Veterinärutbildning

Veterinärutbildning. Studera till veterinär utomlands. En veterinär utbildning & veterinärexamen godkänd i hela EU. Studera veterinärprogrammet utomlands

Veterinärutbildning

Studera till veterinär utomlands! 

Vill du arbeta med djur och djursjukvård? Som veterinär kan du arbeta med djurhälsovård men även inom områden som livsmedelshygien eller forskning.

I Sverige ges veterinärprogrammet endast på ett universitet och utbildningsplatserna är få vilket gör att antagningskraven är förhållandevis höga.

Utomlands finns ett flertal veterinärmedicinska universitet som ger veterinärutbildningen helt på engelska.  

Vad är en veterinärutbildning?

En veterinärutbildning eller veterinärprogram innebär vanligtvis 6 års studier. De teoretiska studierna varvas med praktiska kliniska studier och leder till en veterinärexamen, Master of Science in Veterinary Sciences eller Veterinary Doctor. 

Efter en veterinärutbildning kan du jobba som veterinär

Med en veterinärexamen kan du arbeta i hela EU och även internationellt.   

Veterinär är ett reglerat yrke och veterinärlegitimation utfärdas av Jordbruksverket i Sverige.veterinärutbildning

Veterinärutbildning utomlands

Med STUDIN kan du studera till Veterinär i Litauen på Lithuanian University of Health Sciences LSMU. Det medicinska universitetets veterinärmedicinska fakultet har en lång och gedigen erfarenhet av att utbilda inhemska och internationella studenter till veterinärer. 

Vad krävs för att komma in på en veterinärutbildning utomlands? 

Antagning till veterinärutbildningen på LSMU baseras på inträdestest eller antagningstest. För att vara behörig att ansöka krävs gymnasieexamen med betyg i kemi och biologi samt att du har godkänd engelska.

Antagningstestet består av flervalsfrågor inom kemi och biologi.

Antagningstestet görs vid ett flertal tillfällen i Stockholm och Göteborg varje vår.

Studera till veterinär utomlands med STUDIN på LSMU i Litauen

 

Studin Stories