Studera till copywriter

Studera till copywriter. Utbildningar för att bli copywriter. Kurser & program i Media, Marknad, Reklam & PR på högskola & universitet utomlands. 

Copywriter utbildning

Vill du bli copywriter och arbeta kreativt med reklam och marknadskommunikation?

Copywriter är en yrkesroll inom främst reklambranschen men copywriters kan arbeta i många olika branscher. Väsentligt för yrkesrollen är kreativitet, god kommunikationsförmåga och skrivfärdigheter. En kandidatexamen inom ett relevant ämnesområde krävs därför ofta utöver viss erfarenhet.

Studera till copywriter

Den vanligaste utbildningsvägen till en yrkeskarriär som copywriter är en kandidatutbildning på universitet eller högskola i ett relevant ämnesområde som t.ex reklam, marknadsföring och PR, medie- och kommunikationsvetenskap eller en journalistutbildning.

Kortare kurser i copywriting och utbildningar till copywriter ges även på yh skolor och branschskolor men är vanligtvis kompetensutvecklande kurser för redan yrkesverksamma eller för nyutexaminerade som vill skapa sig en yrkeskarriär inom copywriting.

Många arbetsgivare föredrar att anställa copywriters med en kandidatexamen inom ett relevant område eftersom kurserna i dessa program ger dig värdefulla kommunikations- och skrivfärdigheter, samt även kritiskt tänkande, en bredare allmänbildning samt essentiella kunskaper i research, psykologi, försäljning och marknadsföring.

Specifika kursämnen kan inkludera att skriva copytext, kreativt skrivande (creative writing), retorik samt målgrupps- och trendanalys.copywriter utbildning

Vad gör en copywriter?

En copywriter arbetar med texter och idéutveckling inom reklam och marknadskommunikation. Vanligt är att en copywriter arbetar i uppdragsform i ett team tillsammans med en projektledare och en AD (art director). De specifika arbetsuppgifterna varierar men bland de vanligaste arbetsuppgifterna hör att producera (främst skriftligt) reklaminnehåll.

Copywriters skriver och producerar texter, slogans, manus och annat innehåll för marknadskommunikation i TV, radio, tryck eller digitala kanaler på webben eller social media.

Typiska arbetsgivare är reklambyråer, kommunikationsbyråer, digitala webbyråer men många större företag och organisationer har egna marknadsavdelningar där en copywriter kan ha en funktion. Många arbetar även som frilans copywriter i reklamuppdrag.

Vad innebär copywriting?

Copywriting innebär att nå fram med sitt budskap till avsedd målgrupp. Kreativitet i idéutveckling, stilsäker kommunikationsförmåga, kunskap om tonalitet och anpassning till olika medier är därför viktiga yrkesfärdigheter.

Kunskaper inom försäljning, marknadsföring, media och kommunikation är därför också viktiga liksom en bred allmänbildning och omvärldskunskap.

Olika utbildningar till copywriter

Utbildningar på högskolor och universitet utomlands är vanligtvis praktiskt upplagda och utvecklade i nära samarbete med reklambranschen. På många skolor ges möjlighet till internships eller praktik i anslutning till utbildningen.

STUDIN samarbetar med en rad högskolor och universitet utomlands där du kan studera till en kandidatexamen i t.ex Advertising & PR, Digital Media & Communication eller Journalism & Media för att rikta in dig mot en yrkeskarriär som copywriter.

Study abroad – Studera en termin utomlands

Du kan även välja att studera fristående kurser i PR, creative writing, content writing, media eller andra ämnen i reklam och marknadsföring under en termin med utlandsstudier.

Kurserna kan vanligtvis tillgodoräknas i en pågående kandidatutbildning eller i en framtida examen på högskola.  

Utvalda skolor med utbildningar i reklam, PR, kommunikation & media