HR utbildning & Personalvetare

HR utbildningar & utbildning till personalvetare. Studera human resources & personalvetenskap på universitet & högskola. Kandidat, master & kurser. 1 termin – 3 år

HR utbildningar, Human Resources & Personalvetenskap

Studera Human Resources, HR och personalvetenskap på universitet och högskola. En utbildning i Human Resource Management och utbildning till personalvetare handlar om personalledning, personalhantering, organisationsutveckling och personalstrategi i företag, organisationer och inom offentlig förvaltning, stat och kommun.   

Vad innebär en HR utbildning & utbildning i Personalvetenskap?

Med en HR utbildning förvärvar du färdigheter och kompetenser för att hjälpa människor, företag och organisationer att nå sin fulla potential. 

Personal är den viktigaste resursen i en organisation och personalutveckling är avgörande för varje framgångsrik organisation. Personalvetare och Human Resource / HRM specialister är mycket efterfrågade över hela världen.  

De flesta HR utbildningar på universitet utomlands kombinerar företagsekonomi och management med personalvetenskap och organisationsutveckling, human resource management.HR utbildning & utbildning till personalvetare

Vad du studerar i en HR utbildning & utbildning till Personalvetare

Ämnesområden du studerar är bl.a beteendevetenskap, psykologi, ekonomi och juridik. Du får en bred tvärvetenskaplig grundutbildning med specialistkompetenser och färdigheter i personal- och organisationsfrågor. 

På flera universitet och högskolor är första året på en HR utbildning gemensamt med det första året på utbildningar i business management. Detta gör att du får en bred förståelse för företagande och management som underbygger dina praktiska kunskaper i Human Resources och personalvetenskap.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i HR

Efter en utbildning i Human Resource management kan du arbeta strategiskt med bl.a personal- och kompetensutvecklingsfrågor, med organisationsutveckling och personalledningsfrågor, med rekrytering av personal, eller ledarutveckling.  

En examen i Human Resource Management eller Personalvetenskap öppnar dörrarna till en bredd av utmärkta karriärmöjligheter inom alla större organisationer och företag i hela världen.

HR utbildningar i hela världen   

Utbildningar, program och kurser i Human Resource Management och personalvetenskap finns på ett flertal av de universitet och högskolor STUDIN samarbetar med.

Kandidatexamen i HR & Personalvetenskap

En hel grundutbildning till examen (kandidat/bachelor) är vanligtvis 3 år. På flera universitet ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Kurser i Human Resources & Personalvetenskap

Om du studerar ett kandidatprogram Human Resources eller personalvetenskap kan du välja att studera fristående kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

Master i Human Resources & Personalvetenskap

Du som redan har en kandidat i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig och skaffa dig spetskompetenser genom en master i Human Resources, personalvetenskap eller management.   

Utvalda skolor med HR utbildningar