Forensiker & Kriminaltekniker utbildning

Utbildning till forensiker & kriminaltekniker. Studera kriminalteknik & forensik utomlands. Examen 1-3 år eller kurser en termin utomlands

Utbilda dig till Kriminaltekniker – Forensiker 

Studera till kriminaltekniker eller forensiker. Kriminalteknik, rättsmedicin, kriminalpsykologi eller IT forensik och digital forensik förbereder dig för att arbeta med utredning och undersökning av brott, brottslighet och brottsplatser.

Frågor kring kriminalitet, brottslighet och brottsbekämpning är engagerande och alltfler väljer att studera inom kriminologi men även inom kriminaltekniska områden som forensisk vetenskap, brottsundersökning och rättsmedicin eller kriminalpsykologi.  

Vad är en utbildning till Kriminaltekniker?

Utbildningar i forensisk vetenskap, Forensic Science, eller kriminalteknik, ger dig verktygen och kompetenserna för att arbeta med analys, utredning och undersökning inom kriminalitet, brott och brottsplatser.

Kriminalteknik och Forensic Science är ett spännande och tvärvetenskapligt ämnesområde. Med en utbildning i forensisk vetenskap kan du arbeta brottsförebyggande men även med brottsutredningar och brottsundersökningar.

Vad är Forensisk Vetenskap?

Forensisk vetenskap är samlingsnamnet för alla de vetenskaper som används inom kriminaltekniska undersökningar av brott och av brottsplatser, forensiska undersökningar. Tidigare användes ofta benämningar som rättsmedicin, rättstoxikologi, rättspsykologi och liknande beroende på specialisering.

Området är tvärvetenskapligt till sin natur och kan innebära fördjupade studier i en rad olika discipliner, beroende på val av inriktning eller specialisering.

Utbildningarna i Forensics och Forensic Sciences på universitet har blivit allt fler i takt med samhällets efterfrågan på välutbildad expertis inom området.utbildning forensiker

Studera Forensisk Vetenskap & Kriminalteknik utomlands

Du kan studera kriminalteknik och forensik på ett flertal högskolor och universitet utomlands. Möjlighet finns att läsa en hel kandidatutbildning till forensiker eller kriminaltekniker eller att studera kurser i forensisk vetenskap och relaterade ämnen under en termin med utlandsstudier.

På flera universitet finns även masterutbildningar i kriminalteknik och Forensic Science.

Ett flertal av de universitet STUDIN samarbetar med ligger i framkant avseende kriminalteknisk forskning och ger dig en utbildning som gör att du skiljer ut dig med specialistkompetenser.

Kandidatutbildningar i Forensisk vetenskap, Forensics

Du kan studera kriminalteknik och forensic science som en del av en examen i t.ex psykologi, kriminologi, juridik, criminal justice, eller computer science. På vissa universitet finns hela även hela program i Forensics. Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år.

Många utbildningar kombinerar kriminalteknik med kriminologi eller Criminal Justice eller med specialiseringar inom t.ex psykologi, rättsmedicin, toxikologi, juridik eller IT Security, cyber crime och digital IT brottslighet.

På de flesta universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Master i Forensics

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde kan specialisera dig i Forensik och skaffa dig spetskompetenser för att arbeta inom kriminalteknik. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland

Studera kurser kriminalteknik & forensisk vetenskap

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Utvalda skolor med utbildningar i forensik & kriminalteknik