HR utbildning & Personalvetare

HR utbildningar & utbildning till personalvetare. Studera human resources & personalvetenskap på universitet & högskola. Kandidat, master & kurser. 1 termin – 3 år

HR utbildningar, Human Resources & Personalvetenskap

Studera Human Resources, HR och personalvetenskap på universitet och högskola. En utbildning i Human Resource Management och utbildning till personalvetare handlar om personalledning, personalhantering, organisationsutveckling och personalstrategi i företag, organisationer och inom offentlig förvaltning, stat och kommun.   

Vad innebär en HR utbildning & utbildning i Personalvetenskap?

Med en HR utbildning förvärvar du färdigheter och kompetenser för att hjälpa människor, företag och organisationer att nå sin fulla potential. 

Personal är den viktigaste resursen i en organisation och personalutveckling är avgörande för varje framgångsrik organisation. Personalvetare och Human Resource / HRM specialister är mycket efterfrågade över hela världen.  

De flesta HR utbildningar på universitet utomlands kombinerar företagsekonomi och management med personalvetenskap och organisationsutveckling, human resource management.HR utbildning & utbildning till personalvetare

Vad du studerar i en HR utbildning & utbildning till Personalvetare

Ämnesområden du studerar är bl.a beteendevetenskap, psykologi, ekonomi och juridik. Du får en bred tvärvetenskaplig grundutbildning med specialistkompetenser och färdigheter i personal- och organisationsfrågor. 

På flera universitet och högskolor är första året på en HR utbildning gemensamt med det första året på utbildningar i business management. Detta gör att du får en bred förståelse för företagande och management som underbygger dina praktiska kunskaper i Human Resources och personalvetenskap.

Vad du kan arbeta med efter en utbildning i HR

Efter en utbildning i Human Resource management kan du arbeta strategiskt med bl.a personal- och kompetensutvecklingsfrågor, med organisationsutveckling och personalledningsfrågor, med rekrytering av personal, eller ledarutveckling.  

En examen i Human Resource Management eller Personalvetenskap öppnar dörrarna till en bredd av utmärkta karriärmöjligheter inom alla större organisationer och företag i hela världen.

Utbilda dig till HR specialist

HR specialister arbetar med personalbehovet i större organisationer och företag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på organisationens storlek men HR specialistens roll är oftast mångsidig och innebär många olika kontaktytor.

Vanliga arbetsområden är analys av personalbehov och organisation, rekryteringar och nyanställningar, planering av organisationens kompetensutveckling, personalutbildningsfrågor, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsfrågor, arbetsrättsliga frågor, chefsstöd och ledarskapsutveckling.

HR utbildningar i hela världen   

Utbildningar, program och kurser i Human Resource Management och personalvetenskap finns på ett flertal av de universitet och högskolor STUDIN samarbetar med.

Kandidatexamen i HR & Personalvetenskap

En hel grundutbildning till examen (kandidat/bachelor) är vanligtvis 3 år. På flera universitet ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Kurser i Human Resources & Personalvetenskap

Om du studerar ett kandidatprogram Human Resources eller personalvetenskap kan du välja att studera fristående kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.

Master i Human Resources & Personalvetenskap

Du som redan har en kandidat i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig och skaffa dig spetskompetenser genom en master i Human Resources, personalvetenskap eller management.   

Utvalda skolor med HR utbildningar