Gäller examen i Sverige?

Vad gäller egentligen om du läser en hel utbildning och tar en examen utomlands? En examen gäller så klart i hela världen. Och en examen från ett utländskt universitet är lika gångbar, om inte mer, än en examen från ett svenskt universitet när du skall söka jobb. Framför allt så ger den dig oftast större möjligheter att göra en karriär internationellt. Men för att få utöva vissa yrken som är reglerade gäller speciella regler. Här nedan förklarar vi lite vad det innebär. 

Bedömning av examen

Vi får ofta frågor om utbildningen/examen som man vill studera till utomlands gäller i Sverige. Kan man söka arbete med den? Måste man ansöka om en svensk legitimation, och hur går man i så fall tillväga?

Nedan har vi samlat en del bra information angående utbildningens behörighet i Sverige för dig som vill studera till ett reglerat yrke utomlands.

Reglerade yrken

Studier inom EU regleras av Lissabon Konventionen, vilket innebär ömsesidigt akademiskt erkännande av utbildning, tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier.

I Sverige finns vissa reglerade yrken (se lista på dessa yrken längst ned på denna sida). Med reglerat menas ett yrke som kräver att man har en auktorisation, legitimation eller motsvarande. Om du har en utländsk utbildning som leder fram till ett yrke som är reglerat i Sverige ska du kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka om rätt att utöva yrket.

Har du studerat till exemplelvis läkare, tandläkare, psykolog eller sjuksköterska så skall du sända ansökan till Socialstyrelsen. Myndigheten tar sedan ställning till om din examen motsvarar en svensk utbildning inom samma område.

Om din examen inte skulle motsvara en svensk utbildning så kompletterar du med de kurser som fattas på ett svensk universitet eller högskola och därefter kan myndigheten göra en ny bedömning.

Om du studerat till ett icke reglerat yrke utomlands

Om du har en examen från en utbildning som inte innefattas i den reglerade yrkeslistan så behöver du inte söka tillstånd från någon myndighet för att få utöva yrket i Sverige. Det är helt upp till din framtida arbetsgivare hur hon/han bedömer din examen/utbildning. Gör arbetsgivaren bedömningen att du har studerat inom de områden som efterfrågas på arbetsplatsen så finns det inget hinder för att de skall kunna anställa dig. Många gånger kan också en utländsk examen bedömas vara mer attraktiv än motsvarande svenska utbildningsbevis.

Om arbetsgivaren har svårt att bedöma utbildningen kan han eller hon vända sig till Universitet och Högskolerådet. Arbetsgivaren får då kostnadsfritt och utan väntetid hjälp med att bedöma den utländska utbildningen.

Om du vill få din examen bedömd

Om du har en avslutad utbildning från ett utländskt lärosäte, inom ett icke reglerat yrke, men ändå vill veta om utbildningen motsvarar en svensk examen inom samma område så kan du få den bedömd av Universitet och Högskolerådet.

Du får då ett utlåtande som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen den utländska examen motsvarar. Universitet och Högskolerådet tar ställning till om de kurser du studerat motsvarar en svensk utbildning inom samma område. I många fall så gör utbildningen det och i vissa fall så kanske du måste komplettera en eller flera kurser på en svensk högskola före Högskoleverket kan ge utlåtandet. Bedömningen är gratis.

Du kan alltid söka ett jobb utan att ha ett utlåtande från Universitets och Högskolerådet. Det är främst om du av någon anledning behöver det motsvarande svenska akademiska beviset på dina studier.

Reglerade yrken i Sverige

Med reglerat menas ett yrke som kräver att man har en auktorisation, legitimation eller motsvarande. Om du har en utländsk utbildning som leder fram till ett yrke som är reglerat i Sverige ska du kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka om rätt att utöva yrket. Om du vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du efter din examen kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

Advokat, kontakta Sveriges advokatsamfund
Apotekare, kontakta Socialstyrelsen
Arbetsterapeut, kontakta Socialstyrelsen
Audionom, kontakta Socialstyrelsen
Auktoriserad tolk, kontakta Kammarkollegiet
Auktoriserad översättare, kontakta Kammarkollegiet
Barnmorska, kontakta Socialstyrelsen
Biomedicinsk analytiker, kontakta Socialstyrelsen
Brandskyddskontroll, kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Dietist, kontakta Socialstyrelsen
Djursjukskötare, kontakta Jordbruksverket
Elinstallatör, kontakta Elsäkerhetsverket
Fastighetsmäklare, kontakta Fastighetsmäklarnämnden
Hovslagare, kontakta Jordbruksverket
Kiropraktor, kontakta Socialstyrelsen
Logoped, kontakta Socialstyrelsen
Läkare, kontakta Socialstyrelsen
Lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet, kontakta Skolverket
Naprapat, kontakta Socialstyrelsen
Optiker, kontakta Socialstyrelsen
Ortopedingenjör, kontakta Socialstyrelsen
Patentombud, kontakta Patentombudsnämnden
Psykolog, kontakta Socialstyrelsen
Psykoterapeut, kontakta Socialstyrelsen
Receptarie, kontakta Socialstyrelsen
Röntgensjuksköterska, kontakta Socialstyrelsen
Sjukgymnast, kontakta Socialstyrelsen
Sjukgymnast inom djurens hälso- och sjukvård, kontakta Jordbruksverket
Sjukhusfysiker, kontakta Socialstyrelsen
Sjuksköterska, kontakta Socialstyrelsen
Sjuksköterska inom djurens hälso- och sjukvård, kontakta Jordbruksverket
Tandhygienist, kontakta Socialstyrelsen
Tandläkare, kontakta Socialstyrelsen
Tandläkare inom djurens hälso- och sjukvård, kontakta Jordbruksverket
Trafiklärare, kontakta Transportstyrelsen
Veterinär, kontakta Jordbruksverket
Väktare, kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län (avdelningen för rättsliga frågor
Det kan det även finnas andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt särskilda direktiv.