Socionomutbildningar

Socionomutbildning på universitet. Studera till socionom. Socionomexamen eller kurser i Socialt arbete under en termin med utlandsstudier

Som socionom och socialarbetare arbetar du med människors behov och hjälper människor till bättre liv och välbefinnande genom att vara med och förbättra och utveckla sociala tjänster.

Socionomutbildning

Har du den drivkraft och det engagemang som krävs för att förbättra människors liv?

Ett utbildningsprogram till socionom förbereder dig för socialt arbete, social work eller arbete inom welfare & counselling.

Socialt arbete handlar om att förstå och sträva efter att förbättra människors liv i samhället. Som socionom och socialarbetare arbetar du med människors behov och hjälper människor till bättre liv och välbefinnande genom att vara med och förbättra och utveckla sociala tjänster.

Med en socionomexamen kan du förvandla din medkänsla till en eftertraktad yrkeskarriär och arbeta med att göra en positiv skillnad i människors liv.   

Vad du studerar i en socionomutbildning 

I en utbildning till socionom är socialt arbete huvudämne men du studerar även andra relevanta ämnesområden som bl.a psykologi, sociologi och juridik. I de flesta socionomutbildningar ingår både internationella studier och praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning i form av ett internship.   

Vad du kan arbeta med som socionom eller i socialt arbete 

Efterfrågan på kvalificerad kompetens inom socialt arbete är stor och du har möjlighet att arbeta i en rad olika sorters yrkesroller med människor på olika nivåer, individuellt, i grupp eller på strategiskt planerande nivå med utredning, behandling och samordning av (samhälls)tjänster och resurser.  

En socionomutbildning ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete. Du förbereds för att kunna arbeta i en rad olika arbetsområden i både privat och offentlig sektor. Socionomyrken och yrken inom socialt arbete kan vara bl.a som t.ex kurator, socialsekreterare, konsulent, rådgivare, handläggare eller enhetschef inom vård, skola, omsorg. socionomutbildning

Studera till socionom utomlands 

Du kan läsa till socionom utomlands. STUDIN samarbetar med ett flertal universitet och högskolor som har socionomutbildningar, examensprogram och kurser i Socialt arbete, Social Work och Welfare. 

På de flesta universitet utomlands ingår en praktikperiod eller ett internship i utbildningen, antingen som en integrerad del eller i anslutning till utbildningen.

Socionomprogram & kandidatutbildningar i Socialt arbete, Social Work

En grundutbildning till socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete är 3 – 4 år. I utbildningen ingår vanligtvis flera praktikperioder. 

Master i Socialt arbete, Social Work

Med en kandidat i ett relevant ämnesområde kan du studera vidare på avancerad nivå, Master i Social Work.
Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktning och utbildningsland. 

Studera kurser inom Socialt arbete eller samhällsvetenskap utomlands

Du som studerar på socionomprogrammet kan med fördel välja 1-2 terminer utlandsstudier. Du kan studera kurser i socialt arbete, social work, sociologi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Även du som vill prova på studier i samhällsvetenskapliga ämnesområden under en termin på universitet utomlands kan välja att göra en study abroad termin. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida högskoleutbildning i ämnesområdet.   

Utvalda skolor med socionomutbildningar och kurser i Social work