Så fungerar ansökan med STUDIN

Ansökan studera utomlands med Studin – så här fungerar det

Ansökan utlandsstudier med Studin – så här fungerar ansökningsprocessen till skolor & universitet utomlands med STUDIN. Du får en kontaktperson som hjälper dig med ansökan, CSN, visum och boende – allt tills du är på plats!
Här nedan är en förenklad förklaring av ansökningsprocessen när du ansöker till en skola eller ett universitet utomlands genom STUDIN.

 

1. Ansökan på STUDIN.SE

När du bestämt dig för att ansöka till ett universitet eller program klickar du på ANSÖK på vår webbsida.
Med en ansökan på STUDIN.SE bekräftar du att vill få hjälp med att ansöka till det valda universitetet.

Ansökan är inte bindande och innebär aldrig någon kostnad.

Du lämnar dina personuppgifter och kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig för nästa steg.

2. Du får en personlig coach som kontaktar dig

Du får en personlig coach på STUDIN som kontaktar dig per e-post och / eller telefon för eventuell studievägledning samt stämmer av dina studiemål.

Du får e-post med instruktioner om vilka handlingar (t.ex betyg) STUDIN behöver få in från dig för att registrera en ansökan. 

3. Bedömning av ansökan

Din kontaktperson på STUDIN hjälper dig att ställa samman en ansökan och har kontakt med universitetets antagningsenhet om din ansökan.
Det är alltid universitetet som bedömer din ansökan. Urvalskriterierna varierar beroende på universitet och program.

4. Antagningsbesked / erbjudande om studieplats

Om du bedöms som kvalificerad av det universitet du ansöker till så får du ett antagningsbesked eller erbjudande om studieplats, Offer Letter.
Antagningsbeskedet kan vara villkorat (conditional offer) eller ovillkorat (unconditional offer):

Om du tackar ja och bekräftar erbjudandet om plats, kan vissa skolor vilja att du säkrar platsen genom att betala en deposition (denna är isåfall en förskottsbetalning på en del av undervisningsavgiften)

5. CSN

När du har ett antagningsbesked kan du ansöka om studielån från CSN för utbildningen.
Din coach på STUDIN hjälper dig med CSN ansökan.

6. Visum

Om du skall studera i ett land där studentvisum krävs så får du hjälp med instruktioner om hur du ansöker om visum av din coach på STUDIN.

7. Boende

När du fått ett antagningsbesked får du hjälp med boende under studietiden. I de fall universitetet / skolan erbjuder studentboende så får du möjlighet att ansöka om detta. De skolor och universitet som inte har eget studentboende har en boendeservice som hjälper med rekommenderat boende och hur du söker detta.

8. Betalning av undervisningsavgifter / terminsavgifter

Du betalar skolans terminsavgifter först i samband med att du skall påbörja dina studier.
Du betalar terminsavgifterna direkt till universitetet, aldrig till STUDIN.