Allmänna villkor högre studier

Ansökan med STUDIN, ansökningsprocess & allmänna villkor för högre studier

Villkor Högre Studier

Study International – STUDIN – är representant för utländska universitet, skolor och internationella utbildningsanordnare. STUDINS studierådgivning, utbildningsförmedling och handläggning av ansökningar till universitet och skolor utomlands är kostnadsfri för den sökande.

Trygghet

STUDIN är medlem av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, och följer de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av SAUF.

Ansökan

STUDIN hjälper dig helt kostnadsfritt med information, studievägledning samt ansökan till skolor, college och universitet.

Det innebär aldrig någon extra kostnad att ansöka genom STUDIN: oftast kan vi istället hjälpa dig till förmånligare villkor som t.ex ingen eller reducerad ansökningsavgift till de skolor som har sådan eller uppdelning av betalning av undervisningsavgifter. Vi har även möjlighet att hjälpa dig till de särskilda stipendier som kan finnas för sökanden genom STUDIN.

En webansökan till STUDIN innebär att du bekräftar att du vill att STUDIN hjälper dig med ansökan till den valda skolan.

Ansökan är inte bindande och kan avbrytas när som helst genom att du meddelar oss detta.

När vi har fått in din webansökan kontaktar vi dig för eventuell studievägledning samt med information om vad vi behöver från dig för att vi skall kunna hjälpa dig med ansökan till skolan.

Här kan du läsa mer om hur ansökan med STUDIN fungerar

Antagning

Beslut om antagning görs alltid av respektive utbildningsanordnare. När du blivit antagen till en skola utfärdar skolan ett antagningsbesked, Letter of Offer. Om du bekräftar ditt antagningsbesked och tackar ja till din plats är det respektive utbildningsanordnares regler och villkor som gäller. Det är ditt eget ansvar att noggrant läsa igenom ditt antagningsbesked innan du tackar ja till studieplatsen.

Betalning av undervisningsavgifter

Betalning av undervisningsavgifter, ansökningsavgifter och andra avgifter görs alltid direkt till respektive utbildningsanordnare, ej till STUDIN.

Villkor för avbokning, uppskjutande av studier samt återbetalning

Vid avbokning eller uppskjutande av studier: om du tackat ja till din plats är det respektive utbildningsanordnares villkor som gäller avseende avgifter och återbetalning av eventuellt inbetalade ansökningsavgifter, depositioner eller terminsavgifter.
STUDIN försöker dock alltid hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. Det är därför viktigt att du kontaktar skolan respektive STUDIN så snart som möjligt i de fall du vill flytta fram eller avboka dina studier.

Försäkring

Det är din egen skyldighet att se till att du är rätt försäkrad under din studietid. Flera skolor i USA har obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. För studier i Australien krävs att du tecknar Overseas Student Health Cover. STUDIN samarbetar även med GOUDA som tagit fram en försäkring speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Försäkringen kan tecknas av samtliga studenter som skall studera genom STUDIN vid universitet, college eller annan skola utomlands.

Visum

Det är den sökandes eget ansvar att ansöka om studentvisum. STUDIN kan inte garantera att visumansökan beviljas. Efter att du har fått dina visumunderlag är det respektive lands ambassad/konsulat du ska vända dig till om du har problem med visumansökan. Vi fritar oss från ansvar för regeländringar, merkostnader, väntetider och andra eventuella problem i samband med visumansökan. Du bör ansöka om visum så snart du har ett antagningsbesked och visumunderlag för att slippa stress med visumprocessen.

Studiemedel och CSN

STUDIN hjälper dig att ta fram de CSN underlag du behöver från skolan för att kunna ansöka om studiemedel från CSN. STUDIN ansvarar ej för om den enskilde sökande blir beviljad studiemedel eller ej för en utbildning. STUDIN kan aldrig garantera att du beviljas studiemedel eller vilka belopp du får ut. Vi reserverar oss för ändringar hos CSN som kan påverka dina kalkyler. Det är ditt eget ansvar att se till att du har tillräckligt med pengar för att finansiera din utbildning och ditt uppehälle. Det är upp till varje sökande att kontrollera om hon/han är berättigad till studiemedel.

Reservationer

Det är utbildningsanordnaren som har det fullständiga ansvaret för ansökningshandläggning, beslut om antagning, kursplaner och utbildning. STUDIN reserverar sig för eventuella ändringar i kursplaner, utbildningsupplägg, antagningskrav, undervisningsavgifter, eventuella andra avgifter, ändrade terminstider eller annat som utbildningsanordnaren vidtar.  STUDIN fritar sig helt från ansvar för skador som kan drabba studenten såsom exempelvis katastrof, strejk eller andra oförutsedda händelser och force majeure.

STUDIN förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera uppgifter på vår webbsida samt fritar sig helt från ansvar för eventuella felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på vår webbsida eller i prisuppgifter.

Ansökningshandlingar

Vi ber dig att alltid sända oss kopior på handlingar för ansökan. Genom din ansökan intygar du att de dokument (betyg etc) du skickar till oss är äkta.

Personliga uppgifter och sekretesspolicy

Genom din ansökan lämnar du dina personliga uppgifter samt betyg m.m till STUDIN. Vi förbinder oss att inte sprida de personuppgifter du delger oss men du godkänner genom din ansökan att vi lämnar dina uppgifter vidare till tredje part (som i detta fall är respektive utbildningsanordnare) för att de korrekt skall kunna behandla din ansökan.