Media & Communication Management – Macromedia University, 3 år

Media & Communication Management – Macromedia University, kandidatexamen 3,5 år

 

Utbildningen

Media & Communication Management – Macromedia University, Tyskland, Kandidatexamen, Bachelor 1 – 3,5 år 

Studera management med inriktning på media och kommunikation i Berlin.  

Film, TV, webb och reklambranschen är globala verksamheter. Stora företag och organisationer agerar och kommunicerar globalt. Mer än någonsin tidigare behöver media- och kommunikationsmarknaden personer på ledningsnivå som är experter på de internationella aspekterna av medieverksamhet.  

Detta kandidatprogram med specialisering på Media and Communication Management ger dig både den teoretiska grunden och de praktiska färdigheter du behöver för att lyckas i en internationell medievärld.   

Grundkurserna i media, kommunikation och management ger dig kunskaper i fyra viktiga karriärinriktningar:   

 • Brand Management and Advertising  
 • Corporate Communications and PR
 • Internet Management
 • TV Management and Broadcasting 
  

Du ges förutsättningar för att kunna jobba flexibelt och effektivt i ett föränderligt medielandskap och den nya digitala ekonomin. Kandidatprogrammet fokuserar på att utveckla både din kreativitet och ledningsförmåga. Efter examen kan du direkt påbörja din yrkeskarriär eller fortsätta vidare på ett masterprogram 

Jobbmöjligheter efter examen   

Efter utbildningen kan du välja mellan en rad olika yrkesroller i alla slags företag och organisationer. Du kan jobba som bl.a:  

 • Marketing and communication manager 
 • Strategy consultant
 • Project manager for online media
 • Press reviewer for a global media company
 • Strategic planner 
 

Verkliga projekt & uppdrag

Under hela utbildningen genomför du projekt där den teoretiska kunskapen tillämpas på verkliga scenarier, vanligtvis i samarbete med externa företag och partnerföretag.   
 

Praktiktermin

En hel termin består av praktik på ett företag. Macromedia samarbetar med ett stort antal kända företag, praktikterminen ger dig din första arbetslivserfarenhet och ett nätverk inom branschen. 

Utlandstermin


En utlandstermin på universitet i t.ex Australien, USA, Kanada, Sydkorea eller Storbritannien och Europa är en integrerad del av utbildningen. Under terminen utomlands skapar du värdefulla kontakter och ökar dina internationella möjligheter ytterligare. 

Examen

Kandidatexamen, Bachelor

Skolan

Macromedia University

Macromedia University är ett av de ledande privata universiteten i Tyskland för praktiskt orienterade utbildningar inom media, kommunikation, design och management.

Macromedia University har program som ges helt på engelska på campus i Berlin, München och Köln.

Läs mer om Macromedia University här

Starter

Programmet startar 1 gång om året: sep

Förkunskaper & CSN

Förkunskaper

Fullständiga gymnasiebetyg.

CSN & Kostnad

Studierna berättigar till studiemedel från CSN.
Du kan låna för uppehälle under hela utbildningstiden.
Du kan även låna för undervisningsavgifter.

Skolans undervisningsavgifter se mer på Macromedia University

Beställ information

Kostnadsfritt, Icke bindande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt med mer information om utbildningen.

Om du inte hör av oss, se efter i din skräppost / spam så vårt e-mail inte hamnat där.

  För- och efternamn*

  Mobilnummer

  Epost*

  Jag är intresserad av:

  Om du har en speciell fråga skriv här

  Jag tagit del av, samt samtyckt till Study International Personuppgiftspolicy* avseende vår behandling av dina personuppgifter
  Ansökan

  Du klickar på ANSÖKAN och fyller i ansökningsformuläret.
  När vi mottagit din anmälan kontaktar vi dig och hjälper dig vidare.

  Kostnadsfri tjänst

  STUDINS tjänst är kostnadsfri. Vi hjälper dig med information, studievägledning, ansökan, rådgivning om boende, CSN ansökan, samt studentvisum. Allt tills du är på plats!