Utbildning Beteendevetare

Utbildning till beteendevetare. Studera psykologi, sociologi & socialvetenskap. Utbilda dig till beteendevetare på universitet utomlands. Examen, master & kurser

Utbildning till Beteendevetare

Vill du ha en bred utbildning med fokus på människan och samhället? Med en utbildning till beteendevetare får du kompetenser och förutsättningar för att kunna arbeta inom en rad olika arbetsområden och yrkesroller.

Utbildning för beteendevetare och beteendevetenskapliga utbildningar

Med en beteendevetenskaplig utbildning lär du dig om mänskligt beteende och om hur mänskligt beteende påverkas av sociala, samhälleliga, biologiska och kulturella faktorer.   

En beteendevetenskaplig utbildning kan vara inriktad på psykologi, sociologi, socialantropologi, socialpsykologi eller pedagogik.

Du lär dig att analysera mänskligt beteende och förvärvar kunskaper om en rad metoder inom olika beteendevetenskapliga områden.

I många beteendevetenskapliga program får du även praktiska färdigheter genom t.ex internship, praktikperioder eller verkliga case-studies.

Utbilda dig till beteendevetare 

En utbildning till beteendevetare ger dig kunskaper som är användbara inom en mängd olika branscher och arbetsområden inom allt från stat, myndighet och kommun till privata företag eller organisationer.   

Beroende på val av inriktning på dina studier och dina egna intresseområden kan du till exempel jobba med utredning, utvecklings- och utvärderingsarbete, rådgivning, personalfrågor, HR och personalarbete, stöd, rehabilitering och behandlingsarbete. Men även inom t.ex information, kommunikation, marknadsföring eller projektledning.   

utbildning till beteendevetare

Vad är en utbildning i beteendevetenskap?

När du studerar till beteendevetare väljer du ett huvudämne, t.ex psykologi, sociologi, socialpsykologi, pedagogik eller socialantropologi som du specialiserar och fördjupar dig inom.

Beteendevetenskapliga utbildningar är generella, breda och tvärvetenskapliga och du har ofta möjlighet att kombinera med studier i andra ämnesområden, t.ex samhällsvetenskap, statsvetenskap, internationella relationer, juridik, IT eller ekonomi.   

Studera till beteendevetare utomlands

På universitet utomlands brukar kandidatprogrammen för en utbildning till beteendevetare samlas under Social Sciences, samhälls- och socialvetenskaper, samt Behavioural Sciences, kognitions- och beteendevetenskaper.   

Kandidatexamen i Beteendevetenskap

Att ta en examen som beteendevetare tar normalt 3 år. Kandidatprogrammen är breda och tvärvetenskapliga men med fokus på ett huvudområde: psykologi, pedagogik eller sociologi. Vanliga program är t.ex Sociology, Sociology with Psychology, Psychology with Counselling, Psychology with Education, Sociology with Media Studies, Social Science with Psychology, Counselling, Human Services etc.

Masterprogram inom Beteendevetenskaper

Du som har en kandidatexamen kan fördjupa dig och skaffa dig spetskompetenser genom ett masterprogram i ett beteendevetenskapligt ämnesområde. Masterprogrammen är vanligtvis 1-2 år, beroende på utbildningsland

Kurser i beteendevetenskap

Om du studerar till examen i ett beteendevetenskapligt program kan du med fördel välja att studera 1-2 terminer av utbildningen utomlands under din termin med utlandsstudier. Kurserna kan sedan tillgodoräknas i din examen som beteendevetare.

Även du som vill prova på universitetsstudier efter gymnasiet kan studera kurser under 1-2 terminer. Kurserna kan ofta tillgodoräknas i en framtida beteendevetare examen.

Utvalda skolor med utbildningar till beteendevetare