Språktest Engelska

För att bli antagen till universitet och colleges i den engelsktalande världen finns ett flertal varianter av internationellt erkända språktest. Här nedan en information om de vanligaste som TOEFL, IELTS och Cambridge. 

 

Engelska språktest och examen

Skall man studera i ett engelsktalande land så måste man vid flertalet av universitetsutbildningar kunna uppvisa resultat från en TOEFL-, IELTS- eller CAMBRIDGE EXAMEN. Resultatet av dessa test visar om du har tillräcklig språklig behörighet för att kunna klara av utbildningen och ger dessutom en internationell erkänd examen som är gångbar vid såväl utbildnings- som anställningsansökan.

SAT

Detta är egentligen inget språktest, det kan mer beskrivas som  en amerikansk motsvarighet till det svenska högskoleprovet. Vissa universitets- och collegeutbildningar kräver att du genomfört SAT-testet (det står i så fall angivet vid varje utbildning). Du kan göra SAT i både Stockholm och Göteborg. Vill du registrera dig för att göra SAT-testet i Sverige anmäler du dig via hemsidan www.collegeboard.com.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) är ett test som från början utvecklades i USA, och riktar främst in sig på amerikansk engelska, till skillnad från exempelvis Cambridge Examen som enbart är inriktad på brittisk engelska. TOEFL-testet kan skrivas vid testcenter över hela världen och har kommit att bli det vanligaste antagningskravet vid universitet i USA och Kanada.

Vad är examen bra för?

Om du vill studera vid universitet eller college i USA eller Kanada och inte har engelska som modersmål så är det ganska vanligt att skolorna vill att du uppvisar resultat från TOEFL (ofta accepterar de även IELTS och Cambridge-examen). Vilket testresultat som efterfrågas varierar och anges under fliken FÖRKUNSKAPER & ANMÄLAN vid varje skola på vår hemsida, men det brukar ligga runt 550-600 för PBT, 213-260 för CBT och 80 för IBT. Observera att resultatet från TOEFL-testet endast gäller i två år.

Examensnivåer

TOEFL-testet finns inte i olika nivåer, som exempelvis Cambridge Examen, utan man skriver samtliga delar av testet vid samma tillfälle och erhåller därefter ett så kallat test score, vilket är det resultat som du ansöker med. För närvarande finns TOEFL i tre olika former: PTB – vanligt pappersprov, CBT – – datorbaserat, och IBT – som utförs online. Vilken av formerna som används är beroende av var i världen du skriver testet men PBT och CBT kommer på sikt att försvinna och man kommer i framtiden endast att kunna skriva testet via IBT.

Utforming TOEFL test

PBT

PBT består av följande delar
Del 1: Listening Comprehension (hörförståelse) tar cirka 30-40 minuter.
Del 2: Structure and Written Expression (läsförståelse av skriftlig standardengelska) tar cirka 25 minuter.
Del 3: Reading Comprehension (läsförståelse av korta akademiska texter) tar cirka 55 minuter.
Del 4: Writing (skriftlig framställning) tar cirka 30 minuter.

CBT

CBT består av följande delar. Det tar mellan 3,5 – 4 timmar att göra testet.
Del 1: Listening (hörförståelse) tar cirka 40 – 60 minuter.
Del 2: Structure (läsförståelse av skriftlig standardengelska) tar cirka 20 minuter.
Del 3: Reading (läsförståelse av korta akademiska texter) tar cirka 90 minuter.
Del 4: Writing (skriftlig framställning av givet ämne) tar cirka 30 minuter.

IBT

IBT består av följande delar.
Del 1: Reading (läsförståelse av skriftlig standardengelska) tar cirka 90 minuter.
Del 2: Listening (hörförståelse) tar cirka 60 – 90 minuter.
Del 3: Speaking (muntlig framställning av givet ämne) tar cirka 20 minuter
Del 4: Writing (skriftlig framställning av givet ämne) tar cirka 50 minuter.

Betygsystem

Resultatet av de olika delarna räknas sedan ihop och ger en totalpoäng.

Registrering och kostnad

TOEFL-testet skriver du vid ett ackrediterat testcenter och de finns i en mängd olika länder. Det bästa sättet att registrera dig för ett TOEFL-test är att gå in på www.ets.org/toefl, där du upprättar en personlig profil och kan få reda på vilka testcenter som finns samt vilka datum som testet hålls. Vid registreringstillfället betalar du också testavgiften som är ca. 250 dollar.

Examensdatum

Det finns flera testdatum varje månad, men det är inte alla testcenter som har test varje datum.

Förkunskaper

Det är lämpligt att gå en förberedande TOEFL-kurs före du gör testet, främst för att vänja sig vid själva provets uppbyggnad. Vi erbjuder förberedande utbildningar för TOEFL-testet i både USA, Kanada, Storbritannien och på Irland.

IELTS

IELTS – International English Language Testing System är tillsammans med TOEFL det vanligaste antagningskravet vid universitet i engelsktalande länder. Testet tillhandahålls av University of Cambridge ESOL Examinations, British Council och IELTS Australia. Det finns omkring 400 ackrediterade testcenter i 120 länder.

Vad är examen bra för?

Om du vill studera vid universitet eller college i Australien, Storbritannien eller Nya Zeeland och inte har engelska som modersmål så är det ganska vanligt att skolorna vill att du uppvisar resultat från IELTS. Vilket testresultat som efterfrågas varierar och anges under  FÖRKUNSKAPER & ANMÄLAN vid varje skola på vår hemsida, men det brukar ligga runt 6.5. Observera att resultatet från IELTS-testet endast gäller i två år.

Utformning IELTS

IELTS-testet består av fyra olika delar och tar 2 timmar och 45 minuter.
Del 1: Speaking (muntlig framställning) tar cirka 11-14 minuter.
Del 2: Listening (hörförståelse) tar cirka 30 minuter.
Del 3: Reading (läsförståelse) tar cirka 60 minuter.
Del 4: Writing (skriftlig framställning) tar cirka 60 minuter.

Speaking och Listening utförs av samtliga som skriver testet. Reading och Writing finns i två olika versioner: Academic och General. Skall din IELTS examen användas för att ansöka till ett universitet är det Academic som lämpar sig bäst. General riktar sig främst till dem som skall studera på gymnasienivå. Resultatet av de olika delarna räknas sedan ihop och ger en totalpoäng.

Betygsystem

Resultatet erhålls i form av TRF – Test Report Form, denna sänds till dig cirka 13 dagar från testdatumet. För varje del ges betyg mellan 1-9, där 9 är högst. Medelresultatet på de olika modulerna räknas sedan samman och ger ett totalresultat.

Registrering och kostnad

IELTS-testet gör du på ett ackrediterat testcenter och de finns i stort sett alla länder. Det bästa sättet att registrera dig för ett IELTS-test är att gå in på www.ielts.org. där du kan få reda på vilka testcenter som finns, samt vilka datum som testet hålls. Du anmäler dig sedan vid det testcenter som passar dig bäst genom att sända in en anmälningsblankett tillsammans med två foton. Vid registreringstillfället betalar du också testavgiften som är cirka 2 000 kr.

Examensdatum

IELTS ges 1-4 gånger per månad.

Förkunskaper

Det är lämpligt att gå en förberedande IELTS-kurs före du gör testet, främst för att vänja sig vid själva provets uppbyggnad. Vi erbjuder förberedande utbildningar för IELTS-testet i England, USA, Australien, Nya Zeeland.

Förbered dig inför IELTS med en online kurs

STUDIN erbjuder onlinekurser som förbereder dig inför IELTS testet.

Läs mer här om IELTS onlinekurser 

Cambridge examen

Cambridgeexamen är ett av de mest erkända språktesten över hela världen. Testet tillhandahålls av University of Cambridge och har funnits sedan 1913. Varje år skriver över 1,5 miljoner människor testet som finns i 130 olika länder. De tre mest förekommande nivåerna av Cambridgeexamen är:

FCE-First Certificate of English
CAE-Certificate of Advanced English
CPE-Certificate of Proficiency in English.

Var är examen bra för?

Cambridgeexamen är en internationellt erkänd merit som efterfrågas av arbetsgivare över hela världen och ger dig språklig behörighet till ett flertal olika universitet, framförallt i Storbrittanien.

Cambridge Examensinnehåll

För studenter som genomgått en gymnasial utbildning är det någon av nivåerna nedan som är lämpligast. Om du tar en förberedande språkkurs så kommer språkskolan att testa dig vid kursstart för att se vilken testnivå som passar dig bäst.

FCE (First Certificate of English)

Har du lägst betyg GODKÄND i engelska A eller B från gymnasiet så bör du klara av att skriva FCE efter en förberedande kurs för Cambridgeexamen. Som tumregel kan man säga att du skall ha tillräckligt goda kunskaper i engelska för att kunna sköta ett inte allt för språkligt krävande arbete. Vissa högskolor accepterar FCE som språklig behörighet. FCE motsvarar nivån B2 på Europarådets Nivåskala.

CAE (Certificate of Advanced English)

Har du lägst betyg VÄL GODKÄND i engelska A eller B från gymnasiet så bör du klara av att skriva CAE efter en förberedande kurs för Cambridgeexamen. CAE ger dig språklig behörighet till de flesta universitet och högskolor i Storbritannien samt till vissa högskolor i övriga delar av världen. CAE motsvarar nivån C1 på Europarådets Nivåskala.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Har du betyg MYCKET VÄL GODKÄND i engelska A eller B från gymnasiet så bör du klara av att skriva CPE efter en förberedande kurs för Cambridgeexamen. CPE ger dig språklig behörighet till samtliga universitet och högskolor i Storbritannien samt till många universitet/högskolor i övriga delar av världen. CPE motsvarar nivån C2 på Europarådets nivåskala.

Utformning Cambridge test

Samtliga nivåer består av fem delprov, provtiden blir något längre vid de högre nivåerna:
Del 1: Reading (läsförståelse) tar cirka 75-90 minuter.
Del 2: Writing (skriftlig framställning) tar cirka 90-120 minuter.
Del 3: English in Use (språktillämpning) tar cirka 75-90 minuter.
Del 4: Listening (hörförståelse) tar cirka 40-45 minuter.
Del 5: Speaking (muntlig framställning) tar cirka 14-19 minuter.

Betygsystem

I varje delprov kan du få max 40 poäng, vilket innebär att du kan som max erhålla 200 poäng. Resultatet omvandlas därefter till ett bokstavsbetyg där A (bäst), B och C (godkänd). D och E är underkänt och då får du inget diplom. Den exakta poängsumman som krävs för de olika betygen varierar mellan olika test. Förutom detta betyg får du även ett utlåtande på respektive delprov där din insats graderas: Exceptional, Good, Borderline eller Weak.

Registrering och kostnad

Cambridgeexamen skriver du vid ett ackrediterat testcenter, tänk på att registreringen måste ske i god tid före önskad examensskrivning. Cambridgeexamen hålls under mars, juni, juli eller december, det är samma datum för alla testcenter över hela världen. Mer information om examen och vilka testcenter som finns finner du på University of Cambridge ESOL Examinations hemsida www.cambridgeesol.org

Vid registreringstillfället betalar du också testavgiften som är omkring 1 600 kr.

Förkunskaper

Över 80 % som skriver Cambridgeexamen går en förberedande examenskurs och vi rekommenderar starkt att du gör detsamma. Vi har förberedande utbildningar för Cambridgeexamen vid ett flertal olika orter i Storbritannien eller Irland. Flertalet av språkskolorna är testcenter för Cambridgeexamen.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar angående de olika språkdiplomen TOEFL, IELTS och CAMBRIDGE.