CSN och finansiering

A LEARNING EXPERIENCE

 

Här nedan finner du förenklad information om studiemedel från CSN vid utlandsstudier på universitet, colleges och språkskolor. Läs även om andra sätt att finansiera utlandsstudier.

Studiemedel från CSN

Du som ska studera utomlands genom oss kan söka studiemedel från CSN – en fantastisk möjlighet.

CSN:s nya regler för studier utomlands är mycket förmånliga. Du kan nu låna för studieavgifter till utbildningar på högskolor och universitet där terminsavgiften är högre.

Du kan nu dessutom studera språk på språkskolor i hela världen i upp till 2 år utan att det påverkar din kvot för studier på universitet och högskola!

Det är viktigt att du känner till CSN:s regler. När du söker genom oss hjälper vi dig att förstå hur det fungerar.

Nästan alla som studerar utomlands med oss väljer att finansiera sina studier med lån och bidrag från CSN.

Vi rådger kring CSN lån och ansökan om studielån men det är endast CSN själva som fattar beslut och som kan ge dig exakt information i samband med din CSN ansökan.

Här nedan är en förenklad överblick av CSN:s lånebelopp för studier utomlands. För exakt gällande regler kontakta CSN.

Du kan låna för:

Lån för uppehälle

12 284 SEK/ månad

Består av ett studiebidrag, ett studielån och ett merkostnadslån för utlandsstudier. Beloppen är samma oavsett vilket land du ska studera i och vad du skall studera.

Räkneexempel:
Studiebidrag per vecka SEK 707
Studielån per vecka SEK 1 780
Merkostnadslån för utlandsstudier per vecka SEK 556
Totalt per vecka SEK 3 043

Höjning av prisbasbelopp för 2017 ger ytterligare 112 SEK i bidrag och lån
Totalt per månad (4 veckor x SEK 3 043) SEK 12 284

Utbetalning:

Detta lån utbetalas vanligtvis en gång i månaden. Din första utbetalning görs i samband med terminsstarten och sedan kommer du att få pengarna runt den 25:e varje månad.

Maximal tid du kan låna för:

max 240 veckor för eftergymnasiala studier på universitet och högskolor

max 80 veckor för gymnasiala studier på t.ex språkskolor

Du kan alltså studera på universitet under cirka 6 år och dessutom på språkskolor i nästan 2 år.

Lån för undervisningsavgift

Du har ett maxbelopp (lånepott) för undervisningsavgifter som du kan fördela under hela din studietid utomlands.

Detta innebär att du kan ha möjlighet att låna till hela undervisningsavgiften om du ska gå en utbildning med hög terminsavgift under ett begränsat antal terminer.

Om du ska du gå en längre utbildning kan du fördela dina uttag under utbildningstiden.

Maxbeloppet för studier på eftergymnasial nivå/universitet och högskolor i hela världen:

344 064 SEK (2017)

Maxbeloppet för studier på gymnasial nivå/t.ex språkskolor i hela världen:

114 688 SEK (2017)

De två lånepotterna är separerade. Du kan alltså låna  114 688 för kurser på språkskolor och ändå ha kvar hela din lånepott för studier på universitet.

Detta är bra för dig som t.ex vill läsa en språkkurs som förbereder dig för studier på universitet utomlands.

Lånebeloppen är beroende av vad du tidigare studerat och hur du tidigare använt dig av CSN. Därför skall du alltid kontakta CSN för ett besked om vad just du är berättigad att låna till.

Utbetalning av lånet för studieavgiften:

Om du kan visa att du behöver betala undervisningsavgiften per termin kommer CSN att betala ut det merkostnadslånet i förskott en gång per termin, innan terminsstart.

Lån för resor och försäkring:

Du kan låna för en flygresa T/R till studieorten per kalenderhalvår samt till försäkring under hela studietiden:

Se resebelopp beroende på land

Se beloppen för försäkringar

Det är viktigt att du läser på noga om vilka regler som gäller. Läs mer på CSN:s hemsida eller kontakta oss om du har frågor eller funderingar om hur du kan använda din pott.

All information baseras på CSN:s information 2015-06-08

För mer information läs på CSN:s sida här

När söker jag studiemedel?

Du bör söka studiemedel i god tid, men tänk på att det inte kan beviljas förrän CSN har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked från skolan.

Hur söker jag studiemedel?

När du har anmält dig och blivit antagen till en utbildning skickar vi dig antagningsbeviset. Detta skickar du in till CSN. Du ansöker online på CSN:s hemsida. Tänk på att det tar ett tag för CSN att behandla din ansökan så det är bra att vara ute i god tid.

Vid ansökan till vissa utbildningar måste du skaffa CSN:s intyg om studiefinansiering redan i samband med ansökan till skolan.

Detta intyg ansöker du om genom att sända in CSN:s blankett 5514 till CSN.

Studieförsäkran och utbetalningar

För att få ditt studiemedel utbetalat måste du göra en studieförsäkran, dvs försäkra att du avser att påbörja dina studier. Den första utbetalningen sätts in på ditt bankkonto cirka en vecka efter den dag CSN fått och godkänt din studieförsäkran, men tidigast tre veckor före periodens början.

Klarar man sig på studiemedel från CSN?

Det beror helt på studieort, skola och utbildning. Du bör ha gjort en riktig kalkyl innan du bestämmer dig. Vi hjälper dig med detta.