Studera utomlands med CSN

Studera utomlands med CSN. Du kan söka studiemedel från CSN för utlandsstudier. Du kan få lån och bidrag för uppehälle och boende under studietiden precis som när du studerar i Sverige. Du kan dessutom ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier, undervisningsavgifter, resa och försäkring. Vi hjälper dig med CSN berättigade utbildningar utomlands. Här nedan finner du förenklad information om studiemedel från CSN vid utlandsstudier på universitet, college, språkresor och språkkurser utomlands.

studera utomlands med csn

Studera utomlands med CSN

Du som ska studera utomlands genom oss kan söka studiemedel från CSN – en fantastisk möjlighet. Sverige har ett av världens mest förmånliga studiestödssystem och det finns samma möjligheter till studiemedel vid studier utomlands som vid studier i Sverige. För att öka internationaliseringen finns det dessutom möjlighet att ansöka om merkostnadslån när du skall studera utomlands.

Studiemedel vid utlandsstudier

Det är viktigt att du känner till CSN:s regler. När du ansöker till en skola genom oss hjälper vi dig att förstå hur det fungerar.

Nästan alla som studerar utomlands med oss väljer att finansiera sina studier med lån och bidrag från CSN.

Vi rådger kring CSN lån och ansökan om studielån men det är endast CSN själva som fattar beslut och som kan ge dig exakt information i samband med din CSN ansökan.

Här nedan är en förenklad överblick av CSN vid studier utomlands. För exakt gällande regler se CSN.SE

Du kan få lån och bidrag för:

Ordinarie bidrag och studielån

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands på eftergymnasial nivå. Studiemedel består av bidrag och lån. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på gymnasienivå, för till exempel språkkurser.

Bidraget och lånet ges för fastställd studietid under max 240 studieveckor.
Studielånet och bidraget betalas vanligtvis ut månadsvis och skall täcka dina utgifter för boende, uppehälle mm.

Merkostnadslån

När du skall studera utomlands har du även möjlighet att låna extra pengar till kostnader för exempelvis undervisningsavgifter, resor och försäkringar. Du har även möjlighet ta ett extra lån för att du studerar utomlands, sk merkostnadslån för utlandsstudier.

De vanliga merkostnadslånen är:

Merkostnadslån för utlandsstudier

Om du studerar utomlands kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier i tillägg till det ordinarie lånet.
Merkostnadslånet per vecka om du studerar på heltid är 603 SEK / vecka (2022)

Merkostnadslån för undervisningsavgifter

Du kan också ta ett merkostnadslån för att betala skolans terminsavgifter eller undervisningsavgifter.

Merkostnadslån för resa

Du kan ta merkostnadslån för en flygresa T/R till studieorten per kalenderhalvår.
CSN har fastställda resebelopp:
Land inom EU/EES, Schweiz & Storbritannien 4 830 kr (2022)
Land utanför EU/EES och Schweiz 14 490 kr (2022)

Merkostnadslån för försäkring

Du kan ta merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands. Det kan vara en försäkring via din skola i utlandet eller via ett svenskt försäkringsbolag. Hur mycket du kan låna till försäkring beror på hur lång din studieperiod är. Ju fler veckor du studerar, desto mer kan du låna till försäkring. Men du kan bara få merkostnadslån för försäkring för de veckor som du har ordinarie lån och bidrag.

Maxbelopp (2022)

EU/EES och Schweiz 193 kr per vecka
USA 391 kr per vecka
Övriga världen 260 kr per vecka

Hur mycket kan man låna?

På CSN websida finns en kalkylator som ger dig möjlighet att beräkna hur mycket du kan få i ordinarie bidrag och lån, samt merkostnadslånen.

Här kan du räkna ut hur mycket du kan få i studiemedel

Här kan du ladda ned en pdf med aktuella studiemedelsbelopp för utlandsstudier 2022 

Hur lång tid kan man ha studiemedel?

Du kan få lån och bidrag i max 240 veckor för eftergymnasiala studier på universitet och högskolor
Du kan få lån och bidrag max 80 veckor för gymnasiala studier (bl.a språkkurser utomlands, språkresor och foundation year/ förberedande basår)

Du skall vara minst 20 år för språkkurser

De flesta språkkurser är på gymnasial nivå och ger rätt till studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Krav och villkor för CSN

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studiemedel från CSN.
Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

När söker jag studiemedel?

Så snart du har fått ett antagningsbesked bör du göra din CSN ansökan.

Hur söker jag studiemedel?

När du blivit antagen till en utbildning på en skola utomlands skickar vi dig antagningsbeskedet.
Du kan då påbörja din ansökan online genom att skapa en personlig profil på Mina Sidor på CSN:s hemsida.

Studieförsäkran och utbetalningar

För att få ditt studiemedel utbetalat måste du göra en studieförsäkran, dvs försäkra att du avser att påbörja dina studier.
Du gör en studieförsäkran på Mina Sidor på CSN cirka 1 månad innan studierna påbörjas.
Den första utbetalningen sätts in på ditt bankkonto cirka en vecka efter den dag CSN fått och godkänt din studieförsäkran, men tidigast tre veckor före periodens början.

Klarar man sig på studiemedel från CSN?

Det beror helt på studieort, skola och utbildning.
Du bör ha gjort en riktig budget innan du bestämmer dig för att påbörja en utbildning utomlands.
Vi hjälper dig med detta.

Hjälp med CSN ansökan

När du ansöker till de universitet och skolor vi samarbetar med så hjälper vi dig med din CSN ansökan. STUDIN arbetar aktivt för att underlätta CSN vid utlandsstudier och de skolor och universitet vi samarbetar med hålls uppdaterade om CSN:s låneregler. Vi ser till att du får rätt underlag från universiteten och skolorna för din CSN ansökan.

CSN – Universitet & College

Alla universitet och skolor vi samarbetar med har utbildningar som berättigar till CSN. Välj bland alla universitet och skolor här.

Studera utomlands med CSN på universitet

Språkresor med CSN

Alla våra språkkurser utomlands och språkresor berättigar till CSN. Välj bland alla språkresor och destinationer här.

Studera utomlands med CSN på språkkurser och språkresor

Vi hjälper dig!

När du blir antagen till en utbildning utomlands eller anmäler dig på en språkresa eller språkkurs hjälper vi dig med CSN.

Mer om hur vi hjälper dig studera utomlands med CSN