Certifieringar och miljöpolicy

Ett auktoriserat utbildningsföretag

STUDIN är medlem av SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag som garanterar vår yrkesskicklighet och goda kvalitet.

Vi är även medlemmar av de viktigaste branschorganisationerna som utvärderar och organiserar universitet, skolor, studentrekryterare och studieförmedlingar internationellt.

STUDIN har ställd resegaranti till Kammarkollegiet.

Vår miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser. Vi arbetar med att ständigt bli bättre i vårt eget miljöarbete och strävar efter att samarbeta med organisationer som har ett tydligt och progressivt miljömål.

auktoriserat företag

auktoriserad utbildare

 

 

ialc-logo

kammarkollegiet

shadows-logo-europe

 

studera engelska australien