1-2 år och genomföra en master i engineering, Master of Science Degree in Engineering (MEng, MScEng)

På vissa universitet och högskolor är ingenjörsutbildningarna integrerade, vilket innebär att du direkt påbörjar den 4-5 årig masterutbildningen.

Att studera 1-2 terminer inom engineering utomlands

De flesta ingenjörsutbildningar och andra kandidatprogram inom teknik brukar erbjuda minst en utbytestermin på ett universitet utomlands.

Om du inte vill göra den genom din högskolas utbytesavtal (som ofta är begränsat) kan du göra det på egen hand som freemover. (länk)

Du väljer kurser inom relevanta tekniska ämnesområden och kan i förväg få klart från din högskola att kurserna kommer att ingå i din examen.

STUDIN hjälper dig som vill studera en termin utomlands under ditt pågående examensprogram.

Exempel på inriktningar och utbildningar inom Engineering

 • Aerospace Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Biomolecular Engineering
 • Chemical and Materials Engineering
 • Electrical Engineering
 • Electronic Engineering
 • Environmental Engineering
 • Marine Engineering
 • Power and Energy Engineering
 • Chemical Engineering
 • Engineering Physics
 • Medical Engineering
 • Materials Engineering
 • Molecular Engineering
 • Process Engineering
 • Petroleum Engineering
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Geotechnical Engineering
 • Structural Engineering
 • Computer Engineering
 • Software Engineering
 • Security Engineering
 • Optical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Energy Engineering
 • Web Engineering
 • IT Engineering
 • Mechatronics Engineering
 • Industrial Engineering
 • Information Engineering

Att jobba som ingenjörstudera engineering ingenjorsutbildning utomlands

Ingenjörsyrket är mycket internationellt, så en ingenjörsutbildning utomlands har många fördelar. Som ingenjör kan du jobba i en mängd olika branscher och yrkesroller och inom bredd av olika områden.

Yrkesrollerna är kreativa, spännande och utvecklande. Med en högre ingenjörsexamen och några års arbetslivserfarenhet är det vanligt att ingenjörer innehar ledande befattningar i organisationer.

YH utbildningar och utbildningar på college

Du kan även studera engineering på ett college eller på en yrkeshögskola utomlands. De 1 eller 2 åriga utbildningarna kan ofta byggas vidare till en kandidatexamen.

Tekniskt basår – Science and Engineering Foundation Year

På flera universitet finns möjlighet att studera ett tekniskt basår förbereder dig för ingenjörsprogrammet. Under det tekniska basåret utvecklas du i bl.a matematik, fysik, kemi, teknik eller biovetenskap och har möjlighet att utforska de olika ämnesområdena inom engineering för att hitta det du vill studera vidare inom.

Utvalda skolor med ingenjörsutbildningar