Utbildning i Produktdesign

Utbildning i produktdesign & produktutveckling på universitet & högskola. Studera produktdesign & produktutveckling utomlands. Kandidatexamen & masterutbildning

Utbildning i produktdesign 

Vill du vara med och skapa och utveckla morgondagens produkter? Produktdesign är ett brett område som handlar om design, utveckling, tillverkning och användning av alla former av produkter runt omkring oss.

Vad är produktdesign och vad gör en produktdesigner?

En produktdesigner är involverad i skapandet av nya produkter och förbättring och utveckling av befintliga produkter. Produktdesign är en kontinuerlig process för att möta användarnas och konsumenternas krav. 

Bakom varje produkt vi använder dagligen, från den enklaste till den mest komplexa, finns en process som går från den första idéen till lansering på marknaden. Produktdesign är en lång process som involverar ett flertal olika steg och i varje steg måste produktdesignern förstå inte bara tillverkarens behov utan även användarens.utbildning produktdesign

Vad är en utbildning i produktdesign?

Utbildningar i produktdesign finns på de flesta större universitet, högskolor och specialiserade designhögskolor. En utbildning i produktdesign innebär både tekniska och konstnärligt kreativa studier och på vissa högskolor ges programmen inom den tekniska fakulteten, på andra skolor inom den konstnärliga fakulteten.

Vad du lär dig när du studerar produktdesign

Med en utbildning i produktdesign utbildas du i bl.a materialvetenskap och materialteknik, CAD och designmodellering, teknisk ritning och designpraxis.

Ett kandidatprogram (bachelor) förbereder dig för en yrkeskarriär inom produktdesign och produktuveckling. Du får praktiska hands-on kompetenser, tekniska färdigheter och den teoretiska kunskapen för att kunna arbeta med produktutveckling.

Vad kan du arbeta med efter en utbildning i produktdesign?

Efter en examen i produktdesign kan du arbeta inom i stort sett alla branscher och industrier med produktdesign och produktutveckling. Alltifrån bilindustri till konsumentvaror, IT utveckling eller utveckling av tjänster.

Vanliga yrkesroller är t.ex produktutvecklare, produktdesigner, teknisk konsult, design konsult, product manager, teknisk chef eller designchef, produktingenjör, creative engineer.

Studera produktdesign utomlands

Med STUDIN kan du studera produktdesign på ett flertal universitet och högskolor och även på specialiserade designhögskolor. 

En grundutbildning till kandidatexamen (bachelor) i produktdesign är vanligtvis på 3-4 år. Du förbereds för en yrkeskarriär inom design och produktdesign med en utbildning som ger dig tekniska färdigheter, kreativ kompetens och praktisk erfarenheter. Vanligtvis är praktik eller internship en del av designutbildningen.

Du som har en kandidatexamen inom design kan studera studera ett masterprogram i produktdesign eller industridesign som ger dig spetskompetenser i en rad specialiserade designområden.

Möjlighet finns även att studera kurser i design och produktdesign på ett universitet under en termin med utlandsstudier.

Utvalda skolor med utbildningar i produktdesign