Allmänna villkor högre studier

Här nedan finner du Study Internationals allmänna villkor för högre studier

Villkor Högre Studier

Study International är representant för utländska universitet, skolor och internationella utbildningspartners. Study Internationals studierådgivning, utbildningsförmedling och handläggning av ansökningar till universitet och skolor utomlands är kostnadsfri för den sökande.

Trygghet

Study International är medlem av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, och följer de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av SAUF.

Ansökan

Ansökan görs via utbildningsanordnarens ansökningsformulär och därmed ingår den sökande avtal med respektive utbildningsanordnare, ej med Study International. Det är utbildningsanordnarens regler för antagning och för betalning av undervisningsavgifter, ansökningsavgifter och eventuella andra avgifter som gäller. Study International upplyser alltid de sökande om utbildningsanordnarens villkor men ansvaret vilar på den sökande att noga ta del av och läsa igenom utbildningsanordnarens villkor och regler i samband med sin ansökan.

Genom att underteckna och skicka oss ansökningsformuläret godkänner den sökande att Study International handlägger ansökan samt utbildningsanordnarens och Study Internationals villkor.

Antagning

Beslut om antagning till en utbildning görs alltid av respektive utbildningsanordnare.

Undervisningsavgifter

Undervisningsavgifter och andra avgifter är utbildningsanordnarens officiella avgifter. Betalningen av alla undervisningsavgifter, ansökningsavgifter och andra avgifter görs direkt till utbildningsanordnaren. Study International hjälper dig helt gratis med rådgivning och ansökan.

Av- och ombokning

Om du blivit antagen till en utbildning men vill avboka skall du skriftligen meddela oss via e-post eller post. För att avbokningen skall vara gällande måste du erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbokning. Det är utbildninganordnarens villkor och regler som gäller avseende återbetalning av eventuella ansöknings- och terminsavgifter. Vid avbokning kan Study International komma att debitera dig en administrativ avbokningsavgift om 1500 SEK. Avbokningsavgiften kan debiteras om den sökande efter att ha blivit antagen till en studieplats väljer att ej påbörja utbildningen, ej fullföljer sin första studieperiod, ej betalar sina undervisningsavgifter till utbildningsanordnaren.

Vid händelse av att du önskar ändra datum för kursstart så tillkommer en ombokningsavgift om 1000 SEK.

Försäkring

Vid samtliga utbildningsplatser krävs att du har ett fullgott försäkringsskydd under din studietid. Det är den studerandes skyldighet att se till att hon/han är rätt försäkrad. Study International samarbetar med GOUDA som tagit fram en heltäckande försäkring, speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Försäkringen kan tecknas av samtliga studenter som skall studera genom Study International vid universitet, college eller annan skola utomlands.

Visum

Det är den sökandes eget ansvar att söka visum. Study International kan inte garantera att visumansökan beviljas. Efter att du har fått dina visumunderlag är det respektive lands ambassad/konsulat du ska vända dig till om du har problem med visumansökan. Vi fritar oss från ansvar för regeländringar, merkostnader, väntetider och andra eventuella problem i samband med visumansökan. Ansök så snart du kan för att underlätta visumhanteringen.

Studiemedel och CSN

Study International ansvarar ej för om den enskilde sökande blir beviljad studiemedel eller ej för en utbildning. Det är upp till varje sökande att kontrollera om hon/han är berättigad till studiemedel före ansökan skickas till Study International.

Avbokning av försäkring

Vid händelse av att du måste avboka Studentförsäkringen, förutsatt att avbokning inkommer minst 14 arbetsdagar före försäkringens startdatum, debiteras en avbokningskostnad om 400 kr. Inkommer avbokningen senare eller uteblir debiteras du hela kostnaden för den försäkringsperiod som du tecknat.

Reservationer

Study International reserverar sig för eventuella ändringar i kursplaner, utbildningsupplägg, undervisningsavgifter, eventuella andra avgifter, ändrade terminstider eller annat som utbildningsanordnaren vidtar. Study International fritar sig helt från ansvar för skador som kan drabba studenten såsom exempelvis katastrof, strejk eller annan force majeure. Study International fritar sig helt från ansvar för eventuella felaktiga uppgifter uppkomna i katalog, på vår websida eller prislista.

Ansökningshandlingar

Vi ber dig att alltid sända oss kopior på handlingar för ansökan. Genom din ansökan intygar du att alla ansökningshandlingar (betyg etc) som du skickar till oss är äkta.

Personliga uppgifter och sekretesspolicy

Genom din ansökan lämnar du dina personliga uppgifter samt betyg m.m till Study International. Vi förbinder oss att inte sprida de personuppgifter du delger oss men du godkänner genom din ansökan att vi lämnar dina uppgifter vidare till tredje part (utbildningsanordnaren) för att de korrekt skall kunna behandla din ansökan.