Event Management

Utbildningar i Event management på universitet & högskola. Studera en eventutbildning utomlands. Kandidatutbildningar, yh utbildningar & kurser. 1 termin – 3 år

Utbildning i Event management och till event koordinator   

Studera event management utomlands! En utbildning i event management är perfekt för dig som vill arbeta inom den växande och internationella evenemangs- och upplevelseindustrin. Med en eventutbildning lär du dig att planera, organisera, koordinera och genomföra evenemang, events, festivaler, kongresser, mässor och konferenser mm.

Vad innebär en utbildning i Event Management

Event management och event planning är ett mångfacetterat och fartfyllt yrkesområde och en bransch som har nära anknytning till hotellindustrin och turismbranschen.

En utbildning i Event management omfattar alla aspekter av evenemangshantering: du studerar bl.a business management , marknadsföring, logistik, koordinering, planering och genomförande samt även human resources, ledning och mänskliga relationer. utbildning event management

Att jobba med Event Management

Event management är ett utmanande och mångfacetterat yrkes- och branschområde och passar dig som gillar att arbeta i ett högt tempo. Du kan arbeta med event och evenemang inom t.ex idrott, turism, företagsverksamhet eller nöjesindustri.

Flexibla utbildningar utomlands i event management

Utbildningar inom Event management finns på universitet & högskolor i hela världen. Du kan studera en hel utbildning till examen eller välja att studera kurser i ämnesområdet under en termin med utlandsstudier. Valmöjligheterna är många och flexibiliteten är mycket stor.

STUDIN samarbetar med ett flertal universitet i hela världen som har både kurser i Event management och hela eventutbildningar. 

Kandidatutbildningar i Event management

Utbildningar på grundnivå till examen, kandidat / bachelor är vanligtvis på 3 år. Kandidatutbildningarna ges ofta inom ramen för en ekonomiutbildning t.ex business management eller i en hotell, hospitality eller turismutbildning. Detta ger dig en bred grund inom företagsekonomi och organisation med en specialisering mot event management.

På flera universitet utomlands ges möjlighet till praktiska hands-on erfarenheter genom internships och praktik under eller i anslutning till utbildningen.

YH utbildningar i Event Management

1-2 åriga praktiska yh utbildningar i Event Management ges på yrkeshögskolor, hotellskolor och college utomlands. På flera skolor är betald praktik en del av eventutbildningen vilket ger dig värdefull internationell arbetslivserfarenhet och stora fördelar när du skall påbörja din yrkeskarriär. Utbildningarna kan oftast byggas vidare till en universitetsexamen.

Masterutbildning i Event management

Flera universitet ger möjlighet att specialisera sig inom event management efter en kandidatexamen i ekonomi/ business. Masterprogrammen ger dig spetskompetenser och starka fördelar på den mycket internationella arbetsmarknaden.

Kurser i Event Management

Om du studerar ett kandidatprogram kan du välja att studera fristående kurser i ämnesområdet under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din pågående utbildning.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida examensutbildning.  

Utvalda skolor med utbildningar i Event Management