Utbildning i Kriminologi

Utbildning i kriminologi på universitet. Studera kriminologi – utbildningar till kriminolog. Kandidatutbildning & master 1-3 år eller kurser i kriminologi 1 termin

Utbildning i Kriminologi

Brott påverkar alla i samhället. Med en utbildning i kriminologi förvärvar du de kunskaper och förutsättningar som krävs för att spela en roll och kunna förstå och hantera ett av samtidens viktigaste samhällsproblem.

När du studerar kriminologi undersöker du varför brottslingar agerar som de gör och lär dig om metoder och vägar för att identifiera och förebygga brottslighet samt ofta även om de tekniker som krävs för att utreda brott, forensik eller forensisk vetenskap och kriminalteknik. Du studerar även kriminalpolitik och straffrätt.

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du att få den förmåga inom sociologi, psykologi och kriminalteknik som krävs för att kunna arbeta inom områden som brottsbekämpning, skyddstillsyn, brottsrehabilitering, cyberbrott, bekämpning av bedrägerier eller med brottsförebyggande åtgärder.utbildning i kriminologi

Vad är en utbildning i kriminologi

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar brott och brottslighet både utifrån ett socialt, samhälleligt perspektiv och som ett individuellt fenomen. Varför uppstår brottslighet och hur kan brottslighet förebyggas?

Kriminologi innebär bland annat att du studerar sociologi, psykologi, socialantropologi, rättssociologi och straffrätt.

Kriminologiska teorier och metoder försöker svara på frågan om varför människor begår brott och hur brottslighet kan förebyggas.

När du studerar kriminologi undersöker du frågor som strafflagens efterlevnad och effektivitet, du lär dig om kriminella strukturer och livsstilar, våld och hatbrott, brottsoffer och rädsla för brott, ekonomisk brottslighet och IT relaterad brottslighet. Du lär dig om polisväsendet, om brottsförebyggande arbete och kriminalteknik.

Vad du kan arbeta med som kriminolog

I dagens samhälle finns en stor efterfrågan på avancerad kompetens inom kriminologi och på arbetsmarknaden växer nya yrkesroller inom kriminologi fram.  

Som kriminolog kan du arbeta både strategiskt och operativt med frågor som rör kriminalitet, kriminalpolitik, kriminalteknik, brottsförebyggande åtgärder, brottsutredning, missbruk, social och psykisk ohälsa med t.ex utredning, rådgivning, forskning och analys.

Som kriminolog kan du arbeta inom bl.a polis, tull, privata säkerhetsföretag, kriminalvård och inom statliga myndigheter och internationella organisationer.

Studera kriminologi utomlands

Du kan studera till kriminolog och inom kriminologiska ämnesområden på ett flertal högskolor, universitet och college och  utomlands. Möjlighet finns att läsa en hel kandidatutbildning till kriminolog eller plugga kriminologi under en termin med utlandsstudier. På flera universitet finns även masterutbildningar i kriminologi för dig som söker avancerade specialistkunskaper i kriminologi. 

Kriminologisk forskning & utbildning i framkant

STUDIN samarbetar med högskolor och universitet i hela världen som har kurser och utbildningar inom kriminologi. Ett flertal skolor är internationellt ledande inom det kriminologiska forskningsfältet och erbjuder utbildningar i kriminologi som gör att du verkligen skiljer ut dig.

Kandidatutbildningar i Kriminologi

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. På flera universitet ges kriminologi med specialiseringar inom bl.a juridik, sociologi, psykologi eller utbildningar som kombinerar kriminologi med kriminalteknik och forensisk vetenskap. Exempel på examensutbildningar i kriminologi är bl.a Criminology with Psychology, Criminology with Forensics, Criminology and Cybercrime, Criminology and Criminal Justice, Sociology and Criminology, Law with Criminology.

På de flesta universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

Master i Kriminologi

Du som har en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde, som t.ex sociologi, juridik, psykologi eller samhällsvetenskap kan specialisera dig och skaffa dig spetskompetens genom ett masterprogram i kriminologi. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland

Kurser i Kriminologi

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera kurser i kriminologi under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning. 

Utvalda skolor med utbildningar i kriminologi