Juristutbildning

Juristutbildning & utbildningar i juridik utomlands. Studera juridik en termin eller till juristexamen. Program & kurser i juridik på universitet utomlands

Juristutbildning

Studera juridik – en juristutbildning eller examen i juridik är eftertraktad och tillhör en av de mest respekterade universitetsutbildningarna. En juristexamen kan vara första steget mot en yrkeskarriär inom juridik, som jurist eller som advokat. Men en juristutbildning ger dig även en gedigen grund för en karriär inom rad olika områden inom både offentlig och privat sektor.

Juridik berör nästan alla områden i samhället, allt från företagande och affärer, till politik och mänskliga rättigheter. Varje aspekt av det dagliga livet styrs av lagar och en utbildning i juridik är alltid relevant och värt investeringen.

När du studerar juridik kommer tar du tag i de pressande etiska och juridiska frågor som samhället står inför. Du får också en bättre förståelse för vårt samhälle, för kulturen och de rättsliga systemen som helhet.

Studera till jurist

En juristutbildning är det första steget till en karriär inom den juridiska sektorn och förbereder dig inför vidare studier och praktik för att senare kunna arbeta som jurist eller som advokat.

Som jurist arbetar du bland annat med att lösa juridiska spörsmål, tolka lagar och avtal, rådge i juridiska ärenden, förhandla och upprätta avtal. 

De kunskaper, den erfarenhet och de färdigheter du förvärvar när du studerar till jurist förbereder dig för många andra slags jobb. Med en juristutbildning är du redo för olika slags roller inom t.ex försäkring och bank och till ledande befattningar i många andra branscher.

Med en juristutbildning kan du bl.a arbeta inom statlig och kommunal förvaltning, privata företag och internationella organisationer.

Jurister kan arbeta inom t.ex handel, industri, bank , fastighets- och försäkringsbolag, forskning och utbildning, vård, kommun, landsting och stat, EU, FN och andra internationella organisationer. juristutbildning

Att studera till en juristexamen utomlands

Juristprogram eller juristutbildningar ges vid ett flertal universitet utomlands. Examensbenämningen i en grundutbildning skiljer sig mellan länder. I Storbritannien och Australien läser man vanligtvis 3 år till en Bachelor of Law (LLB) och fortsätter sedan 2-3 år med en Master of Law (LLM).

Arbetslivserfarenhet är viktigt när du studerar juridik och många universitet erbjuder praktik och internships under och efter utbildningstiden.  

Att studera juridik i USA till en juristexamen skiljer sig avsevärt från resten av världen: för att kunna ansöka till sk. Law School krävs att man har minst en kandidatexamen (Bachelor, 4 år) i valfritt ämnesområde.

Att studera kurser i juridik utomlands

Juridik är ett mycket internationellt ämnesområde och i många juristutbildningar ingår en termin med utlandsstudier. Det är också vanligt att juridikstudenter väljer en att studera en termin utomlands för att specialisera sig eller skaffa sig spetskompetenser i ett särskilt område. 

Möjlighet finns att välja fristående kurser i juridik under en termin med utlandsstudier.

På flera högskolor, universitet och college erbjuds kurser i juridiska ämnesområden. Du kan studera exempelvis International Law, Business Law, eller Commercial Law På flera college och universitet erbjuds både hela program och fristående kurser i Legal Studies (rättsvetenskap och juridik) samt även Justice Studies (studier inom straffrätt, rättsväsende, kriminalpolitik, kriminologi och relaterade ämnesområden.)

Vad krävs för att bli advokat ?

Som advokat arbetar du på advokatbyråer och hjälper privatpersoner, företag och organisationer i juridiska frågor. Advokat i Sverige är en skyddad titel och kan bara användas av den som invalts i Advokatsamfundet. För att kunna ansöka om inträde krävs bland annat du har en juristutbildning på minst fem år, en juristexamen från ett ESS land samt har arbetat flera år som jurist eller juridiskt biträde på en advokatbyrå.

Studera affärsjuridik & utbildning till affärsjurist

Program och kurser i Business Law eller Commercial Law förbereder dig för en yrkesroll som affärsjurist. Med en utbildning i affärsjuridik eller till affärsjurist förbereds du för att kunna arbeta med juridiskt-ekonomiska frågor i företag och affärsvärlden eller inom organisationer och offentlig sektor.

På flera universitet utomlands finns hela juristutbildningar till juristexamen med specialisering mot Affärsjuridik, Commercial Law eller Business Law. Möjlighet finns även att studera en master i t.ex Business Law, International Business Law etc.

Studera juridik utomlands med STUDIN  

Med STUDIN kan du studera juridik på universitet i bl.a Storbritannien och Australien. Du kan studera en grundutbildning till kandidatexamen samt även fortsätta vidare till masterprogram i juridik.

Möjlighet finns även att studera kurser i juridik och rättsvetenskapliga ämnen, Legal Studies etc på ett universitet eller college i bl.a USA, Australien, Kanada eller Storbritannien.

Utvalda skolor med juristutbildningar & kurser i juridik