Medicin- och vårdutbildningar

Medicin & vårdutbildning utomlands. Utbildningar till läkare, tandläkare, sjuksköterska, apotekare, fysioterapeut på universitet.
Yrkesutbildningar i vård & hälsa

Medicin- och vårdutbildningar utomlands

Studera inom medicin, vård, hälsa och omsorg på universitet utomlands.

Att studera till läkare och andra medicinska utbildningar som till tandläkare, veterinär eller apotekare har alltid varit populärt och eftertraktat. I Sverige är utbildningsplatserna till de fåtal medicinska högskolorna begränsade vilket gör det mycket svårt att komma in på t.ex läkarprogrammet eller på en populär utbildning som djursjukskötarprogrammet på SLU.

På medicinska universitet och högskolor utomlands är möjligheten att komma in större eftersom utbildningsplatserna är fler. De regleras inte i samma utsträckning av statlig finansiering.

Populära medicin- och vårdutbildningar

 • Studera till läkare: läkarutbildning eller läkarprogram
 • Studera till tandläkare: tandläkarutbildning eller tandläkarprogram
 • Studera till veterinär: veterinärutbildning eller veterinärprogram
 • Studera till apotekare: apotekarprogrammet
 • Studera till sjuksköterska: sjuksköterskeprogram
 • Studera till fysioterapeut: fysioterapeutprogram
 • Studera till djursjuksskötare: djursjukskötarprogram

medicin- och vårdutbildningar

Att studera till ett legitimationsyrke utomlands

De flesta yrken inom medicin, vård och hälsa är reglerade yrken som kräver legitimation. Reglerna, samt vilka yrken som är reglerade, skiljer sig från land till land. Du bör därför i förväg undersöka vad som gäller när du studerar till ett legitimationsyrke inom vård och medicin eller en yrkesutbildning i hälso- och sjukvård utomlands. Du kan t.ex behöva komplettera din utbildning med extra kurser i något ämnesområde innan du kan ansöka om legitimation i Sverige.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation för hälso- och sjukvårdsyrken i Sverige och Jordbruksverket är ansvarig myndighet för djurhälsovårdsyrken.

Studera medicin – Läkarutbildningar i EU

Läkarutbildningar och utbildningarna till bl.a tandläkare och veterinär på medicinska universitet i t.ex Polen, Litauen och Lettland är godkända i hela EU och EES. Du behöver alltså inte komplettera med några kurser utan kan direkt ansöka om läkarlegitimation i Sverige eller det land du avser arbeta i.

Att studera till läkare i USA

Vägen till en medicinsk doktorsexamen eller läkarexamen i USA, Kanada och Australien skiljer sig avsevärt från en läkarutbildning i Sverige och Europa. I USA krävs att du har minst en fyraårig grundutbildning, Bachelor degree, från ett amerikansk universitet eller college för att kunna ansöka till Medical School. För inträde till Medical School krävs sedan ett antal tester. Läkarutbildningen på en amerikansk Medical School varar i 4-5 år.

I Australien finns både ett system med hela grundutbildningar till läkare och möjlighet att studera vid Medical School efter en naturvetenskaplig kandidatexamen. Urval sker genom omfattande inträdestest, precis som i USA, i båda varianterna.

Eftersom läkarutbildningen i USA är längre och mer kostsam än i Europa har amerikanska studenter börjat söka sig till medicinska universitet i bl.a Polen och Ungern som utvecklat läkarutbildningar som är godkända i USA.

Utbildningar inom vård

Att studera till sjuksköterska utomlands är efterfrågat och sjuksköterska är ett av de yrken som det kommer att finnas ett mycket stort behov av i hela världen i framtiden. Sjuksköterskeprogram och sjuksköterskeutbildningar varierar från land till land. I EU är en sjuksköterskeutbildning en treårig kandidatutbildning.

Att studera till veterinär utomlands och veterinärutbildningar finns på flera veterinärmedicinska universitet och högskolor utomlands. 

Utbildningar till fysioterapeut har också blivit alltmer populära och fysioterapeutprogram finns på en rad högskolor och universitet i bl.a Europa, Storbritannien, Australien och USA.

FLEXIBLA UTBILDNINGSALTERNATIV

 • Universitets & högskoleexamen: kandidat / bachelor
  3-4 år beroende på utbildningsland på högskola eller universitet
 • Master
  1 – 2 års avancerade studier för dig som har en kandidatexamen
 • Kurser
  fristående kurser under en termin med utlandsstudier (study abroad) som en del av en pågående utbildning eller för att prova på högskolestudier efter gymnasiet
 • Foundation year
  Ett basår förbereder dig för universitetsprogram

VAD KRÄVS FÖR ATT KOMMA IN PÅ EN UTBILDNING UTOMLANDS

För att bli antagen krävs vanligtvis högskoleförberedande gymnasieexamen. Urval är inte enbart baserat på betyg. Ett personligt brev, en akademisk referens t.ex en lärare, eller en intervju med skolan kan vara en del i urvalsprocessen. Till läkarutbildningar och utbildningar till tandläkare och veterinär görs ofta ett antagningstest. STUDIN vägleder dig i samband med ansökan.

HITTA RÄTT UTBILDNING I MEDICIN, HÄLSA & VÅRD

Med STUDIN kan du studera på internationellt välkända skolor och universitet med erkända utbildningar i hela världen. När du kontaktar oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar just dig!

STUDIN:s tjänst är helt kostnadsfri


Studera en medicin- och vårdutbildning med STUDIN på: